Ledøje-Smørum
Journalnummer Emne År fra År til
10.1 Byråd, medarbejdere mv. 1970 1984
10.1 Styrelsesvedtægt 1970 1987
10.1 Frikommune forsøg 1984 1995
10.1.3 Efterretningsbeskrivelser 1978 1982
10.1.4 Kampagne for røgfrit miljø 1988 1988
10.1.4 Byrådets dagsorden - sagsfremstillinger 1988 1988
10.1.4 Vedr. møder  1970 1976
10.1.5 Konstituerende møde  1971 1996
10.2 Diverse skrivelser fra borgmesteren til borgere 1980 1985
10.2 Borgmesteren alment 1970 1977
10.2.2 Valg af medlemmer til børn- og ungudvalget 1992 1992
10.2.2 Vederlag til udvalgsformand 1970 1983
10.3 Byrådets medlemmer  1970 1993
10.3.1 Kommunalbestyrelsesmedlemmer kurser 1974 1982
10.3.1 Udvalg for faste ejendomme  1975 1979
10.3.1.2 Teknisk udvalg efterretningsskrivelser 1977 1992
10.10.10. Fest i hall, brandforhold 1977 1977
10.20 Frikommune forsøg  1990 1990
10.4 Årsberetning Ledøje-Smørum bibliotek 1988 1988
10.4 Ungdomsskole 1986 1989
10.4 Fritidsnævnet 1986 1993
10.4 Skolenævnsvalg 1986 1990
10.4 Voksenundervisningsnævn 1986 1993
10.4 Skolbiblioteksudvalg 1989 1989
10.4 Kulturel udvalg 1988 1989
10.4 Skolekommission 1989 1989
10.4 Udvalg, kommissioner, nævn mv. og alment 1978 1985
10.4.10 Skolenævn  1970 1982
10.4.3 Udvalg for faste ejendomme  1981 1984
10.4.4 Voksenundervisning  1971 1971
10.4.4 Foreninger 1971 1971
10.4.4 Tilforordnede  1972 1972
10.4.4.1 Fritidsnævnet 1970 1982
10.4.4.1.2 Fritidskommissionen  1970 1977
10.4.4.2 Ungdomsskolenævn 1966 1972
10.4.4.3 Voksendervisningsnævn 1970 1982
10.4.6 Kulturel udvalgs møder 1970 1970
10.4.6 Kulturel udvalgs møder  1971 1971
10.4.6 Kulturel udvalg korrespondance 1974 1984
10.4.6 Beslutningsprotokoll for udvalg for kulturelle anliggender 1971 1975
10.4.6 Beslutningsprotokoll for udvalg for kulturelle anliggender 1980 1980
10.4.8 Beslutningsprotokoll for planlægningsudvalget 1970 1995
10.4.8 Planlægningsudvalget div. Sager og korrespondance 1977 1984
10.4.7 Ligningskommission 1970 1983
10.4.9 Skolekommissionen 1970 1983
10.4.11 Socialudvalgsmøde 1970 1979
10.4.11 Socialudvlgsbeslutningsprotokoll 1980 1983
10.4.11.1 Socialudvalg  1970 1997
10.4.11.2 Samslutning af sociale udvalg 1973 1994
10.4.11.3 Udvalg, kommissioner, nævn  1970 1977
10.4.11.3 Samarbejdsudvalget for omegns kommunernes sociale udvalg 1970 1979
10.4.11.3 Samarbejdsudvalget for omegns kommunernes sociale udvalg 1973 1979
10.4.14 Beslutningsprotokol for Økonomiudvalget 1970 1976
10.4.14 Teknisk udvalgs møde  1989 1989
10.4.14. Teknisk udvalg møde 1987 1987
10.4.14 Teknisk Udvalg 1970 1975
10.4.14 Beslutningsportokol for tekniskudvalg 1969 1974
10.4.14 Beslutningsportokol for tekniskudvalg 1978 1985
10.4.14 Teknisk udvalg korrespondence 1978 1984
10.4.16 Beslutningsprotokoll for økonomiudvalget 1978 1982
10.4.16 Beslutningsprotokoll for økonomiudvalget 1983 1985
10.4.16 Økonomiudvalget div. Sager og skrivelser 1970 1983
10.4.16.1 Efterretningsskrivelser til økonomiudvalget 1975 1979
10.4.18 Valg af formand til brandkommissionen 1978 1986
10.4.17 Miljøudvalg  1973 1974
10.4.18 Brandkommission  1974 1976
10.4.20 Skolebygudvalg 1974 1976
10.4.21 Vurderingskommissionen 1978 1978
10.4.22 Skolebiblioteksudvalg 1970 1980
10.5 Nytårsmøder  1987 1989
10.6.1 Båndoptagelser for byrådsmøder 1987 1987
10.7.2 Forvaltningslov, aktinsigt 1997 1997
10.9 Nordisk kommunekonference 1994 1994
10.10 Arrangement for ny borgere 1988 1988
10.10. Diverse byråd 1989 1997
10.10.1 Borgerundersøgelse 1994 1994
10.10.1 Brugerundersøgelse 1994 1994
10.10.11 Borgerinformation / mødeaktivitet  1980 1980
10.11 Kommunal nærdemokrati, borgerinformation, kontaktudvalg 1970 1984
11.1 Personaleadministration 1978 1985
11.1 Stilling som kulturchef of teknisk chef 1992 1992
11.1.2 Organisationsudvikling i skatteforvaltningen 1982 1985
11.1.2 Udlicitering  1992 1992
11.1.2 Kompetencefordelings plan 1970 1993
11.1.2 Organisationsplan Kommunernes Landsforening 1975 1976
11.1.2 Organisationsplan Dafolo  1969 1973
11.1.2 Kompetencefordelings plan 1983 1994
11.1.2 Organisationsplan 1976 1976
11.1.2.1 Leder af bygge- plan og miljøafdelingen 1993 1993
11.1.2.2 Organisationsplanlægning, udvalg for tekniske anliggender 1976 1976
11.1.2.2 Organisationsplanlægning, udvalg for faste ejendomme 1976 1976
11.1.2.2 Organisationsplanlægning, arbejdsgruppens materiale 1976 1976
11.1.2.3 Organisationsplan, organisationsudvikling 1980 1982
11.1.3 Samarbejdsudvalget  mødereferater 1976 1998
11.1.3 Samarbejdsudvalget  1984 1990
11.1.3.1 Uddannelse af tillidsrepresentanter 1991 1991
11.1.3.1 Samarbejdsudvalg for kulturelt udvalgsområde 1986 1986
11.1.3.1 Hovedudvalg for økonomiudvalgsområde 1976 1985
11.1.3.2 Mellemledergruppen 1983 1983
11.1.4 Landsforeningen danske klubfolk 1983 1990
11.1.4 Diverse 1988 1991
11.1.4 Organisationsarbejde 1982 1985
11.1.4 Andre 1993 1993
11.1.4 Tandklinikassistenter 1993 1993
11.1.4 Tandlæger 1983 1988
11.1.4 Sygeplejersker 1982 1993
11.1.4 Socialrådgiver 1980 1989
11.1.4 Socialpædagoger 1985 1987
11.1.4 Akutordning 1989 1994
11.1.4 BUPL 1984 1993
11.1.4 Kontorpersonaleadministrationen 1985 1990
11.1.5 Personaleudflugter 1976 1979
11.1.6 Sikkerhedskursus 1984 1985
11.1.6 Sikkerhedsudvalg i kommunen 1985
11.1.6 Sikkerhedsudvalg administration 1982 1986
11.1.6 Rådhusundersøgelse 1985
11.1.6.1 Sikkerhedsudvalgsmøder, driftsafdelingen 1988 1994
11.1.6.1 Sikkerhedsudvalg ved administrationen 1980 1990
11.1.6.2 Sikkerhedsudvalg ved administrationen, dagsordner 1988 1989
11.1.6.3 Samarbejdsudvalget mødereferat 1988
11.1.6.5 Arbejdstilsynet kommunens personale 1979 1985
11.1.6.5 Arbejdstilsynet asbestfibre 1983 1986
11.1.6.6 Sikkerhedsudvalget, behandlede sager 1987
11.1.6.7.1 Aftale med LO FTF, AC om sikkerhedskurser 1981 1983
11.1.6.8 Branchevejledninger 1985
11.1.7 Bedriftsundhedstjenesten 1989 1993
11.3 Jubileumsreceptioner 1986 1996
11.3.1.3 Åbent hus 1993 1996
11.5 Indvielse af kvikservice 1989
11.5 Foreningen af kommuner i Københavns amt 1987 1989
11.5 Tandklinikassistenter  1982
11.5 Lærling eller IFG elev 1982
11.5 Assistent elever 1978 1985
11.5 Tekniske assistenter 1984
11.5 Tandkliniske assistenter 1982 1984
11.5 Sygehjælper elever 1983 1984
11.5 Praktikantordning til teknisk assistent 1984
11.5 Kontor elever 1985
11.5 Anlægsgartner elever 1986
11.5 Revision uddannelsesplan, elever kontor 1984 1985
11.5 Samarbejdsrelationer  1993
11.5 Naturbørnehave Hedeenge 1993
11.5 Klubber, Satelit-SFO, Egelund, Småbørn, Børnehaven Irishaven 1993
11.5 Oprettelse af SFOere 1990
11.5 Forældreråd på SFOere 1992
11.5 Dyrehold på byggelegepladser 1991
11.5 Normering i 100-børns institutioner 1991
11.5 Ekstraordinært ansatte på institutionsområdet  1989 1993
11.5 Merindskrivning og rådighedspladser i børnehaver 1991 1993
11.5.0 Elevuddannelse generelt 1988
11.5.0 Lære- og praktikpladser 1987
11.5.0 Elever ansast 1987
11.5.0 Elever besøg 1986
11.5.0 Ekstraordinær lære- og praktikpladser, inberetninger vedr. indskud 1978 1984
11.5.0 Generelt lære- og praktikpladser 1986
11.5.0 Elever generelt 1985
11.5.0 Køkkenassistent elever uddannelsesplan 1981
11.5.0 Uddannelsesplan folkebiblioteket 1982 1983
11.5.0 Kombinationsaftale KMD 1985
11.5.0 Uddannelsesplaner 1982
11.5.0 Godkendt uddannelse som anlægsgartner elev 1984
11.5.0 Kontorelever 1986
11.5.0 Generelt   1982 1984
11.5.0 Gartnerlære
11.5.0 Sikkerhedsudvalgsmøde  1990
11.5 Uddannelse kurser alment 1978 1980
11.5.0.1 Ledergruppeseminar 1995
11.5.04 Kontorelev kombinationsaftale private arbejdsgivere 1985 1991
11.5.1 Generelt 1983
11.5.2 Ansøgninger dansk kommunalkursus 1981 1986
11.5.4 Kurser den kommunale højskole 1979 1980
11.5.6 Dansk Byplan Laboratorium grundkursus i byplanlægning 1979
11.5.12 DAnsk Byplan Laboratorium kurser 1975 1979
11.5.27 Den kommunale højskole 1975 1979
11.5.38 Kursus for gartnere 1986 1991
11.5.39 Kurser for vejafdelingen 1981 1987
11.6 Betænkning om det kommunale løntilsyn 1985
11.6 Rådighedstillæg  1987
11.6 Hjemmesygeplejerskers og sundhedsplejerskernes transportproblemer 1985
11.6 Varsling om strejke 1983
11.6 Orientering om lockout 1981
11.6 Lønudvalg 1980 1981
11.6.1 Normering   1980 1981
11.6.1 Puljebeløb  1981 1982
11.6.1 Overenskomst  1981
11.6.1 Normeringsforslag 1982 1984
11.6.1 Lokale lønforhandlinger, referater 1987 1990
11.6.1 Funktionsbestæmte overassistensstillinger 1991
11.6.1 Forhandlinger med HK i forbindelse med anstilling af jurist 1983
11.6.1 Normeringsforhandlinger 1986 1988
11.6.1 Forhandling kvalifikationstillæg 1987
11.6.1 Tillæg til akademiingeniør 1987
11.6.1 Retningslinjer til opretelse af stillinger hos skoleforvaltningen 1987
11.6.1 Normeringer og klassificeringer 1983 1984
11.6.1 Kommunens personale normeringsplaner 1980 1989
11.6.1 Kommunens personale normeringsplaner 1984
11.6.1 Personale generalt 1979 1986
11.6.1 Faste- og oversassistent stillinger 1981 1982
11.6.1 Normering kommunaldirektørstilling som tjenestemandstilling 1981
11.6.1 Normering af rådhusbetjent stillinger 1981
11.6.1 Kvalifikationstillæg, kontorfunktionær 1981
11.6.13 Lønninger overenskomst gartner 1974 1975
11.6.20 Lønninger konstruktører 1976 1981
11.6.21 Gruppelivsforsikring kontorfunktionærer 1982
11.6.40 Låneordning for kommunernes pensionsforsikring 1980
11.6.74 Referat kontaktudvalget 1982
11.6.78 Lønninger overenskomst landmålingstekniker 1975
11.7.1 Fraværsgodtgørelse 1991
11.7.2 Hjemmeplejerskernes og sundhedsplejerskernes transportproblemer 1985
11.8.1 Reglementsansatte 1983
11.8.1 Låneordninger 1983
11.8.1 Skrivelser ved procentordninger 1985
11.8.1 Diverse 1985
11.8.1 Budgettering 1987
11.8.1 Overenskomster om tegning af pensionsforsikringer 1988
11.8.1 KP regnskab 1990
11.8.1 Pension 1985 1990
11.10 Arbejdstidsforkortelse  1988
11.10 Kompensation for arbejdstidsforkortelse 1990
11.10 Praktikpladsudvalget 1995
11.10 Arbejdsgruppe vedr. tilrættelæggelse af arbejdstid 1988
11.10 Arbejdstidsnedsættelse 1987
11.10 Ekstraordinær tjenestefrihed uden lønafkortning 1984
11.10 Kommunekontoret-lukning 1981
11.10 Flekstidsregler 1984
11.11 Checkkonti fuldmagter 1994
11.11 Underskriftsblade prokura 1998
11.16 Falck 1992
11.19 Rådhusbetjente uniformreglement 1984
11.20 Fraværselsstatistik 1991
11.20 Arbejdsnedlæggelse 1986
11.20 Arbejdsgrupp vedr. arbejdstimernedsættelse og omlægning 1988
11.20 Generelt 1992
11.20 Regler for anmeldelse og dokumentation af sygefravær 1983
11.20 DKA, ansættelse af langtidsledig 1983
11.20 Sygemeldingssystem i forbindelse med karensdag 1983
11.20 Procedurer ved behandling af sager vedr. kollektive arbejdsnedlæggelser 1982
11.20 Retningslinjer for tjenestemandsansættelse vs overenskomstansætt. 1988
11.20 Kommunal personale arbejdstidsnedsættelse 1989
11.20 Kommunens personale arbejdsnedlæggelse 1990
11.20 Personaleansættelse 1978
11.20 Procedure ved til- og afgang 1987
11.20 Forslag til kompetencefordelingsplan 1983
11.20.1 Kommunaldirektørstilling 1986
11.20.2 Personalehåndbog 1979
11.20.3 Personale- prøveansættelse af tjenestemænd 1979
11.20.3 Personale ansættelsesvilkår for tjenestemænd 1979
11.20.3 Helbredsattester 1979
11.20.3 Sygelighedsbidrag som vilkår for ansættelse for tjenestemænd 1979
11.20.5 Refusion af lønninger 1979
11.20.6 Personalebladet Kommposten 1985
11.21 Arbejdsmiljøloven 1985
11.20.7.1 Invielse af administrationsbygning 1985
12.1 Administrationsbygning 1985
12.1.2.1 Administrationsbygning ombygning bygning a 1975
12.1.2.2 Administrationsbygning ombygning bygning b 1975
12.1.2.3 Administrationsbygning ombygning bygning c 1975
12.1.2.4 Administrationsbygning ombygning bygning d 1975
12.1.2.5 Administrationsbygning ombygning bygning e 1972
12.1.2.6 Administrationsbygning udvidelse og gammel Damsgård 1974
12.1.2.6.1 Administrationsbygning forvaltning gammel Damsgård 1980
12.1.2.6.2 Administrationsbygning udvidelse af gammel Damsgård 1983
12.1.2.7 Administrationsbygning Skebjergvej 15 1982
12.1.2.8 Administrationsbygning udvidelse 1980
12.1.2.8 Administrationsbygning udvidelse 1980
12.1.2.8 Tilbygning til skatteforvaltning i Smørumovre 1980
12.1.3 Administrationsbygning diverse 1987
12.1.3 Administrationsbygning diverse 1977
12.1.3 Administrationsbygning tegninger 1979
12.1.3 Administrationsbygning  1980
12.1.3 Administrationsbygning 1980
12.1.3 Administrationsbygning 1980
12.1.3 Administrationsbygning 1980
12.1.3 Administrationsbygning  1980
12.1.3 Administrationsbygning arkitektkonkurrence 1983
12.1.3.2 Forprojekt  1989
12.1.3.3 Administrationsbygning hovedprojekt 1979
12.1.3.3 Administrationsbygning hovedprojekt 1979
12.1.3.3 Administrationsbygning hovedprojekt 1979
12.1.3.4 Administrationsbygning pilotering 1979
12.1.3.5 Administrationsbygning murerarbejde 1982
12.1.3.6 Administrationsbygning tømrer 1981
12.1.3.7 Administrationsbygning vvs arbejde 1980
12.1.3.8 Administrationsbygning el arbejde 1981
12.1.3.9 Administrationsbygning malerarbejde 1981
12.1.3.10 Rådhus byggeudvalg 1980
12.1.3.11 Nyt rådhus byggesagsrapporter 1980
12.1.3.12 Administrationsbygning tømer/snedker 1980
12.1.3.13 Administrationsbygning flytning 1980
12.1.3.14 Administrationsbygning møbleringsplan 1980
12.1.3.15 Administrationsbygning skilteplan 1980
12.1.3.17 Administrationsbygning inventar 1980
12.1.3.18  Administrationsbygning gardiner 1980
12.1.3.19 Administrationsbygning farvevalg 1980
12.1.3.21 Administrationsbygning midlertidigt frokoststue 1980
12.1.3.22 Administrationsbygning projekteringsmøde 1980
12.1.3.23 Arbejdstilsynet 1979
12.1.3.24 Administrationsbygning forsikringer 1980
12.1.3.25 Administrationsbygning byggeorganisation 1979
12.1.3.28 Administrationsbygning honoraraftaler 1979
12.1.3.30 Administrationsbygning personalerum 1981
12.1.3.31 Administrationsbygning byggeregnskab 1979
12.1.3.31 Administrationsbygning byggeregnskab 1979
12.1.4 Administrationsbygning udvidelse  1983
12.1.5 Licitations på administrationsbygning etape 2 1984
12.1.5 Administrationsbygning færdiggørelse 1984
12.1.5 Ombygning af gammel Damsgård 1992
12.1.5 Administrationsbygning færdiggørelse  1984
12.1.5 Administrationsbygning etape 2 1984
12.1.5 Administrationsbygning etape 2 1984
12.1.5 Ny administrationsbygning færdiggørelse samt tegninger 1984
12.1.5.1 Administrationsbygning Styringsgruppe  1984
12.1.5.1 Administrationsbygning byggeherre mødereferater 1978
12.1.5.2 Administrationsbygning Projektgruppe materialevalg 1984
12.1.5.3 Administrationsbygning projektgruppe indretningsplan 1984
12.1.5.4 Administrationsbygning projektgruppe kantine 1984
12.1.5.5 Administrationsbygning forprojekt  1984
12.1.5.7 Administrationsbygning inventar 1984
12.1.5.8 Administrationsbygning gardiner 1984
12.1.5.9 Administrationsbygning skilte  1984
12.1.5.10 Administrationsbygning kantine 1984
12.1.5.12 Administrationsbygning mødefaciliteter 1984
12.1.5.15 Administrationsbygning belysning 1984
12.1.5.16 Administrationsbygning flytning 1984
12.1.5.17 Administrationsbygning information/telefonomstilling 1984
12.1.5.18 Administrationsbygning elevator 1984
12.2 Administrationsbygning drift 1985
12.2 Administrationsbygning kantineforhold 1987
12.2.1 Administrationsbygninger lokalernes rengøring 1976
12.2.1 Administrationsbygning udlicitering af rengøring 1995
12.2.2 Administrationsbygning lys/el installationer 1979
12.2.2.4 Administrationsbygning varme 1982
12.2.4 Administrationsbygning opvarmning 1976
12.2.5 Administrationsbygning vedligeholdelse 1977
12.3 Administrationsbygning inventar 1985
12.3.1 Administrationsbygning inventar 1993
12.3.2 Administrationsbygning alarmeringsordning for medarbejder 1984
12.3.3 Administrationsbygning telefoner 1974
12.3.3.1 Administrationsbygning telefoner på gammel Damsgård  1974
12.3.4 Administrationsbygning samtaleanlægg 1972
12.4 Administrationsbygning kontormaskiner 1977
12.5 Administrationsbygning kontormateriale og blanketter 1972
12.5.1 Administrationsbygning skilte 1976
12.5.1 Administrationsbygning skilte ved kommunens ejendomme 1976
12.5.1.3 Administrationsbygning kvikskranke 1988
12.7 EDB registerlov forskrifter  1980
12.7 Tilslutning til bidragssystemet KMD 1984
12.7 EDB   1985
12.7 Kommunedata vedtægter 1971
12.7.1 Kommunedata  1987
12.7.2 EDB mødereferater 1986
12.7.3 SIP terminalsystem 1978
12.7.3 Tilslutning til kommunedatas valgopgørsystem 1989
12.7.3 Registertilsynet 1988 1996
12.7.3 EDB rapport 1988
12.7.3 Kommunedata Komma  1994
12.7.3 Kommunedata debitorsystem 1990
12.7.3 Register over lokallønspuljeadministration 1990
12.7.3 Ledelsesinformationssystemet TOPKIT 1993 1994
12.8 Registratur til ODDER arkivsystem 1970 1992
12.8 Bevarings- og kassationsregler 1987 1996
12.8 Arkivregistratur: materiale der er afleveret til Landsarkivet Sjælland - 1950 1970
12.8 Arkivregistratur: b-arkiv 1970 1977
12.8 Arkivering Ledøje-Smørum arkiv 1977-1985 1977 1985
12.8 Arkivering   1970 1975
12.9 Systemer og rationaliseringer alment 1970 1973
12.9 Regelsanering 1983
12.10 Annoncer 1972 1983
12.12 Fællesindkøb 1980
12.12 Papiraffald 1975
12.13 Kontorforhold: planlægningsudvalget 1974 1977
12.14 Kontorforhold: papiraffald/genbrug 1978
13.1 Regnskab  1969 1970
13.1 Kapitalbudget 1969 1970
13.1 Regnskab og budget 1969 1970
13.1 Budget overslag 1969 1970
13.1 Budget   1969 1970
13.1 Budgetkontrol 1986
13.1.1 Anlægs- og driftbudgedter 1970 1971
13.1.3 Købstadsregnskab: skrivelser vedr. kontoplanen1 1968
13.1.7.1 Anllægsbudget 1969 1970
13.2 Regnskab: hovedregnskabsførelse, diverse 1954 1970
13.3 Forældede sociale restancer 1989 1994
13.4 Regnskab: revisorer alment 1966 1971
13.4 Regnskab: revisorer, Landkommunernes ulykkesforsikring 1970
13.6 Regnskab: anden autoristeret revision 1967
13.6 Regnskab: revisionsregnskab 1969 1970
13.8 Regnskab: regnskabsbalance 1969 1970
13.19 Regnskab: kasseoverlevering 1970
13.1 Budget 1971 1972
13.1 Regnskab: overslag 1970 1971
13.2 Hovedregnskab 1970 1971
13.2 Hovedregnskab samt socialregnskaber 1971 1972
13.3 Socialregnskab 1970 1971
13.7 Regnskab: revision, kommunale revisorer 1971 1977
13.7 Regnskab: kasseeftersyn 1970 1972
13.8 Budgetkontrol 1971 1972
13.1 Rammebevillinger 1972 1982
13.2 Budget og regnskab 1972 1973
13.1 Overslag, budget 1973 1974
13.1.1 Budget overslag tillægsbevillinger 1973 1974
13.1.1.2.1 Kapitalbevillinger 1973 1974
13.1.4 Investeringsramme 1973 1974
13.2 Regnskab 1973 1974
13.2.2 Budget 1972 1973
13.2 Budget 1973 1974
13.2 Overslag  1973 1974
13.2 Budgetforslag 1973 1874
13.2 Socialregnskab 1974 1975
13.2 Hovedregnskab 1972 1973
13.2 Socialregnskab 1973 1974
13.2 Budget 1973 1974
13.7 Kasseeftersyn 1973 1977
13.1 Anlægsbudget, kulturel forvaltning 1974 1975
13.1 Overslag 1974 1975
13.1.1 Anlægsbudget  1974 1975
13.1.1.1 Driftsbudget 1974 1975
13.1.1.2 Kapitalbudget 1974 1975
13.1.1.2.1 Kapitalbevillinger 1974 1975
13.1.2 Tillægsbevillinge 1974 1975
13.1.3 Liquiditetsbudget 1974 1975
13.1.5 Legater 1974 1975
13.1.5 Investeringsplaner 1974 1977
13.2 Hovedregnskab 1974 1975
13.3 Socialregnskab 1974 1975
13.1.1.2 Kapitalbevillinger 1975 1976
13.16 Budget 1974 1975
13.2 Budget 1974 1975
13.2 Driftsbudget 1974 1975
13.2 Konto 16 1974 1975
13.1 Anlægsbudget 1975 1976
13.1 Budget 1975 1976
13.2 Driftsbudget 1975
13.2 Bilag til konto 16, 17, 20 og 23 1975 1976
13.2 Konto 16 1972 1975
13.1.1.1 Budget, driftsoverslag 1975 1976
13.1.1.1 Budget 1975 1976
13.1.1.1.5 Driftoverslag 1975 1976
13.1.1.1 Budget 1976
13.1.2 Tillægsbevillinger 1975 1976
13.1.1.2.1 Kapitalbevillinger 1975 1976
13.1.4 Investeringsramme 1975 1976
13.1.6 Totalbudget 1975 1976
13.1.11 Budgetkontrol 1875 1976
13.2 Hovedregnskab 1975 1976
13.4.2 Reglement og regulativ 1976 1977
13.25 Budget og regnskabsreform 1976
13.1 Budget kulturel forvaltning 1976
13.1 Anlægsbudget kulturel forvaltning 1976 1977
13.1.1 Budget 1976 1977
13.1.1.1 Driftsbudget 1976 1977
13.1.3 Liquiditetsbudget 1976
13.1.6 Totalbudget 1976 1977
 13.1 Budget 1977 1977
13.1 Budget skøn 1977 1980
13.1 Aktivitetsændring 1977
13.1 Korrespondence vedr. budget kulturel forvaltning 1975 1977
13.1 Budget  1977
13.1 Oversigt over meddelte tillægsbevillinger 1977
13.1 Budget 1977
13.1 Budgetmappe 1977
13.1.1.1 Driftbudget 1977
13.1.1.1 Drift- og kapitalbudgeter 1977
13.1.1 Anlægsbudget 1976 1977
13.1.1.1 Driftbudget 1977
13.1 Budget 1977
13.1.3 Investeringsplan  1977 1980
13.1.3 Liquiditetsoversigt 1977
13.1.5 Investeringsplan 1977 1980
13.2 Hovedregnskab 1977
13.1 Budget 1978 1979
13.1.1.1 Budget 1978
13.1.1.1 Økonomisk rapport 1978
13.1.1.1 Driftsbudget 1978
13.1.1.1 Årsbudget 1978
13.1.1.1 Investeringsplan 1978 1981
13.1.1.1 Bevillingsoversigt 1978
13.1.1.1 Investeringsplan 1978 1981
13.1.1 Bevillingsoversigt 1978
13.1.1 Budget 1978
13.2 Regnskaber  1978 1981
13.1 Budget (1979) 1977 1982
13.1.1.1 Budget  1979 1980
13.1.1 Budget 1981
13.1.1 Budget 1979 1982
13.1.2 Bevillingsoversigter 1979
13.1.-13.2 Budget 1979
13.1. Budget 1980
13.1 Budgetoverslag 1981 1983
13.1.2.-13.1.11 Bevillingsoversigt og budget 1980
13.1 Budget 1981
13.1.2.2-13.1.12 Budget og regnskab  1981
13.1 Budget 1982
13.2 Regnskab 1984 1985
13.1.1.1-13.11 Budget 1982
13.1. Budget 1983
13.1 Budget 1983
13.1 Budget 1983 1986
13.1.1.1-13.1.11 Budget 1983
13.1 Budget 1984
13.1 Budget 1983 1987
13.1.1.1-13.1.12 Budget 1984
13.1 Budget 1985 1988
13.1 Regnskab 1985
13.1 Reduktion og blocktilskud 1985
13.1 Økonomisk rapport og årsbudget 1985
13.1 Budgetmappe 1985
13.1 Kommunale tal 1985
13.1 Nordisk handlingsplan for økonomisk udvikling og fuld beskæftigelse 1985
13.1.1.1 Div. Breve skrevet vedr. budget  1985
13.1.3 Investeringsplan 1985
13.1.11 Budgetkontrol 1985
13.1.12 Lånoptagelse 1985
13.1 Budget 1986
13.1.1 Regnskab og budget 1986
13.1 Budget  1986 1989
13.1 Budget og regnskab 1987
13.1 Budget  1987
13.1 Budget 1987
13.1 Budget 1988
13.1 Budget og regnskab 1988
13.1 Investeringsplan  1986 1988
13.1 Investering- rådighedsbeløb 1988
13.1 Rammebeløb til udbygning af fritidssektoren 1989
13.1 Årsbudget 1989
13.1 Udgifter teknisk afdeling 1991
13.1 Budget 1989
13.1 Budget 1989
13.1 Budget 1990
13.1 Budget 1989
13.1 Årsrapporter 1991
13.1 Regnsksab  1991
13.1 Budget (1991) 1991 1994
13.1 Regnskab 1991
13.1 Budget 1990 1993
13.1 Budget 1993 1996
13.1 Budget 1994 1995
13.1 Budget 1995
13.18 Forslag til kommunal finansieringsreform 1995
13.1 Budget 1988 1995
13.1 Budget 1997
13.1.2 Bevillingsoversigt 1977
13.2.1 Økonomisk rapport 1989
13.3 Revision af de sociale regnskaber 1978 1984
13.3 Revision af boligsikringsregnskab 1976 1984
13.4.2 Kasse- og regnskabsregulativ 1976
13.4.2 Retningslinjer for decentral bogføring 1990
13.6 Revisionsberetninger 1976 1983
13.6.1 Årsregnskab 1976 1978
13.6 Revisionsberetninger 1983 1987
13.6.1 Revisionberetninger 1987 1991
13.6.1 Revision 1986 1995
13.6.1 Feriefonden regnskab 1995 1997
13.6.1 Feriefonden regnskab 1988 1994
13.15 Budget og regnskab legater 1982 1991
13.18.1 Kommunal udligning 1982
13.20 Merværdi afgift af kommunens arbejde og produkter 1975
13.22 Betaling af regninger 1980
13.23 Forskudskasser  1975 1982
13.25 Budget og regnskabsreform 1975
14.01 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 1993 1994
14.2 Lån af statens bygge- og boligfond 1967
14.2 Circulærskrivelse m.v. vedr. lån 1966 1972
14.2 Låntagning 1987 1989
14.2 Gældsbreve  1988
14.2. Låntagning 1993
14.2.01 Lån alment 1971 1978
14.2.01 Lån alment 1993
14.2.1.57 Lånoptagelse 1983
 14.2.02 Lånerammer 1971 1979
14.2.1.1 Lån Forstædnernes Bank 1972
14.2.1.2 Lån Forstædnernes Bank 1968
14.2.1.3 Lån Kommunekreditforening 1970
14.2.1.4 Lån Kreditforening af Kommunerne i Danmark 1970
14.2.1.5 Lån den sjælandske bondestands sparekasse 1949
14.2.1.6  Hypotekbank og finansforvaltning 1989
14.2.1.7 Lån Østifternes Landhypotekforening 1969
14.2.1.8 Lån Østifternes Kreditforening 1969
14.2.1.9 Lån Østifternes Husmands Kreditforening 1980
14.2.1.11 Lån den sjælandske bondestands sparekasse 1973
14.2.1.12 Lån Østifternes Kreditforening 1970
14.2.1.13 Lån sjællandske bondestands sparekasse 1972
14.2.1.14 Lån Sigurd Sørensen Stangkærgård mats. Nr. 8 Smørumonedre 1962
14.2.1.15 Lån Kommunekreditforening 1970
14.2.1.16 Lån Kommunekreditforening 1968
14.2.1.17 Lån Kreditforening af Kommunerne i Danmark 1970
14.2.1.18 Lån matr. 12.1 Smørumnedre Langdyssegård  1972
14.2.1.19 Lån gårdejer Christian Jensen Langmåsegård 1974
14.2.1.20 Lån pantebrev i ejendom matr. 5h Smørumnedre Kildebakkegård 1973
14.2.1.21 Lån af Den danske bondestands sparekasse 1965
14.2.1.22 Lån Lorenz Christian Frederiksen køb af matr. 7f Smørumnedre 1966
14.2.1.23 Lån sjællandske bondestands sparekasse 1966
14.2.1.24 Lån matr. 5b Smørumnedre Dyrholm 1970
14.2.1.25 Lån Fr. Vangtoft matr. 5b Smørumnedre Dyrholm 1966 1980
14.2.1.26 Lån sparekassen sjælland 1968
14.2.1.27 Kbh Kreditforeningslån  1968 1969
14.2.1.28 Østifternes Kreditforening 1967 1969
14.2.1.29 Lån Københavns Kreditforening 1968 1969
14.2.1.30 Lån vedr. matr. 4gk Smørumnedre 1970 1977
14.2.1.33 Infriede gældsbreve 1968
14.2.1.33 Kreditforening af Kommuner i Danmark matr. Nr. 13.d Smørumovre og matr.nr. 8bx Smørumnedre 1970
14.2.1.34 Lån til Boesagerskolen 1971
14.2.1.35 Lån Astrid Sckerl 1971
14.2.1.36 Lån til Boesagerskolen 1972
14.2.1.37 Forenede Kreditforeninger matr. 8an Smørumnedre Børnehaven Stangkær 1971 1973
14.2.1.38 Forenede Kreditforeninger folkepensionistboliger i Ledøje 1978
14.2.1.39 Lån Valdemar Johansen 1972
14.2.1.40 Lån matr.nr. 8b Smørumnedre 1972
14.2.1.41 Lån Villy Jensen gammel Damsgård 1972
14.2.1.43 Lån matr.nr. 26b Smørumnedre Pilekær 1963
14.2.1.44 Kommunekreditforening Boesagerskolen 1974
14.2.1.45 Matr.nr. 12c og 12d Smørumnedre  1982
14.2.1.46 Ejendom matr.nr. 20 Smørum  1982
14.2.1.47 Ledøje-Smørum hallen matr. 7l Smørumnedre 1983
14.2.1.48 Lån Kreditforening af Kommunerne i Danmark 1978
14.2.1.49 Lån Kommunekreditforening matr.nr. 3b og 13a Smørumnedre  1978
14.2.1.50 Lånoptagelse 1978
14.2.1.51 Faste lån matr.nr. 4mi Smørumnedre 1978
14.2.1.53 Lånoptagelse  1979
14.2.1.54 Lånoptagelse matr.nr. 1a 1980
14.2.1.55 Lånoptagelse  1981
14.2.1.56 Lånoptagelse 1982
14.2.3 Midlertidigt lån til etablering af butikcenter i Smørumnedre 1981
14.2.3.1 Midlertidigt lån - Den sjællandske bondestands sparekasse 1972
14.2.3.2 Midlertidigt lån - Den sjællandske bondestands sparekasse 1976
14.2.3.3 Midlertidigt lån - Sparekasse for København og omegn 1967 1970
14.2.3.4 Midlertidigt lån - Håndværkerbanken i København 1967
14.2.3.5 Midlertidigt lån - Bikuben 1968
14.2.3.6 Midlertidigt lån - Sparekassen København Sjælland 1970
14.2.3.7 Midlertidigt lån - Sparekassen København Sjælland 1970
14.2.3.8 Midlertidigt lån - Phønix AS 1971
14.2.3.9 Midlertidigt lån - H. Hoffmann og søner 1970
14.2.3.10 Midlertidigt lån - Sparekassen København Sjælland 1970
14.3 Garantier generelle sager og enkelsager 1936 1970
14.3.1 Garantier Nybølle Vandværk 1963
14.3.2 Garantier lån til kloakering Grundejerforening Toftehøj 1966
14.3.3 Garantier Grundejerforening Øster Tvillingegård byggemådning 1967
14.3.4 Garantiforpligtelser Smørumnedre Fjernvarmeværk 1971 1990
14.3.5 Garantier Smørumparken 1970 1974
14.3.6 Garantier Stankærgård 1965 1968
14.3.7 Garantier Ledøje-Smørum hallen 1970 1974
14.3.8 Garantier byfest  1975
14.3.9 Garantier byfest  1976
14.3.10 Garantier byfest  1977
14.3.11 Garantier Smørum gårdhus 1977
14.3.12 Gæld  1963
14.3.20 Diverse statsgarantier 1986 1987
14.6 Publikationer 1976 1978
14.7 Indfrielse af pantebreve  1977 1980
14.7-14.7.3 Pantebreve matr.nr. 8k Ledøje, 56e Ledøje, 12y Ledøje 1970 1971
14.7.4.1 Pantebreve matr.nr. 8 Smørumnedre Stangkærgård 1964
14.7.4.2/3/4 Pantebreve udstykning af Stangkær 2 og 3 1965 1966
14.7.5 Pantebreve udstykning af Blomsterhaven matr.nr. 3g og 12e Smørumnedre 1973
14.7.6 Pantebreve matr.nr. 7g og 8io Smørumnedre 1976 1977
14.7.7 Pantebreve matr.nr. 9m Smørumnedre Åkandehaven 1969
14.7.8 Pantebreve matr.nr. 9l og 9m Smørumnedre Åkandehaven 1969 1971
14.7.9 Pantebreve matr.nr. 5o, 5p, 5q og 9bs Smørumnedre 1970
14.7.11 Pantebreve matr.nr. 8g Smørumnedre 1974
14.8 Pensionsfonden 1962
15.1 Kommunalvalg 1989
15.1.1 Kommunalvalg 1978
15.1.1 Kommunalvalg 1981
15.1.1 Kommunalvalg 1970
15.1.1 Kommunalvalg 1974
15.1.2 Valg af tilforordnete 1975 1978
15.1.2 Kommunalvalg 1981
15.1.2 Kommunalvalg 1978
15.1.3 Kommunalvalg 1974
15.1.4 Kommunalvalg 1970
15.1.4 Kommunalvalg 1974
15.1.4 Kommunalvalg 1981
15.1.4 Kommunalvalg 1978
15.1.5 Kommunalvalg 1974
15.1.5 Kommunalvalg 1981
15.1.6 Kommunalvalg 1970
15.1.6 Kommunalvalg 1974
15.1.6 Kommunalvalg 1981
15.1.6 Kommunalvalg 1985
15.1.6 Kommunalvalg 1978
15.1.7 Kommunalvalg 1970
15.1.7 Kommunalvalg 1974
15.1.7 Kommunalvalg 1978
15.17 Kommunalvalg 1985
15.1.8 Valgbarhedsnævn 1974
15.2 Folketingsvalg 1990
15.2 Folketingsvalg generelt 1980
15.2 Folketingsvalg 1971
15.2 Folketingsvalg alment 1983 1985
15.2.1 Folketingsvalg 1977
15.2.1 Folketingsvalg 1975
15.2.1 Folketingsvalg 1979
15.2.1 Folketingsvalg 1987
15.2.1 Folketingsvalg 1973
15.2.1 Folketingsvalg 1981
15.2.1 Folketingsvalg 1984
15.2.1 Folketingsvalg 1988
15.2.2 Folketingsvalg Kommunedata 1984
15.2.2 Folketingsvalg Hulkortcentralen 1981
15.2.2 Folketingsvalg Kommunedata 1987
15.2.3 Folketingsvalg valgkort 1987
15.2.3 Folketingsvalg valgkort 1975
15.2.3 Folketingsvalg valgkort 1979
15.2.4 Folketingsvalg stemmelisten 1987
15.2.4 Folketingsvalg valglisten 1984
15.2.5 Folketingsvalg brevstemmer 1977
15.2.5 Folketingsvalg brevstemmer 1973
15.2.5 Folketingsvalg brevstemmer 1984
15.2.5 Folketingsvalg brevstemmer 1981
15.2.5 Folketingsvalg brevstemmer 1979
15.2.5 Folketingsvalg brevstemmer 1987
15.2.6 Folketingsvalg valgopgørelser og valgbøger  1973 1987
15.2.7 Folketingsvalg valgstyr 1975 1987
15.2.8 Folketingsvalg valbestyrelse 1973 1987
15.3.2 Folkeafstemning valgretsalder 1971
15.3.3 Folkeafstemning Danmarks tiltrædelse af de europæiske fælleskaber 1972
15.3.5 Folkeafstemning vedr. valgretsalder 1978
15.3.6.2 EF folkeafstemning  1992
15.3.6.1 Folkeafstemning EF pakken 1986
15.4 Amtsrådsvalg 1970 1985
15.5.1 Menighedsrådsvalg 1977 1980
15.7.1 Vælgerforeninger 1973
15.8 Valglister 1977
15.9.1 Valg Europa-parlementsvalget 1979 1984
15.9.3 EF-valg  1979
16.1 Folketælling 1984
16.2 Folkeregister 1977 1978
16.2.1 Folkeregister tilgang 1969 1976
16.2.3 Folkeregister oplysninger og blanketter 1966 1985
16.2.4 Sygesikringsgrupper 1972 1973
16.4 Lægsvæsen 1971
16.5 Statistik 1977
16.5.5 Statistik vedr. kommunale forhold 1982
16.9 Befolkningsprognoser 1976
16.5.6 Løn- og personalestatistik 1972 1977
16.5.6 Det fælleskommunale løndatakontor 1981 1985
16.5.6 Løn- og personalestatistik, personaletælling 1978 1982
16.5.9.1 Arbejdsmarketsstatistik 1979
16.5.9.2 Overarbejdsstatistik 1970 1873
16.5.10 Bygnings- og boligregisteret 1976 1977
16.6 Erhvervstælling 1973
16.8.1 Bilfri Søndag 1973
16.9 Befolkningsprognoser 1972 1995
16.9 Forslag til forudsætninger for udarbejdelser for befolkningsprognoser 1978 1994
16.9 Befolkningsprognose 1984 1996
16.9.1 Udbygningstakten in Ledøje-Smørum kommune 1978 1979
17.1 Ejendomme der tilbydes kommunen 1977
17.1 Kommunens ejendomme alment 1990
17.1 Tilbud på vedligeholdelse af kommunens ejendomme 1970 1992
17.1 Energiforbrug i bygninger 1996
17.1.1 Kommunens ejendomme, tilslutning til naturgas 1984
17.1.1 Kommunens ejendomme, bygningssyn 1978
17.1 Kommunens ejendomme tilslutning til naturgas 1984 1987
17.1 Kontorbygning til Ledøje-Smørum Sygekasse matr.nr. 2a Smørum Overby samt tegninger ??
17.1.1.22 Energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme 1990
17.1.2 Udvidelse af rådhuset 1993
17.1.2 Oljeleverencer til kommunens ejendomme 1976
17.1.2.2 Kommunens ejendomme: energibesparende foranstaltninger i offentlilge bygninger 1974 1983
17.1 Kommunens ejendomme udleje 1979
17.1 Hesselbjerggård 1978
17.1.1 Syn af bygninger 1977 1982
17.1.1 Fast ejendom - bygningssyn 1987 1988
17.1.1.1 Vedligehholdelse 1972 1974
17.1.2 Oljeleverencer   1974 1985
17.1.2.1 Oljefyringsrensning 1973
17.1.3.1 Kommunal ejendom - boligbidgrag 1982
17.1.3.1 Leje- og tjenesteboliger - vedligeholdelse 1982
17.1.3.1.1 Boliger - diverse 1990 1994
17.1.3.11 Kommunens ejendomme Smørum nordre gade 1992
17.1.4 Rengøring af kommunens ejendomme - rengøringsrapport 1983
17.1.5 Kommunens ejendomme under tekn. Forvaltningens administration 1981
17.1.6 Kommunale bygninger - indeklima 1980 1987
17.1.6 Vurderingsoplysninger 1991
17.2.1 Byplanvedtægt Nr. 8, Smørum Friskole 1976 1982
17.2.1.1 Forespørgsler om køb eller leje 1970 1985
17.2.1.1 Forespørgsler om køb af jord 1989 1998
17.2.1.2 Indberetning til tilsynsrådet af københavns amt 1971 1981
17.2.1.3 Foreslag til lokalplan for Måløvgård - Elmegård 1978
17.2.2 Udlicitering af vedligeholdelse af Ledøje-Smørum rådhus 1981 1990
17.2.2 Matr.nr. 20k Smørumnedre Hassellund 9 1990
17.2.2.3 Matr.nr. 1a-c Smørumovre, Kommunekontoret 1979 1982
17.2.2.3 Matr.nr. 1b Smørumovre, Historisk Forening 1983
17.2.2.3 Kommunens ejendom matr.nr. 1b Smørum bygade 35 1983
17.2.2.3 Smørum gamle skole, Smørum bygade 35 1979 1987
17.2.2.4 Matr.nr. 16b Smørumovre, tegninger, kommunehuset 1970 1972
17.2.2.5 Husleje vedt. Kommunale ejendomme 1983
17.2.2.5 Anlægsregnskab vedr. kommunens ejendom matr.nr. 31b Rendebecksvej 9 1984
17.2.2.5 Matr.nr. 20b, 31b, Smørumnedre - Fastsættelse af husleje 1969 1970
17.2.2.10 Matr.nr. 8h Ledøje 1982
17.2.2.10 Matr.nr. 6c Hove og 20b og 31b Smørumnedre ???
17.2.2.11 Matr.nr. 2i Hove, rensingsanlæget  1954 1973
17.2.2.12 Matr.nr. 13c og 14d Smørumovre, folkepensionist boliger, tegninger
17.2.2.13 Matr.nr. 8al Stangkær  1970
17.2.2.13 Matr.nr. 2k og 16l Smørumovre, parkeringsplads ved kirken 1964 1974
17.2.2.14 Matr.nr. 8g Smørumovre, kommunesekretær bolig 1963 1977
17.2.2.15 Matr.nr. 8a Smørumnedre Stangkærgård 1970
17.2.2.16 Matr.nr. 55b Ledøje 1962
17.2.2.16.1 Matr.nr. 55c Ledøje 1968 1973
17.2.2.16.1.6 Matr.nr. 55d-e-f-g Bjørnetoften Ledøje
17.2.2.16.1.6 Matr.nr- 55h-i-k-l Bjørnetoften Ledøje 1968 1973
17.2.2.16.2 Matr.nr. 55c Ledøje Brugsforening 1966 1970
17.2.2.16.3.1 Matr.nr. 30e Ledøje  1972 1975
17.2.2.16.3.2 Matr.nr. 30d og 55c Haretoften Ledøje 1971
17.2.2.16.3.5 Matr.nr. 55c-x Haretoften Ledøje 1972 1973
17.2.2.16.3.6 Matr.nr. 55x Ledøje Haretoften 1976 1977
17.2.2.17 Stangkær Matr.nr. 8ac-8ch Smørumnedre 1963 1975
17.2.2.17 Stangkær Matr.nr. 8ci-8do 1964 1973
17.2.2.17 Stangkær Matr.nr. 8dp-8ev 1967 1971
17.2.2.17 Stangkær Matr.nr. 8ek-8ø 1965 1976
17.2.2.17 Stangkær Matr.nr. 8ex-8ge 1965 1975
17.2.2.17 Stangkær Matr.nr. 8hq-8ii 1962 1973
17.2.2.17 Stangkær Matr.nr. 8a, 8ge-8hp 1967 1970
17.2.2.17.1 Stangkærgård Matr.nr. 8a 1966
17.2.2.17.2 Stangkærgård Matr.nr. 8am-8an 1963
17.2.2.17.3 Stangkærgård Matr.nr. 8a Korrespondence med byudviklingsudvalg 1962 1966
17.2.2.17.8 Matr.nr. 8a Smørumnedre køb af Stangkærgård 1962 1971
17.2.2.17.9 Matr.nr. 8a Smørumnedre udstykningsplan 1962
17.2.2.17.10 Matr.nr. 8a Smørumnedre udstykning, vej 1964
17.2.2.17.18 Matr.nr. 8a Smørumnedre Stangkærgård 1968 1970
17.2.2.17.23.1 Matr.nr. 8if Smørumnedre parcel til idrætsforeningens byggefond 1963
17.2.2.18.01 Matr.nr. 3g og 12e Smørumnedre, Erantis- og Tulipan- samt Irishaven 1967 1969
17.2.2.18.0.4 Matr.nr. 12e Smørumnedre, Langdyssen 1965 1969
17.2.2.18.0.5 Anmodning om køb af parceller i mellemzonearealet 1967 1970
17.2.2.18.0.5 Mellemzonearealet beliggende syd for Blomsterhaven 1972 1973
17.2.2.18.0.6 Salg af Erantis-, Tulipan-, og Irishaven matr.nr. 3q, 3r, 3s, 3t, 3u Smørumnedre 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af Erantis-, Tulipan-, og Irishaven matr.nr. 3m, 3n, 3o, 3p Smørumnedre 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af Erantis-, Tulipan-, og Irishaven matr.nr. 3i, 3k, 3l Smørumnedre 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af matr.nr. 3e, 3g Smørumnedre Erantis- Tulipan-, og Irishaven 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af matr.nr. 12dt, 12du, 12do, 12dx, 12dy Smørumnedre Erantis- Tulipan-, og Irishaven 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af matr.nr. 12do, 12dp, 12dq, 12dr, 12ds Smørumnedre Erantis- Tulipan-, og Irishaven 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af matr.nr. 12di, 12dk, 12dl, 12dm, 12dn Smørumnedre Erantis- Tulipan-, og Irishaven 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af matr.nr. 3aq, 3ar, 3as, 3at, 3au Smørumnedre Erantis- Tulipan-, og Irishaven 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af matr.nr. 3al, 3am, 3an, 3ao, 3ap Smørumnedre Erantis- Tulipan-, og Irishaven 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af matr.nr. 3ae, 3ab, 3ac, 3ad, 3ae Smørumnedre Erantis- Tulipan-, og Irishaven 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af matr.nr. 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak Smørumnedre Erantis- Tulipan-, og Irishaven 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Salg af matr.nr. 3v, 3x, 3y, 3z, 3æ, 3ø Smørumnedre Erantis- Tulipan-, og Irishaven 1968 1974
17.2.2.18.0.6 Erantis- Tulipan og Irishaven Matr.Nr. 12ad, 12ai, 12af, 12ag og 12ah Langdyssegård 1968 1973
17.2.2.18.0.6 Erantis- Tulipan og Irishaven Matr.nr. 12ai, 12ak, 12al, 12am og 12an 1968 1973
17.2.2.18.0.6 Erantis- Tulipan og Irishaven Matr.nr. 12ao, 12ap, 12aq, 12ar og 12as 1968 1973
17.2.2.18.0.6 Erantis- Tulipan og Irishaven Matr.nr. 12at-12bf 1968 1973
17.2.2.18.0.6 Erantis- Tulipan og Irishaven Matr.nr. 13ae-3bk 1968 1973
17.2.2.18.0.6 Erantis- Tulipan og Irishaven Matr.nr. 12bg-12bø 1968 1973
17.2.2.18.0.6 Erantis- Tulipan og Irishaven Matr.nr. 12ca, 12ct 1968 1973
17.2.2.18.0.6 Erantis- Tulipan og Irishaven Matr.nr. 12cu-12dh 1968 1973
17.2.2.18.0.6 Erantis- Tulipan og Irishaven Matr.nr. 12f-12ac 1968 1973
17.2.2.18.07 Langmosegård og Langdyssegård  1968
17.2.2.18.08 Mellemzonearealet Rosehuse 1968
17.2.2.18.09 Langmosegård og Langdyssegård salg til Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 1968
17.2.2.18.010 Salg arealer i Blomsterhave kvarteret 1971
17.2.2.18.013 Langmosegård og Langdyssegård tilbagekøbt parceller 1969 1971
17.2.2.18.1 Matr.nr. 12e Smørumnedre Langdyssegård 1965 1966
17.2.2.18.5 Tjekliste m.m. for salg af grunde for Ledøje-Smørum kommune 19
17.2.2.18.5.1.2 Matr.nr. 5 mellemzone arealet Lupinhaven 1971 1976
17.2.2.18.5.1.6 Matr.nr. 12lo, 12p, 12lp, 5ar 1977
17.2.2.18.5.1.6 Mellemzonearealet parcel 31-37 matr.nr. 5az, 5ae, 5aø 1971
17.2.2.18.5.1.6 Mellemzonearealet parcel 16-30 matr.nr. 5ai-5an 1971
17.2.2.18.5.1.6 Mellemzonearealet parcel 1-15, matr.nr. 5-5z, Lupinhaven 1971
17.2.2.18.5.1.7 Korrespondence om indskud til fjernvarmeværket, Lupinhaven 1971 1973
17.2.2.18.5.2 Valmuehaven andelsforeningen Smørum matr.nr. 5 Smørumnedre 1971 1972
17.2.2.18.5.2.2 Valmuehaven 2-48 matr.nr. 5 Smørumnedre 1972
17.2.2.18.5.2.2 Valmuehaven 50-68 + 47-69 matr.nr. 5 Smørumnedre 1972
17.2.2.18.5.3 Krokushaven matr.nr. 3 Smørumnedre 1974
17.2.2.18.5.3 Matr.nr. 3g og 12e Smørumnedre Krokus- og Violhaven 1972 1974
17.2.2.18.5.4 Salg a arealer Valmuehaven Smørum 12 matr.nr. 5 Smørum  1972
17.2.2.18.5.4 Valmuehaven, Egobyg 1972
17.2.2.18.5.5 Matr.nr. 5c og 5h Valmuehaven Smørumnedre, Haslevhuse 1973
17.2.2.18.5.5 Salg af arealer til bygmester Ib Rasmussen Haslevhuse matr.nr. 5 Smørumnedre 1973
17.2.2.18.5.6 DaCasebo salg af matr.nr. 12e Smørumnedre 1974
17.2.2.18.5.7 Matr.nr. 9c Smørumnedre salg til Semler og Matthiassen  1970 1979
17.2.2.18.5.8 Salg af parcel matr.nr. 12e Smørumnedre 1972 1974
17.2.2.18.5.8 Salg af arealer ved Smørumvang matr.nr. 12e Smørumnedre 1972 1975
17.2.2.18.5.9 Salg af arealer til KAB  1970 1975
17.2.2.18.05.10 Salg af arealer til terassebebyggelse på parceller af matr.nr. 3g og 12e Smørumnedre syd for blomsterhaven 1970
17.2.2.18.5.11.1 Salg til andelsforeningen af 5. Juni 1969 1970
17.2.2.18.5.11.2 Køb af børnehaven Åkandehaven 1969 1976
17.2.2.18.5.13 Primulahaven matr.nr. 12kx-12ln Smørumnedre 1978
17.2.2.18.5.13 Primulahaven matr.nr. 12io-12kd 1978
17.2.2.18.5.13 Primulahaven, nedslag grundpris 1979
17.2.2.18.5.13 Primulahaven sager hvor handled af forskellige orsager ikke blev gennemført 1979
17.2.2.18.5.13 Primulahaven matr.nr. 12kl-12kr Smørumnedre 1976
17.2.2.18.5.13 Primulahaven udstykningsplan samt forspørgsel om køb af parceller 1972
17.2.2.18.5.14.1 Valmuehaven, overslag-salgspris 1975
17.2.2.18.5.14.1 Valmuehaven, salg af fem parceller matr.nr. 5 Smørumnedre 1975
17.2.2.18.5.15 Tjekliste til matr.nr. 3 ved salg af grund fra Ledøje-Smørum kommune Erantishaven 1983
17.2.2.18.5.15 Grundsalg Erantishaven 2, Hørbakken 2 1983
17.2.2.18.5.15 Udstykning Erantishaven 2, 31 parceller 1982 1983
17.2.2.18.5.15 Erantishaven 2 anlægsregnskab 1984
17.2.2.18.5.16 Seks parceller Hørbakken 2 1983
17.2.2.18.5.16 Salg af udstykningerne Erantishaven 2 og Hørbakken 2 1984
17.2.2.18.8 Matr.nr. 12e Langdyssegård Smørumnedre 1968
17.2.2.19.1 Matr.nr. 3a Smørumnedre og 11b-12b Smørumovre, Langmåsegård 1967
17.2.2.19.3 Matr.nr. 3g og 3h Smørumnedre og 11b, 12b Smørumnedre Langmåsegård 1965 1970
17.2.2.19.4 Matr.nr. 3h Smørumnedre og 12b Smørumovre forpagting 1965 1972
17.2.2.20.2 Matr.nr. 5h Smørumnedre, Kildebakkegård 1965 1970
17.2.2.21 Matr.nr. 7f Ormegård 1979
17.2.2.21.9.3 Idrætsanlægget 1977
17.2.2.22.1 Matr.nr. 7e Smørumnedre 1965
17.2.2.22.5 Matr.nr. 7l Smørumnedre salg til Irma, tegninger 1969 1976
17.2.2.22.5 Matr.nr. 7e Smørumnedre 1976
17.2.2.22.5 Matr.nr. 7g og 7æ Smørumnedre 1978
17.2.2.22.6 Matr.nr. 7e Smørumnedre tillædelse af opstilling af barak 1971
17.2.2.28 Kommunens ejendom matr.nr. 4ai Smørumnedre Forbindelsesvej-Tvillingegård 1968 1977
17.2.2.30 Matr.nr. 22g Smørumnedre  1966 1973
17.2.2.31 Husleje af lejeboliger 1974 1983
17.2.2.31 Matr.nr. 13d Smørumovre gl. sygeplejebolig 1957 1970
17.2.2.34 Matr.nr. 4gk Smørumnedre 1977 1982
17.2.2.34.2 Hørbakken salg af matr.nr. 4ht Smørumnedre 1977 1982
17.2.2.34.2 Hørbakken salg af matr.nr. 4gk Smørumnedre 1974 1975
17.2.2.34.2 Hørbakken - salgsager 1975 1976
17.2.2.34.3 Matr.nr. 4gk Smørumnedre Hørbakken byggemodning 1974 1980
17.2.2.34.3 Hørbakken - kontrakt mellem Ledøje Smørum kommune og entrepreneur Kaj Martens 1975 1977
17.2.2.35 Matr.nr. 18e Smørumnedre 1970 1972
17.2.2.36 Matr.nr. 3bl Smørumnedre Blomsterhave 1976 1978
17.2.2.38.1 Matr.nr. 2i Smørumnedre 1972 1973
17.2.2.38.3 10 parceller ved Gammeldamsgård 1987
17.2.2.38.3 Andelsboligforening Kirkevangen Matr.nr. 1a Smørumnedre 1987 1991
17.2.2.38.3 Matr.nr. 1a Smørumnedre 1974
17.2.2.38.3 Matr.nr. 19a Smørumnedre 1985 1994
17.2.2.38.3 Salg af grunde ved Toftekrogen 1994 1996
17.2.2.38.3 Gammeldamsgård Matr.nr. 1a, 2a 1986 1989
17.2.2.38.3 Lokalplan Nr. 050803 Toftekærgård-Gammeldamsgård 1986
17.2.2.38.3. Salg af grunde Matr.nr. 1y-13bp Smørumnedre  1986 1988
17.2.2.38.3 Matr.nr. 2a, 2b, 1a, 13bl Smørumnedre 1986
17.2.2.38.3 Matr.nr. 1a Smørumnedre 1986 1987
17.2.2.38.3 Toftekrogen 1986 1988
17.2.2.38.4 Matr. 2b Smørumnedre vedr. Udbygningerne 1973 1974
17.2.2.38.4 Gammeldamsgård Materialgård 1979 1980
17.2.2.38.5 Gammeldamsgård nyttehaver  1979
17.2.2.38.5 Nyttehaver Flodvej 1980
17.2.2.38.5 Nyttehaver 1978 1989
17.2.2.39 Matr.nr. 18b Smørumnedre 1972 1974
17.2.2.40 Matr.nr. 20a Smørumnedre 1977 1982
17.2.2.40 Option på parcel i Hassellunden 1990 1991
17.2.2.40.1 Ervhvervsgrunde ved Egelund-Hassellunden 1990 1991
17.2.2.40.1 Anlægsregnskab Hassellunden Matr.nr. 20a 1988 1990
17.2.2.40.1 Matr.nr. 21cz  1994 1997
17.2.2.40.1 Salg af erhvervsgrunde ved Egelund og Hassellunden 1990 1991
17.2.2.41 Matr.nr. 26b Smørumnedre Pilekær 1972 1975
17.2.2.50 Matr.nr. 38f Smørumovre 1972 1973
17.2.2.51 Matr.nr. 38g Smørum By  1972 1973
17.2.2.52 Matr.nr. 4nf og 4nq Smørumnedre 1973 1981
17.2.2.57 Matr.nr. 4ny Smørumnedre 1972 1973
17.2.2.58 Matr.nr. 6o Smørumnedre 1972 1973
17.2.2.59 Matr.nr. 8kz Smørumnedre 1972 1973
17.2.2.60 Matr.nr. 27b Smørumnedre 1972 1973
17.2.2.61 Matr.nr. 13g Smørum By 1972 1973
17.2.2.62 Matr.nr. 8an Smørumnedre 1972 1973
17.2.2.63 Matr.nr. 4gq Smørumnedre 1972 1973
17.2.2.64 Matr.nr. 4na Smørumnedre Regnvandsbassin 1972 1973
17.2.2.65 Bastkær 6 1969 1972
17.2.2.66 Lillesø Matr.nr. 88 Ledøje 1966 1983
17.2.2.67 Matr.nr. 4nr Smørumnedre 1971 1973
17.2.2.68 Matr.nr. 12a Smørumnedre 1973
17.2.2.69 Matr.nr. 12hf Smørumnedre 1972
17.2.2.70 Matr.nr. 12hg Smørumnedre 1972
17.2.2.71 Matr.nr. 7h Ledøje Plejehjemmet Porsebakken 1961 1973
17.2.2.72 Matr.nr. 12c og 12d Smørumnedre  1972 1978
17.2.2.73 Matr.nr. 2o Smørumovre 1972 1983
17.2.2.74 Matr.nr. 3d Smørumnedre Vandværk  1975
17.2.2.75 Matr.nr. 1b Smørumovre  1968 1973
17.2.2.76 Matr.nr. 1e Smørumovre 1968 1982
17.2.2.77 Matr.nr. 5dy Smørumnedre 1973
17.2.2.78 Matr.nr. 8ke Smørumnedre 1973
17.2.2.79 Matr.nr. 5be Smørumnedre 1973
17.2.2.80 Matr.nr. 8am Smørumnedre 1973
17.2.2.81 Matr.nr. 8bf Smørumnedre 1973 1990
17.2.2.82 Matr.nr. 4ae Smørumnedre 1973
17.2.2.83 Matr.nr. 4ø Smørumnedre Offentlige veje - Midtvej  1973
17.2.2.84 Matr.nr. 3bl Smørumnedre  1973
17.2.2.85 Matr.nr. 16k Smørumovre 1973
17.2.2.86 Matr.nr. 9n Smørumnedre 1973 1974
17.2.2.87 Matr.nr. 6n Smørumnedre 1973
17.2.2.88 Matr.nr. 7h Smørumnedre 1973
17.2.2.89 Matr.nr. 9o Smørumnedre 1973
17.2.2.90 Matr.nr. 9ri Smørumnedre 1974
17.2.2.91 Skebjergvej 9 Matr.nr. 16k Smørumovre 1986
17.2.2.92 Matr.nr. 16 Smørumnedre Skebjergvej 5 1986
17.2.2.93 Matr.nr. 16r Smørumovre Skebjergvej 13 1988
17.2.2.94 Matr.nr. 3g Smørumnedre 1966 1976
17.2.2.95 Matr.nr. 3do Smørumnedre 1995 1996
17.2.2.96 Matr.nr. 25a m.fl. Smørumnedre KAB aeraler 1975 1977
17.2.2.96 Matr.nr. 25a, 25b, 26a, 27b, 27c, 28a, 30f Smørumnedre 1977 1979
17.2.2.96.2.1. Matr.nr. 25a m.fl. Smørumnedre tilbud på klyngehusarealet 1977
17.2.2.96.2.2 Matr.nr. 25a m.fl. Smørumnedre tilbud på klyngehusarealet 1977
17.2.2.96.2.3 Matr.nr. 26a Smørumnedre 1977 1978
17.2.2.96.3.1 Matr.nr. 25a Smørumnedre m.fl. Tilbud på klyngehusarealet 1977
17.2.2.96.3.2 Matr.nr. 25a m.fl. Smørumnedre tilbud på klyngehusarealet 1977
17.2.2.96.4 Matr.nr. 25 m.fl. Smørumnedre Pærevangen 1977 1978
17.2.2.96.4 Matr.nr. 25a m.fl. Smørumnedre Pærevangen  1977 1978
17.2.2.97 Matr.nr. 4mi Smørumnedre Solbærvangen 12 1981 1983
17.2.2.98 Matr.nr. 56b Ledøje, gl. Skole 1975 1981
17.2.2.100 Matr.nr. 45a Smørumnedre  1978 1979
17.2.2.101 Matr.nr. 13a og 3b samt 3dp og 13bk Smørumnedre 1978 1980
17.2.2.105 Matr.nr. 1a Smørumnedre 1985 1989
17.2.2.105 Matr.nr. 1a Smørumnedre Ryttergården 1985 1989
17.2.2.105 Matr.nr. 1a Smørumnedre Ryttergården salg af 8 parceller 1980
17.2.2.106 Matr.nr. 5ø m.fl., 5ad, 5ac, 5ab Hove 1975 1984
17.2.2.106 Salg af matr.nr. 22a Smørumnedre 1987 1988
17.2.2.107 Matr.nr. 8do Smørumnedre Brennekær 1983 1984
17.2.2.107 Matr.nr. 8do Smørumnedre Brennekær 1981 1993
17.2.2.108 Salg af erhvervsgrunde ved Egelund 1988
17.2.2.108 Matr.nr. 9i og 7ac Smørumnedre, Rådhusgrunden 1979
17.2.2.109 Matr.nr. 3dy Smørumnedre Vuggestue 1980
17.2.2.111 Matr.nr. 14b Smørumovre  1984
17.2.2.14 Matr.nr. 2a Smørumnedre 1985 1986
17.2.2.15 Matr.nr. 22 Smørumnedre OC Huset 1987 1989
17.2.2.16 Tjekliste udstykning af Hindbærvangen 1987 1996
17.2.2.116 Matr.nr. 4gk Smørumnedre Hindbærvangen 1988 1994
17.2.2.117 Matr.nr. 16x Smørumovre Skebjergvej 9 1987 1988
17.2.2.119 Matr.nr. 21 Smørumnedre Skebjergvej 21 1988 1993
17.2.2.119 Matr.nr. 20d, 20l, 20h, 20j  1989 1990
17.2.2.119.4 Matr.nr. 20a Hassellunden 1989 1990
17.2.2.119.5 Matr.nr. 20k   1990
17.2.2.119.7 Matr.nr. 20g 1990 1991
17.2.2.119.9 Matr.nr. 20o 1998 1990
17.2.2.200.1 Matr.nr. 12a Smørumovre 1967 1973
17.2.2.200.2 Matr.nr. 4b Smørumnedre 1971 1972
17.2.2.221 Matr.nr. 24b Smørumnedre Råbrovej 10 1990 1994
17.2.2.222 Matr.nr. 13bx Smørumnedre Kong Svens Parken 1991 1992
17.2.2.223 Matr.nr. 2k, 16b og 4g  1991 1992
17.2.2.224 Udlejning af Kærhavegård 1991 1992
17.2.2.225 Matr.nr. 2f Smørumnedre Alpegården 1991 1992
17.2.2.227 Matr.nr. 17a-22a OC Byg 1992
17.2.2.228 Matr.nr. 23b 1991 1992
17.2.2.228 Matr.nr. 19a og 23b 1989 1993
17.2.2.229 Køb af lejehytte i Sverige 1972 1973
17.2.2.230 Matr.nr. 14d Smørumovre 1972 1973
17.2.2.231 Matr.nr. 23hm-hø, 23ia-ic Råbroparken 1996
17.2.2.232 Matr.nr. 23ha-hl Råbroparken 1996
17.2.2.231 Råbroparken  1994 1996
17.2.2.232 Matr.nr. 4y Ledøje  1994
17.2.2.234 Matr.nr. 6a Smørum, Smedebakkegård 1995
17.2.2.235 Matr.nr. 7ae Smørumnedre KraftWarme 1995
17.3 Vedligeholdelse af grønne områder og parker 1981
17.3.1 Ledøje-Smørum Motocross/Knallertbane  1992
17.4 Ejendomme der tilbydes kommunen 1964 1990
17.4 Ejendomme der tilbydes kommunen Matr.nr. 3b, 6a, 8dv, 19c, 22a, 2f, 11a, 13a, 16a, 17b, 20b, 23h Smørumnedre; 2o, 19a Smørumovre; 2a, 5i, 11b, 12m Ledøje 1972 1994
17.5 Søagerskolens tilbygning  1977 1978
17.5 Reparations-, om- og tilbygningsarbejder 1970 1974
17.7 Kommunens lokale håndværkere 1979
17.8 Ejerlejligheder 1978
17.8 Matr.nr. 7c Smørumnedre 1971
17.9 Tilbud vedr. arbejder og leverancer 1972 1975
17.10 Tyvesikring af kommunens ejendomme 1991 1992
17.18 Matr.nr. 12b 1986
17.29 Matr.nr. 6d Ledøje, pensionistboliger 1970 1972
17.29 Matr.nr. 6d Ledøje, pensionistboliger, tegninger 1972
18 Forsikringer 1970 1985
18.1 Arbejdsskadeforsikring 1974 1981
18.1 Ulykkesforsikring, arbejdsskadeforsikring 1969 1984
18.1 Forsikringer 1980 1994
18.1.3 Kollektiv ulykkesforsikringer 1967 1972
18.1.4 Arbejdstilsynet, indberetning, forsikringsvæsen 1979 1980
18.1.5 Forsikringer under tjenesterejser 1977
18.2 Kautionsforsikring, poliser 1957 1976
18.3 Tyveriforsikringer 1970 1980
18.3.1 Indbrud/hærværkforsikring 1970 1980
18.4 Kollektiv ulykkesforsikringer for børn 1980
18.5 Husejerforsikring 1980
18.5.1 Glasforsikringer 1979 1984
18.6 Motorkøretøjsforsikring 1967 1984
18.7.1 Løsørebrandforsikring 1969 1977
18.7.2 Bygningsbrandforsikring 1969 1988
18.7.2 Bygningsbrandforsikring 1965 1977
18.8 Ansvarsforsikring 1962 1986
18.9 Stormskadeforsikring 1967 1980
18.10.1 Skadesanmeldelser på kommunens ejendomme 1980 1995
18.11 Skader der ikke er omfattet af kommunale forsikringer 1978 1978
18.12 Glasskader 1976
19.1 Kommunens anlægning og kommune sammenlægning 1969 1981
19.1 Kommunens anlægning og kommune sammenlægning 1969 1981
19.1.1 Sammenlægningsudvalget 1973
19.1.2 Beboerafstemning om kommunesammenlægning 1973
19.2 Kommunevåben 1973
19.3 Klager over administrative forhåld, ombudsmanden 1979
19.3.1 Tilbud fra div. Sagkyndige om bistand 1971 1973
19.3.1.5 Postdistrikter 1984
19.4.1 Kommunens historie 1968 1977
19.4.2 Kommunens historie 1971 1972
19.5 Københavns Radios nyhedsudsendelser 1980
19.6.1 Hovedstadsråd 1973 1977
19.6.1 Trafikselskab 1973 1981
19.6.1 Hovedstadsrådets trafikselskab 1975 1977
19.6.1.2 Hovedstadsfonden 1974 1978
19.7 Slogan 1992
19.7.1 Byfest 1975 1978
19.7.2 Fest i hal 1978 1979
19.7.3 Smørum sogns 900års jubilæum 1985
19.7.4 40års jubilæum befrielsen 1945
19.10 Ekspeditionstide 1964 1974
19.11 Kontakt mellem byrådet og borgerne 1975
19.12.1 Interview med skoleelever 1976
19.13 Ligestillingsråd  1976 1979
19.13 Tjenestevogn 1974 1975
19.14 Klagenævn 1976 1977
19.15 Børneår 1979
19.16 Rejsegilder 1977
20.1 Brandvetægt 1978 1982
20.3 Brandvæsen  1975 1992
20.3.1 Udrykninger ved akute forureninger 1987 1990
20.5 Brandværnsforanstaltninger 1976 1987
20.5.1 Brandværnsforanstaltninger brandsyn i brandfarlige bygninger 1972 1978
20.5.1 Brandsyn generelt 1978
20.5.1.1 Matr.nr. 76 Ledøje brandsyn 1981
20.5.1.5 Matr.nr. 16h Smørumovre brandsyn 1974
20.6 Københavnsegns brandudvalg vejregister 1984 1988
20.6.1 Københavnsegns brandudvalg 1984 1994
20.7 Fyrværkerikampagne 1983 1991
20.7 Alment vedr. brandmæssige forhold 1980 1983
20.8 Budget og regnskab 1995 2000
20.8.1 Beredskabskommission 1993 1994
20.8.2 Indkøb af nye brandkøretøjer 1994
20.8.3 Brandudrykninger 1996
20.8.5 Dansk Rødekors 1995
20.8.6 Brandsyn   1994 1998
20.8.7 Diverse 1993 1995
20.8.9 Redningsberedskabet samvurderinger 1992 1998
20.8.10 Fælleskommunal administration 1993
20.8.11 Uddannelse 1993 1998
20.8.12 Sygehusberedksabet 1994
20.8.13 CF korpses fredsmæssige katastrofebistand 1996 1997
20.8.14 Indsatsledervagt 1981
20.8.15 Redningsberedskab  1993
20.8.18 ABA anlæg 1996
20.8.21 Dansk brandteknisk institut 1996
20.8.23 Beredskabschef 1994 1996
21.1 Brandinspektør 1979 1988
22.1 Brandslukningsmaterial 1977
22.2 Brandstationer 1981 1985
22.3.1 Brandhaner og dertilhørende kort 1984 1995
22.3.1 Mødereferat beredskabskommission for Storkøbenhavn 1977 1978
22.3.1 Brandstatistik projekt 1985
23.1 Oplandsbrandvæsen 1961 1978
23.2 Brandslukningsoverenskomst 1976 1997
23.2 Brandslukningsoverenskomst 1984 1989
23.3 Redningskorps 1972 1975
24.0 Bygnings- og boligregisteret 1977 1982
24.0 Byggetilladelse Vuggestue Nr. 1 Matr.nr. 2pc Smørumnedre 1980
24.0 Byggetilladelse Vuggestue Nr. 1 Hindbærvangen 1980
24.1 Matr.nr. 9e Smørumnedre 1969
24.1 Tegninger, materiale over opførelse af Bosagerskolen   1976
24.1 Ungdomsskole Ledøje-Smørum 1978
24.1 Bygning af Balsmoseskole Matr.nr. 27b Smørumnedre 1977 1978
24.1 Bygningsrådet  1951 1974
24.12.2 Bygningsvæsen statstilskud til forbedring af beboelsesejendom 1975
24.12.3 Statstilskud til nybyggeri 1975 1976
24.3 Bygningsinspektør  1973 1983
24.4 Byggetilladelser 1963 1981
24.4.1 Regulering af byggevirksomhed 1972 1973
24.4.1.2 Byggenalægsvirksomhed 1973 1983
24.7 Sommerhuse, fritidsboliger 1972
24.8 Indberetning af byggevirksomhed 1951 1952
24.8.4 Spørgeskema ang. Byggevirksomhed 1960 1972
24.9 Kontrol med visse byggearbejder 1980 1985
24.11.1 Afgift godtgørselse for byggeri 1962 1971
24.12 Matr.nr. 6a Smørumnedre 1992
24.12 Byggeri generelle skrivelser 1980 1992
24.12 Generelt vedr. byggeri 1975 1982
24.12 Generelt vedr. byggeri 1986
24.12.1 Statstilskud til forbedringer 1975 1978
24.12.4 Statstilskud til energibesparelser 1975
24.12.5 Statstilskud til forbedringer 1977
24.12.6 Statstilskud til erhvervsejendomme 1977 1978
24.12.7 Fradragsret for udgifter for energibesparende foranstaltninger nr. 1-75 1979
24.12.7 Fradragsret for udgifter for energibesparende foranstaltninger nr. 76-125 1979
24.12.7 Statstilskud og fragdragsret for udgifter til energibesparende foranstaltninger 1979 1980
24.12.7 Statstilskud til energibesparende foranstaltninger i beboelsesejendomme 1980
24.12.7 Orientering fra styringsgruppen 1978 1980
24.12.7 Statstilskud til energibesparende foranstaltninger i erhvervsejendomme 1979 1980
24.12.8 Statstilskud til energibesparende foranstaltninger i forbindelse med industrielle processer 1979 1980
24.12.9 Statstilskud til vedvarende energikilde 1979 1980
24.12.10 Statstilskud til energibesparende foranstaltninger i beboelsesejendomme 1980
24.12.11 Statstilskud til forbedring og opretning af beboelsesejendomme1-25 1980
24.12.11 Statstilskud til forbedring og opretning af beboelsesejendomme 26-50 1981 1982
24.12.12 Statstilskud til vedvarende energi  1981
24.12.12 Statstilskud til vedvarende energi  1981 1983
24.12.13 Statstilskud til forbedring af boliger 1993
24.13 Energibesparende foranstaltninger 1980
24.13 Forespørgsler fra tidsskrifter 1972
24.14 Arbejdstilsynet  1972 1975
24.14.1 Arbejdsmiljøloven  1979 1982
24.14.2 Bedriftssundhedstjenesten 1979 1990
24.14.4 Sikkerhedsgruppe- Personale i teknisk forvaltning 1983
24.15 Byfornyelse of boligforbedringer 1993 1998
24.17 Boligudvalget for bevægelseshæmmede 1972 1978
25.1 Bygningsvedtægt 1972 1973
25.1 Bygningsvedtægt skrivelser og afgørelser 1960
25.1 Bygningsvedtægt 1930 1973
25.1.1 Landsbyggeloven 1955
25.1.2 Bygningreglement 1982
25.1.3 Byggevedtægt rådgivende virksomhed for de kommunale bygningsvirksomheder 1973
26.1 Byggemodning alment 1974
26.1 Statslån til boligbyggeri 1950 1971
26.2.1 Statslån til boligbyggeri 1988
26.2.1 Statslån til boligbyggeri
26.2.2 Boligbyggeri med statslån DUB inklusive tegninger Matr.nr. 9e-h 1970 1971
26.2.3 Bygningsrådet statslån til boligbyggeri KAB 1978
26.3 Boligbyggeri med statslån  1968 1977
26.6 Boligbyggeri med tilskud 1976 1977
26.7 Boligselskaber 1974
26.7 Almindelige boligselskaber 1975
26.7.3 KAB Ledøje Præstegård 1988 1992
26.7.3 KAB udlejning 1995 1999
26.7.3 Smørum boligselskab årsregnskaber 1993 1998
26.7.3 Smørum boligselskab  omprioriteringer af lån til almennyttig bolibyggeri 1994 1998
26.7.3 Ansøgninger støtte til almennyttig boligbyggeri 1994
26.7.3 Landsbyggefonden 1996 1998
26.7.3 KAB Grundhvervelse Hesselholm boligselskab 1970
26.7.3 Boligbyggeri med statsstøtte gennem KAB 1978 1994
26.7.3 Boligbyggeri med statsstøtte Smørum boligselskab Tagrenovering 1990 1993
26.7.3 Smørum boligselskab Bestyrelsesmøder 1973 1992
26.7.3 Smørum boligselskab årsregnskaber støtte 1989 1992
26.7.3 Boligselskaber KAB Tegninger vedr Sørum Gårdhuse 1970
26.7.3 Smørum boligselskab Terrassehuse KAB tegninger 1971
26.7.3 Smørum boligselskab Orientering om regnskabet 1980 1981
26.7.3 Smørum boligselskab regnskaber, driftsregnskaber  1974 1983
26.7.3 Smørum boligselskab årsregnskaber, ansøgninger forbedringer, nyopførsler 1981 1990
26.7.4 Ledøje-Smørum Almennyttige Boligselskab referater bestyrelsesmøder 1983 1989
26.7.4 DAB Hindbærvangen Smørum 60 boliger Støtteprocedure opførelse 1983 1999
26.7.4 Ledøje-Smørum Almennyttige Boligselskab budget rapporter 1993 1998
26.7.4.2 DAB Hindbærvangen  Smørum anmodninger om lån 1983
26.7.4.2 DAB Hindbærvangen Smørum fraflytningsregler 1983
26.7.4.2 DAB Hindbærvangen Smørum statsgaranti 1983
26.7.4.2 DAB HindbærvangenSmørum tegninger 1982
26.4.4 Andelsboligforening Æblevang 1983
26.7.5 DAB Hindbærvangen matr.nr. 4gk, 4 pi, 3dp Smørum generelt 1985 1992
26.7.5 DAB Hindbærvangen matr.nr. 4gk, 4 pi, 3dp Smørum støtteprocedure opførelse 1985 1988
26.7.5 DAB Hindbærvangen årsregnskaber 1995 1996
26.7.5 DAB Hindbærvangen, Kærhavegård regnskaber 1993 1997
26.7.5 Ledøje-Smørum Almennyttige boligselskab årsregnskaber 1984 1992
26.7.5.1 DAB Kærhavegård årsregnskaber 1992 1998
26.7.5.1 DAB Kærhavegård årsregnskaber støtteprocedurer 1990
26.7.5.2 DAB Kærhavegård årsregnskaber generelt 1990 1992
26.7.6 Andelsboligforening Kirkevangen Matr.nr. 19a Smørumnedre generelt 1987 1988
26.7.6 Andelsboligforening Kirkevangen Matr.nr. 19a Smørumnedre statsstøtte, tegninger 1987 1989
26.7.7 Ældreboliger  1988 1997
26.9 Hypotekbanken 1962 1971
26.10 Almennyttigt boligbyggeri 1996 1998
26.12 Ungdomsboliger/Kollegier 1989 1992
27.1 Byplaner 1977
27.1 Byplaner og egnsplanlægning i andre kommuner 1949 1972
27.1.1 Byplanvedtægt Nr. 1 1969 1976
27.1.1 Byplanvedtægt Østre Tvillinggård 1974 1988
27.1.1 Byplaner vedtægt nr. 1 Østre Tvillingegård 1960 1963
27.1.2 Vedtægt nr. 2 areal vest for Ågervej 1972
27.1.3 Byplanvedtægt nr. 3 Stangkærgård 1962 1968
27.1.3.4 Tillæg til byplanvedtægt nr. 3 Stangkærgård 1967
27.1.3.5 Byplanvedtægt nr. 3  1973
27.1.4 Byplanvedtægt nr. 4  Butikcenter Flodvej 1967 1973
27.1.4 Byggemodning Kirsebærvangen 1973
27.1.4 Byplaner vedtægt nr. 4 matr.nr. 3g, 12a Smørumnedre 1967
27.1.4 Byplaner vedtægt nr. 4 foreslag og beregninger 1966 1968
27.1.4 Byplaner vedtægt nr. 4 Erantis- og Tulipanhaven deklarationer samt stisystemer 1967 1969
27.1.4 Byplaner vedtægt nr. 4 Latyrus- og Georgine-, Valmue- Erantis-, Tulipanhaven 1968
27.1.4.2 Byplaner lodsejeroverenskomst  1966 1967
27.1.4.3 Byplanvedtægt nr. 4 arbejds- og finansieringsplan 1968 1969
27.1.4.4 Kloakanlæg Smørumnedre udledninger til Center og Boesagerparken 1969 1971
27.1.4.4 Byplanvedtægt nr. 4 regnvandsledning på matr. Nr. 3g Smørum 1973
27.1.4.5 Stisystem Blomsterhaven og Balsmoseskolen, Viol- og Primulahaven  1976 1978
27.1.4.5 Stianlæg langs Fuglevang og Smørumparkvej 1975 1978
27.1.4.5 Stisystem ved Boesagerparken 1975
27.1.4.5.1 Byplaner Erantis- og Tulipanhaven 1982
27.1.4.8 To deklarationer Erantis- og Tulipanhaven 1981
27.1.4.9 Irishaven deklarationer samt vej- og kloakanlæg og belysning 1969
27.1.4.10 Åkandehaven deklarationer 1981
27.1.4.11.1 Lubrishaven deklarationer, belysning og vandforsyning, kloakanlæg 1975
27.1.4.12.2 Asterhaven deklarationer matr. 9k-9aa 1969
27.1.4.13 Valmuehaven deklarationer, vej- og kloakanlæg, elforsyning, belysning 1972 1974
27.1.4.14 Georginehaven deklarationer, vej- og kloakanlæg og elforsyning, belysning 1976 1978
27.1.4.15 Krokus-, Violhaven deklarationer, vej- og kloakanlæg, elforsyning, belysning 1972 1977
27.1.4.16.2 Primulahaven fællesantenneanlæg, deklarationer 1975 1977
27.1.4.16.3 Byggemodning Primulahaven 1975
27.1.4.16.3 Byggemodning Primulahaven 1973
27.1.4.16.3 Primulahaven elforsyning, belysning og vandforsyning 1975
27.1.4.17.1 KAB Smørumgårdhuse bebyggelsesforslag 1975
27.1.4.17.1 KAB Smørumgårdhuse  1979
27.1.4.18 Smørumbutikcenter dispositionsplan centerareal Flodvej 1979
27.1.4.18 Centerområdet, byplanvedtægt nr. 4 Smørumcentret 1968 1972
27.1.4.18.1 Anlæg af centervej 1975
27.1.4.18.1 Centerarealet deklarationer 1975 1979
27.1.4.18.2.3 Byggemodning af centerarealet, elforsyning og vejbelysning, vandforsyning, vejforhold 1978
27.1.5 Byplaner vedtægt nr. 5 matr.nr. 8l og 8m Smørumnedre 1967
27.1.6 Skrivelse af 11.11.69 til lodsejere og panthavere vedr. fremleggelse af bygningsvedtægt nr. 6 1969
27.1.6 Byplanvedtægt nr. 6 1975
27.1.7 Byplanvedtægt nr. 7 1979
27.1.7 Byplanvedtægt nr. 7 1977 1978
27.1.7.1.3 Stamvej fra Frugtvangen til Balsmoseskolen, Æblevangen 1979
27.1.7.2.1.1 Æblevangen nord 2. etappe 1985
27.1.7.2.2 Æblevangen nord byggemodning deklaration 1981 1982
27.1.7.2.3 Æblevangen byggemodning 1979
27.1.7.3.1 Æblevangen syd byggemodning 1980 1981
27.1.7.4.1 Pærevangen byggemodning 1980
27.1.7.4.2 Pærevangen deklarationer 1979
27.1.7.4.3 Pærevangen vej- og kloakanlæg  1979
27.1.7.4.3 Pærevangen vej- og kloakanlæg  1979
27.1.8 Byplanvedtægt nr. 8 område ml. Smørumvej og Vestvej 1973 1976
27.1.8.2.1 Kong Svends Park  1986
27.1.8.2.2 Kong Svends Park deklarationer, vej- og kloak, elforsyning og belysning 1976 1979
27.1.8.3.1 Institutionsområder vuggestuen ved Hindbærvangen 1981
27.1.9 Lokalplan nr. 401 Foreslag 1-5 samt godkendlese og udarbejdelse af det endelige lokalplan 1977
27.1.9 Lokalplan nr. 401 lodsejerfortegnelse, samt lokalplaner, lokalplan Ledøje landsby 1979 1987
27.1.10 Lokalplan nr. 101 for centerområdet foreslag til lokalplan 1979
27.1.11 Lokalplan 1.05 Hesselbjerggård 1980 1982
27.1.12 Lokalplan 1.02 Erantishaven 2 1980 1981
27.1.12.2.1 Erantishaven 2  1982 1986
27.1.12.2.2 Erantishaven 2 deklaration 1981
27.1.12.2.3 Erantishaven 2 vej- og kloak 1980
27.1.12.2.4 Erantishaven 2 vandforsyning 1980
27.1.12.2.5 Erantishaven 2 elforsyning og vejbelysning 1984
27.1.13 Byplanvedtægt nr. 10 vestlige del Smørumnedre landsby 1974
27.1.15 Lokalplan 103 Ryttergården 1984
27.1.15.2.3 Ryttergårdens udstykning, 1.etappe, byggemodning, vej-, kloak, vand-, elforsyning, vejbelysning 1987
27.1.15.2.4 Ryttergården udstykning, vandforsyning, vejbelysning, elforsyning og telefonkabler 1988
27.1.16 Lokalplan nr. 104 anden etappe af Æblevangen nord 1975
27.1.16.1.5 Æblevangen nord 2 elforsyning og vejbelysning
27.1.17.1 Skizzeprojekter plus udbudsmateriale 1983
27.1.17.1.1 Hindbærvangen 2  1982 1983
27.1.17.1.3 Hindbærvangen 2 vej- og kloakanlæg 1975
27.1.17.1.4 Hindbærvangen 2 vandforsyningen 1973
27.1.17.1.5 Hindbærvangen 2 vejbelysningn og elforsynging 1975
27.1.17.1.7 Gasforsyning Hindbærvangen 1973
27.1.18 Vedtægt af lokalplan  107 Stankær erhverhvsområde 1984
27.1.19 Langmosegård elforsyning og vejbelysning 1985
27.1.20.1 Vej- og stianlæg og trafikreguleringer Smørumnedre 1984
27.1.21 Lokalplan nr. 402 5d Ledøje  1984
27.1.22 Lokalplan 101 Toftekærgård Smørumnedre  1984 1986
27.1.22.1 Toftekærgård Smørumnedre byggemodning 1985
27.1.22.1 Byggemodning af to parceller af Gammeldamsgård 1981
27.1.21.22.3 Toftekærgård Smørumnedre vej- og kloakanlæg 1986
27.1.22.4 Toftekærgård vandforsyning  1986
27.1.22.5 Toftekærgård elforsyning og vejbelysning 1986
27.1.22.7 Toftekærgård naturgasforsyning 1987
27.1.24.3 Hindbærvangen 2 lokalplan 112 vej- og kloakanlæg 1986
27.1.24.5 Hindbærvangen 2 elforsyning og vejbelysning 1986
27.1.24.7 Hindbærvangen 2 naturgasforsyning 1986
27.1.25.4 Vandinvinding Hove  1987
27.1.26.1 Byggemodning Ryttergården 1987
27.1.26.7 Ryttergården 2 naturgasforsyning 1987
27.1.29 Hindbærvangen 2, 3.etappe byggemodning matr. 4 gk 1987 1994
27.1.29.2 Lokalplan 050303 Hindbærvangen 2, 3.etappe deklaration 1987
27.1.29.5 Hindbærvangen elforsyning og vejbelysning, gasforsyning 1987
27.1.30.1 Råbrovej vandstikledning  1988
27.1.30.5 Rytterkær, Råbrovej elforsyning og vejbelysning 1988
27.1.30.7 Råbrovej naturgasforsyning 1988
27.1.31 Egelund, byggemodning 1988
27.1.31.5 Egelund erhvervsområde, el-, varme, vejbelysning, antenneanlæg 1990
27.1.32 Lokalplan 050804 Toftekærgård 1988
27.1.33 Kontrakt vedr. afledning af spild- og regnvandet fra kraft- varmeværk 1994
27.1.33.3 Vej- og kloakanlæg kraft-varmeværk Skebjergvej 1994
27.1.34.5 Elforsyning og vejbelysning lokalplan 050902 1995
27.1.35.1 Råbrovej byggemodning vej- og kloakanlæg 1992
27.1.35.5 Elforsyning og vejbelysning Nøddelunden plus Råbrovej 1989 1990
27.1.35.7 Varmeforsyning Råbrovej 1990
27.1.36.8 Antenneanlæg Nøddelunden 1995
27.1.39.3 Råbrovej: vej- og kloakarbejde 1992 1994
27.1.39.5 Ryttergrården elforsyning og vejbelysning matr.nr. 19a og 22g 1994
27.1.39.8 Kontrakt matr.nr. 23b færdiggørelse af etappe 1 og 2 1996
27.1.40.1 Lokalplan 050906 byggemodning matr.nr. 23b m.fl. 1990 1998
27.1.40.6 Telefonledinger matr.nr. 23b Smørumnedre 1994
27.1.41.1 Byggemodning Askeåsen 1996 1997
27.1.42 Kontrakt. Vedr. Stianlæg Nøddelunden 2 og Hassellunden 1996
27.1.42.1.1 Byggemodning Kærhavegård matr.nr. 21 Smørumnedre 1992
27.1.42.2.1 Kærhavegård matr.nr. 21a Smørumnedre 1991
27.1.42.2.3 Vej- og kloakarbejde Kærhavegård matr.nr. 21a Smørumnedre 1991
27.1.42.2.5 Elforsyning, vejbelysning, varmeforsyning, antenneanlæg Kærhavegård 1990 1991
27.1.43.1 Byggemodning matr.nr. 22a Smørumnedre  1991
27.1.43.3 H.C. Huset Nøddelunden etappe 3 1992
27.1.43.5 Elforsyning, vejbelysning Nøddelunden 1992
27.1.44.3.1 Vej- og brooverføring Kong Svends Park og banetunell over Målløvbakken 1991 1992
27.1.44.3.1 Målløvbakken Brooverføring og vej til knudepunktet 1991
27.1.47 Lokalplan 010301 områder til offentlige formål ved Hedeenge 1991 1997
27.1.48 Lokalplan 052901 golfbaneanlæg Ormehøjgård 1986 1992
27.1.49 Lokalplan 050910 matr.nr. 23b m.fl. 1992
27.1.50 Lokalplan 050702 Metas matr.nr. 8b Smørumnedre 1993
27.1.51 Lokalplan 052902 foreslag til tillæg 6 til kommuneplanen 1988 1996
27.1.51 Lokalplaner 052901 / 052902 anden etappe golfbaneanlæg 1994
27.2 Byplaner og egnsplanlægning dispositionsplaner  1965 1970
27.2.01 Byplaner og egnsplanlægning dispositionsplaner  1980
27.2.1.3 Byplaner dispositionsplaner for området ml. Smørumnedre og Øster Tvillingegård 1964 1967
27.2.3.1 Dispositionsplan Ledøje Kolonihave på Bybakkegård 1971 1977
27.2.4 Vejtilslutninger til Frederikssundsvej / Smørumparkvej 1971
27.2.4 Dispositionsplan Smørumnedre området 1976 1977
27.2.4.1 Dispositionsplan stianlæg  1975
27.2.4.2 Dispositionsplan Smørumnedre området 1976
27.2.4.2 Dispositionsplan Smørumnedre vejtilslutning til Frederikssundsvej / Smørumparkvej 1971
27.4 Byplaner og egnsplanlægning 1968 1976
27.4.1 Byplaner og egnsplanlægning, egnsplansrådet 1980 1990
27.4.1.3 Byplaner og egnsplanlægning, materiale vedr. ombygning Hesselbjerggård 1976 1977
27.4.1.3 Byplaner og egnsplanslægning egnsplansrådet, egnsplanlægning, regionsplanlægning 1984
27.4.4.1 Byplaner og egnsplanlægning egnsplansråd 1968 1970
27.4.1.4 Areal og bygningsmodningsundersøgelse, byplaner og egnsplaner 1965 1977
27.4.1.5 Egnsplansrådet vedr. trafik 1969 1970
27.4.1.7 Egnsplansrådet virksomhedsundersøgelse 1969 1970
27.4.1.8 Egnsplansrådet naturparker 1971 1972
27.4.2 Byplaner og egnsplanlægning Vestskoven 1967 1970
27.4.3 Byplaner egnsplanlægning Øresundsområdet 1965 1969
27.7.1 Byplaner egnsplanlægning byplannævn 1959 1967
27.7.2 Byplaner egnsplanlægning 1953 1971
27.4.4 Regionplanlægning rapporter og skrivelser i forb. af udarbejdelse af regionsplanlægning 1973 1978
27.4.4 Lands- og regionsplanlægning  1981 1984
27.4.4 Lands- og regionsplanlægning  1980 1989
27.4.4 Lands- og regionsplanlægning  1986 1990
27.4.4.1 Regionplan 1. etappe 1977 1992
27.4.4.1 Regionplan 1. etappe 1977 1992
27.4.4.1 Regionplan 1. etappe 1977 1992
27.4.4.1 Regionplan 1. etappe 1977 1992
27.4.4. Regionplan 1. etappe 1977 1992
27.4.4.1 Regionsplan Frederikssundsmotorvej 1989
27.4.4.1 Regionsplans 1.etappe 1979 1992
27.7.2 Byplaner, egnsplanlægning, udviklingsudvalget 1966 1972
27.7.2.9 Byplan og egnsplan, byudviklingsudvalg, byudviklingsplan nr. 6 1977 1978
27.8.2 By- og landzoneloven vedr. erstatningskrav 1969 1977
27.8.3 Byplan og egnsplanlægning, lov om by- og landzoner vedr. overførsel af ejendom fra land- til byzone 1970 1972
27.12.1 Kommuneplanloven 1981
27.12.3 Kommuneplaner og Lokalplaner 1979 1980
27.12.3.1 Kommuneplaner  1980 1985
27.12.3.1 Kommuneplaner 1980
27.12.3.1 Kommuneplan  1996
27.12.3.1 Kommuneplaner / Lokalplaner  1982
27.12.3.1 Kommuneplanlægning fm / tv station ved Hove  1985
27.12.3.1 Kommuneplan  1970
27.12.3.1 Kommuneplan 1981 1985
27.12.3.1.2 Kommuneplaner og kommuneplansrevision 1987 1988
27.12.3.1.2 Kommuneplansrevision 1987 1989
27.12.3.1.2 Kommuneplanlægning-Revision 1985 1986
27.12.3.1.2 Kommuneplan 1981 1987
27.12.3.1.2 Kommuneplan 1986 1994
27.12.3.1.2 Kommuneplan 1986
27.12.3.1.5 Kommuneplantillæg nr. 4 1988
27.12.3.1.6 Planlægning for vindmøller 1988 1996
27.12.3.1.7 Kommuneplan golfbanen 1992
27.12.3.2 Kommunplaner andre kommuner (Ballerup) 1984
27.12.4 Kommuneplanlægning forslag til Lokalplan 1977 1984
27.12.12 Statstilskud til vedvarende energikilder 1984 1986
27.14 Bycirklen 1997
27.14.1 Bycirkel samarbejde i Frederikssundfingeren 1993 1995
27.14.2 Bycirklen 1996
27.14.4 Bycirklen 1995 1998
27.8.1 Byplan og egnsplanlægning 1970
28.1 Udstykninger 1970
28.1.1 Udstykninger Ledøje Ansøgningerne af købere til parceller fra matr.nr. 12 Ledøje 1965 1966
28.1.1 Udstykninger Hyldekær matr.nr. 1da, Kirsebærvangen matr.nr. 9c-9pz, 23a-23f, 2g, Smørumparken, Asterhaven matr.nr. 9k, Boesagerparken matr.nr. 9nc, 9h, Nøddelunden matr.nr. 22df, Kærhavegård matr.nr. 21a, Irishaven matr.nr. 27d 1992
28.1.0.3 Udstykninger 1980
28.1.1 Udstykninger matr.nr. 12 Ledøje 1972
28.1.1 Udstykninger matr.nr. 1-6 Ledøje 1971
28.1.3.1 Byggemodninger af tre parceller i Hove matr.nr. 5ø Hove 1987
28.2.1 Samdrift og sammenlægning af Boligsejendomme 1951 1954
28.2.2.1 Forpagting af landbrugsejendommer i Edelgave 1980
28.3.1 Kortmateriale, kommunekort 1992
28.3.1 Udstykninger luftfotograferinger 1969 1976
28.3.2 Samarbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen, digitale kort 1998
28.4.6 Udstykninger deklarationer matr.nr. 12g og 12e Smørumnedre 1967
28.4.6 Udstykniknger deklarationer Smørumnedre Vester Tvillinggård, Lupin- Åkande-, Aster, Georgine-, og Latyrshaven, parceller nr. 12e og 5c og 5h 1971 1973
29.1 Skorstensfejning  1979 1991
29.3 Bygningsvæsen tilbud fra studerende til anlægsopgaver 1976
29.5 Varmesyn / varmekonsulenter  1973 1990
29.6.1 Ansøgninger om udbetaling af statstilskud til begrænsning af energiforbrug i bygninger 1982
29.6.1 Energibesparende foranstaltninger 1982 1984
30.4 Skattekredse  1978
30.6 Sparebeviser 1969 1979
30.19 Frigørselsesafgift 1977
31.5 Oplysningssedler, lægeattester 1987
32.1 Kirkeskatt 1986
32.1 Kirkeskatt 1970 1987
33.1 Ejendomsskatter 1984
33.2 Ejendomsattester 1988
33.2.1 Vurderingsmænd 1976 1909
33.2.2 Vurderingsdistrikter 1976
33.2.3 Vurderingsskemaer 1977
33.3 Ejendomsskyld, grundskyld 1979 1982
33.3.2 Amtskommunal grundskyld for landbrugsejendomme 1972 1976
33.4 Dækningsafgift 1975 1983
33.5 Bygningsskatter 1976 1978
33.6 Fritagne ejendomme i henhold til komm.bestyrelsens vedtægt 1976 1983
40.0 Balsmoseskolen 1980
40.0 Ledøje børnehave 1979 1984
40.0 Balsemoseskolens lægeværelse 1980
40.0 Fritidscenter Irishaven 1978 1982
40.0 Centerfritidshjemmet 1979 1982
40.0 Søagerskolens tandklinik 1978 1981
40.0 Fritidsklubben hjemmet Flodvej 1978 1984
40.0 Børnehaven Irishaven 1978 1984
40.0 Børnehaven Åkandehaven 1978 1984
40.0 Børnehaven Primulahaven 1978 1984
40.0 Børnehaven Stangkær 1978 1984
40.0 Børnehaven Blomsterhaven 1978 1984
40.0 Søagerskolens tandlægeundersøgelse 1982
40.0 Dagpleje 1982 1984
40.0 Boligen Kratkær 6 1982
40.0 Pensionistboliger Smørumovre 1982
40.0 Plejehjemmet Porsebakken  1982
40.0 Vuggestuen Hindbærvangen 1982 1984
40.0 Administrationsbygningen  1981
40.0 Børne- og ungdomsværnet 1966 1976
40.0 Børne- og ungdomsværnsforening fra Københavns og Roskilde Amter 1967 1973
40.0 Inberetning til børne- og ungdomsforsorgen 1963 1971
40.0 Børneværnet plejetilladelser 1965 1974
40.0 Privat dagpleje 1971 1973
40.0 Plejebørn i privat pleje 1964 1970
40.0 Plejehjemsforening fra Københavns Amt 1969 1971
40.0 Tilsynsværgemål 1967 1976
40.0 Børneinstitutioner 1971 1977
40.1 Bistandsloven 1975 1986
40.1.2 Indrivelse af tilgodehavender 1980
40.1.5 Forældete sociale restancer 1987 1990
40.2.1.3 Bistandsloven husvilde 1978 1987
40.2.2 Juleferieophold for rumænske børn 1989 1992
40.2.2 Samarbeide ml. skolesektorn og socialforvaltningen 1980
40.2.2.2 Bistandsloven børn og unge  1984 1993
40.2.2.3 Støttepædagoger 1979 1989
40.2.2.4 Pædogisk- psychologisk rådgivning 1982 1985
40.3 Familjepleje 1977 1985
40.3 Spørgeskema til analyse af børns- og unges anbringelse ude af hjemmet 1981 1994
40.4 Børn og unge  hjælpeforanstaltninger 1985 1994
40.7 Narkotika 1970 1973
40.7 Familievejledning 1967 1975
40.8 Børnehave, typebørnehaver ved Scandibytur 1966
40.8 Pasningsordning Boesagerskolen 1979
40.9.2.1 Socialpædagogisk pasningsordninger Balsmoseskolen 1979
40.10 Pasningsordning i pedellbolig på Søagerskolen 1978
40.10.1 Søagerskolens pasningsordning udenomsarealer 1979
41.1 Kontanthjælp personlig tillæg 1984 1994
41.1 Tilskud til forældreorlov 1995 1996
41.2 Børnebidrag 1972 1973
41.3 Oprettelse af sorggruppe  1995
41.3 Ferieophold til børn af belastede familier 1987 1991
41.4 Revalidering  1986 1994
41.4 Bofællesskabet Irishaven  1991 1994
41.4.1 SSP udvalget 1985 1994
41.5.4 Bistandsloven 1991
42.1 Praktisk bistand i hjemmet 1966 1976
42.1.1 Hjemmehjælp 1974 1978
42.1.2 Hjemmehjælp 1977 1980
42.1.2 Forsorg 1964 1976
42.1.3 Praktisk bistand i hjemmet 1980 1985
42.1.4 Hjemmehjælp betalingsregler 1992
42.1.5 Praktisk bistand i hjemmet 1982
42.1.6 Havehjælp for pensionister 1987 1994
42.1.7 Overenskomst for hjemmehjælpere 1981
42.1.10 Penionistcenter i Ledøje 1993
42.2 Hjælpemidler 1991
42.3 Omsorgsarbejde 1968 1975
42.3 Tvillingvej ombygning 1988
42.3.2 Omsorgsarbejde sommerudflugt 1993
42.3.4 Underudvalget vedr. omsorgs- og pensionistområdet referat 1976
42.3.5 Omsorgsarbejde dagcenter, pensionistcenter 1985
42.3.6 Visitation mad til pensionister 1977 1994
42.3.7 Aktivitetscenter 1982 1993
42.3.8 Pensionister, fodpleje  1980 1983
42.4.1.1 Omsorgscenter i Ledøje regnskab 1978 1979
42.4.1.11 Omsorgscenter i Ledøje  1980 1985
43.1 Daginstitutioner, institutionsplaner 1970 1975
43.1 Daginstitutioner årsopgørelse / budget regnskab 1979 1994
43.1.2 Daginstitutioner rammebevilling 1974 1994
43.1.3 Daginstitution Smørum Friskole 1992 1994
43.1.3 Daginstitution forældrebetaling 1976 1979
43.1.5 Daginstitutioner fripladser 1978 1994
43.1.6 Daginstitutioner personalenormeringer 1976 1990
43.1.7 Daginstitutioner BUPL 1976 1979
43.1.7 Daginstitutioner BUPL 1977 1994
43.1.8 Notat vedr. arbejdsnedlæggelser i daginstitutioner 1973 1974
43.1.9 Daginstitutioner arbejdstid 1974 1978
43.1.10 Daginstitutioner arbejdsforhold 1976 1979
43.1.10 Råd og vejledning i daginstitutioner 1972 1993
43.1.11 Daginstitutioner forældrenævn/råd 1976 1980
43.1.12 Daginstitutioner rengøring 1979
43.1.14 Daginstitutioner statistiker 1976 1991
43.1.15 Daginstitutioner optagelse 1977 1979
43.1.15 Daginstitutioner optagelse 1980 1995
43.1.16 Daginstitutioner forskelligt 1976 1979
43.1.16 Byggelegepladser Hesselbjerg 1993
43.1.17 Byggelegeplads Egelund 1993
43.1.18 Daginstitutioner kursus 1976 1978
43.1.22 Daginstitution bygningssyn 1975 1978
43.1.23 Daginstitutioner pedell 1977 1978
43.1.24 Daginstitutioner fritidshjem etablering / overflytning 1978 1979
43.1.24 Opførsel af ny administrationsbygning 1979 1980
43.2 Vuggestuer 1971
43.2.1 Vuggeste Nr. 1 1980
43.3 Børnehaver 1966
43.3.1 Børnehaven Stangkær beplantingsplan 1969 1975
43.3.1 Børnehaven Stangkær 1970 1978
43.3.1 Børnehaven Stangkær regnskab og budget 1970 1976
43.3.1.2 Børnehaven Stangkær personale 1970
43.3.1.3 Børnehaven Stangkær foældrerådet 1976 1979
43.3.1.4 Børnehaven Stangkær udnmeldelser og optagelser 1970 1972
43.3.1.11 Børnehaven Stangkær forskelligt 1967 1978
43.3.2 Børnehaven Åkandehaven  1971 1975
43.3.2 Børnehaven Åkandehaven matr.nr. 8a Smørumnedre 1971 1975
43.3.2.1 Børnehaven Åkandehaven matr.nr. 8a Smørumnedre budget og regnskab 1972 1977
43.3.2.12 Børnehaven Åkandehaven forskelligt 1970 1980
43.3.3.1 Børnehaven Primulahaven budget og regnskab 1973 1974
43.3.3.2 Børnehaven Primulahaven personale 1979
43.3.3.3 Børnehaven Primulahaven byggeri 1972
43.3.3.3 Børnehaven Primulahaven forældrerådet 1974 1979
43.3.3.12 Børnehaven Primulahaven forskelligt 1973 1980
43.3.4 Børnehaven Irishaven byggeprojekt 1971 1975
43.3.4.1 Børnehaven Irishaven budget og regnskab 1976 1978
43.3.4.3 Børnehaven Irishaven forældrerådet 1976 1979
43.3.4.11 Børnehaven Irishaven forskelligt 1977
43.3.4.12 Børnehaven Irishaven KAB 1974 1979
43.3.5 Børnehaven Blomsterhaven 1977
43.3.5.1 Børnehaven Blomsterhaven regnskab 1976 1977
43.3.5.1 Børnehaven Blomsterhaven budget og regnskab 1976 1977
43.3.5.12 Børnehave Blomsterhaven forskelligt 1977 1979
43.3.6 Ledøje børnehave nr. 6 1978 1980
43.3.6 Ledøje børnehave nr. 6 1978 1980
43.3.6.1 Ledøje børnehave  nr. 6 anlægsregnskab 1983
43.3.6.12 Forskelligt 1971 1980
43.7 Børnehave Flodvej 1971
43.4 Legeplads til socialpædagogisk pasningsordning på Boesagerskolen 1977
43.4 Pasningsordning fritidshjem Boesagerskolen 1979 1980
43.4 Socialpædagogisk pasningsordninger Søagerskolen 2 1981
43.4.1 Fritidshjemmet Flodvej 1979 1988
43.4.1.3 Fritidshjemmet Flodvej forældreråd 1972 1980
43.4.1.12 Fritidshjemmet Flodvej forskelligt 1972 1980
43.4.2 Centerfritidshjemmet 1973 1978
43.4.3 Fritidshjemmet Boesagerskolen 1979
43.4.3 Socialpædagogisk pasningsordning Boesagerskolen 1975
43.4.3.12 Pasningsordning Boesagerskolen forskelligt 1974 1978
43.4.4.1 Pasningsordning Balsmoseskolen  1976 1978
43.4.7.12 Pasningsordning Søagerskolen 1978 1979
43.4.8 Fritidshjemmet Søager 1979 1980
43.4.9 Fritidshjem Jordbærvangen 1982
43.5.1 Integreret institution i Ledøje 1969 1978
43.5.1 Daginstitution i Ledøje 1978
43.6.1 Børneinstitution i Ledøje 1978
43.7.1 Fritidshjem Irishaven 1976 1979
43.8. Kommunal dagpleje 1967 1972
43.8.1 Kommunal dagpleje budget og regnskab 1971 1978
43.8.2 Kommunal dagpleje personale 1978
43.8.3 Dagplejemødre 1967 1978
43.8.6 Kommunal dagpleje forskelligt 1970 1979
43.8.6 Legestue i medhjælperbolig til Ryttergården 1980
43.9.1.1 Kommunal dagpleje børn i udenbys dagpleje 1967 1976
43.9.2 Licitation fritidshjem nr. 9 1971
43.10.1 Antenneanløg Smørumnordregade 21-23 1976 1994
43.10.2 Pensionistboliger i Ledøje regnskabet 1972 1975
43.10.3 Pensionistboliger i Smørumnedre  1978 1983
43.10.3 Pensionistboliger i Smørumnedre 1978 1983
43.10.4 Pensionistboliger i Smørumnedre 1984 1991
43.11 Plejehjem og beskyttet bolig 1977 1978
43.11.1 Plejehjemmet Porsebakken  1967 1972
43.11.1 Plejehjemmet Porsebakken  1981
43.11.1 Plejehjemmet Porsebakken  1965 1970
43.11.1 Plejehjemmet Porsebakken, tegninger 1967
43.11.1 Plejehjemmet Porsebakken, tegninger, budget, regnskab, takster, personale, kursus 1968 1975
43.11.1.4 Analyse af køkkennormering i Porsebakken 1968 1994
43.11.1.4 Porsebakken, personale 1968 1994
43.11.1.7 Plejehjemmet Porsebakken, vask og rengøring 1968 1974
43.11.1.8 Plejehjemmet Porsebakken, nødforsyningsanlæg 1980 1989
43.11.1.9 Plejehjemmet Porsebakken, inventar 1977
43.11.1.10 Plejehjemmet Porsebakken, haveanlæg 1975 1976
43.11.1.12 Plejehjemmet Porsebakken, inlæggelser fra andre kommuner 1968 1975
43.11.1.13 Plejehjemmet Porsebakken, forskelligt 1970 1994
43.11.1.14 Plejehjemmet Porsebakken, overenskomst FKKA 1971
43.11.1.15 Plejehjemmet Porsebakken, forskelligt 1979 1994
43.11.2 Plejehjemmet Duekærgård 1964 1994
43.15 Redegørelse vedr. dagforanstaltninger for voksne med vidtgående fysiske handicap 1992
43.30 Andre institutioner, statslige institutioner 1988
43.40 Andre institutioner, diverse institutioner 1977 1990
43.40.2 Narkotikainstitutioner 1975 1992
44.1 Årsregistrant vedr. sociale pensioner 1983 1984
44.1 Pensioner generelt 1969 1972
44.1 Årsregistrant vedr. sociale pensioner 1973 1978
44.1 Stamkort vedr. folke- og invalidpension 1969 1971
44.1 Årsregistrant vedr. sociale pensioner 1978 1983
44.1.1 Pensioner generelt 1970 1992
44.1.12 Pensioner HT abonnementskort 1978
44.1.13 Pensioner generelt 1989
44.2 Folkepension 1965 1971
44.3 Invalidepension 1969 1972
45.1.1 Børnetilskud 1974
45.1.1 Børnetilskud 1969 1974
45.1.1
45.1.2 Ungdomsydelse 1975 1986
45.1.2 Ungdomsydelse 1981
45.1.3 Underholdsbidrag 1982
45.2.2 Tandpleje, tandregulering 1976 1989
45.3 Sygesikring 1965 1971
45.3.2 Sygesikring, fribefordring 1978 1986
45.3.2 Sygesikring, fribefordring 1970 1974
45.3.4 Sygesikring 1971 1975
45.3.4 Sygesikring 1971 1975
45.4.2 Dagpenge 1973 1975
45.5.1 Arbejdsløshedsforsikring 1965 1975
45.5.2 Arbejdsløshedsforsikring 1965 1971
45.5.3 Beskæftigelsesarbejder 1977 1987
45.5.3 Produktionshøjskolen Fløng 1983
45.5.3 Ansøgning / svar på ansøgning om støtte hos Arbejdsmarketsnævnet 1983
45.5.3 Statsstøtte til offentlig jobskabelse 1983
45.5.3 Inberetningsskemaer  1983
45.5.3 Breve til Indenrigsministeriet, Arbejdsmarketsnævnet 1983
45.5.3 Støtte til private virksomheder 1983
45.5.3 Beskæftigelsesarbejder 1983
45.5.3 Paragraf 97A-midler 1983
45.5.3 Beskæftigelsesordning 1987 1988
45.5.3 Arbejdsløshedsforsikring 1972 1975
45.5.3 Beskæftigelsesarbejder 1977 1982
45.5.3 Udklip 1982
45.5.3 Statistik over arbejdsløshed i Ledøje-Smørum 1979 1982
45.5.3 Rapport om ekstraordinær beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i Ledøje-Smørum kommune 1982
45.5.3 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1985
45.5.3 Egelund  1984
45.5.3 Initiativgruppen 1983
45.5.3 Ekstraordinær beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1984
45.5.3.1 Erhvervsmøde  1984
45.5.4 Arbejdsløshedsforsikring specialarbejderskolen 1975
46.1 Sundhedsvæsen, klager til sundhedskommissionen 1950 1981
46.1.3 Jordmoder 1970
46.1.9 Apoteksforhold 1967 1976
46.2 Skolelæge 1970 1985
46.3 Skolesundhedspleje 1988
46.3.5 Sundhedsplejerskeordning statistik 1975 1976
46.3.6 Sundhedsplejerskeordning statistik 1987 1994
46.4 Skoletandpleje, tandregulering 1966 1980
46.4.1 Børnetandpleje klinik på Boesagerskolen 1970 1976
46.4.1.1 Børnetandpleje klinik på Boesagerskolen 1974 1975
46.4.1.2 Børnetandpleje klinik på Boesagerskolen, personale 1974 1975
46.4.1.4 Børnetandpleje, klinik på Boesagerskolen, overenskomster 1975
46.4.1.7 Tandreguleringsaftale ml. Ballerup og Ledøje-Smørum kommune 1988
46.4.1.7 Børnetandpleje, klinik på Boesagerskolen, forskelligt 1975
46.4.3 Kommunal tandpleje 1990 1991
46.4.4 Tandklinik nr. 2 Balsmoseskolen 1970
46.5.6 Pædagogisk grunduddannelse, hjemmeplejen 1996
46.5.4 Hjemmesygepleje 1970 1975
46.6.4.1 Børnetandpleje 1987
46.7 Amtssygehusene 1965 1974
47 Særforsorgen 1978 1988
47.1 Syge- og plejehjem i Ledøje 1967
47.1 Psykisk udviklingshæmmede 1996
47.3 Særforsorgen døve og tunghørde 1986
47.7 Distriktpsykiatri 1982 1991
48.1 Revalidering  1970 1976
49.4 Sociale udbygningsplaner 1976
49.8.3 Kriminalitætsforbygende virksomhed 1978 1983
49.9.1.1 Socialudvalget, uddelegere af kompetencer 1972 1975
49.13 Invalideforsikringsfonden 1969 1972
49.4 Sociale udbygningsplaner 1979 1984
49.4 Sociale udbygningsplaner 1978 1983
49.4.3 Udbygningsplaner, statistik, sociale resourcer 1978 1979
49.4.3 Udbygningsplaner, statistik, sociale resourcer 1972 1976
49.8.3 SSP  1983 1988
49.9 Efterretningsliste 1975 1979
49.9 Efterretningsliste 1980
50 Kulturel forvaltning korrespondence 1981
50 Kulturel forvaltning korrespondence 1982 1983
50 Kulturel forvaltning korrespondence 1984
50 Kulturel forvaltning korrespondence 1985
50.1 Udbygningsplan for skolevæsnet 1973 1976
50.1 Udvygningsplan for skolevæsnet (indeholder spolebånd) 1977 1978
50.1 Undervisning i Ledøje-Smørum kommune 1978 1979
50.1 Udbygningsplan for vidtgående specialundervisning 1980 1981
50.1 Udbygningsplan for folkeskolen, fritidsundervisning 1981
50.1 Udbygningsplan for skolevæsnet 1971 1972
50.2.1 Børnetandklinik 1976
50.1 Udbygningsplna for folkeskolen 1982
50.1 Sektorplan 1983
50.1 Skolevæsen udbygningsplan 1976
50.1.2 Statistik for folkeskolen 1987
50.5 Inberetningsmateriale 1977 1981
50.5 Inberetningsmateriale 1971 1975
50.5 Inberetningsmateriale 1975 1977
50.5 Inberetninger vedr. skolevæsnet 1986 1989
50.7 Folkeskolens fødselsdag 1989
50.9 Amtet 1970
50.9 Valg af tilforordnede  1970 1971
50.9.2 Amtskonsulent for folkeskole 1972 1973
50.9.3 Amtskonsulent for fritidsundervisning 1973 1974
50.12.1 Kulturel forvalting  1980
50.12.2 Ledende skoleinspektør 1972 1980
50.12.3 Skoleledere 1980
50.12.4 Skolesekretær 1971 1985
50.12.4 Skolesekretær 1990 1993
50.12.6 Skolepsycholog 1977 1981
50.12.7 Skolekonsulenter 1972 1975
50.12.8 Kombinationsbeskæftigelse 1979 1983
50.13.1 Skolevæsnets årsplanlægning 1976 1983
50.13.1 Skolevæsnets årsplanlægning 1983 1986
50.13.1 Inberætning til undervisningsministeriet 1986 1988
50.13.1 Planlægning af skoleåret 1988 1989
50.13.1 Planlægning af skoleåret 1988 1989
50.14 Skolevæsnets driftsudgifter
51.1 Skoleplan 1971 1972
51.1 Skoleplan 1973 1995
51.1 Skoledistrikter 1980 1988
51.2 Undervisningsplan Boesagerskolen 1971 1989
51.2 Undervisningsplaner Søagerskolen, Balsmoseskolen, Boesagerskolen 1975 1985
51.2.2 Undervisningstider 1977 1981
51.2.3 Planlægning kursusdage 1976 1980
51.2.4 Udviklingsprojekter 1987 1989
51.2.5 Etnografisk værksted 1980 1981
51.2.6 Skolevæsnets ordning 1972 1980
51.2.6 Ti/tyve/tredve-dags reglen 1978
51.2.6.1 Lektiehjælpsordning 1978
51.3.2 Udvidelse af skolernes timetildeling 1993
51.3.3 Timeplan 1978
51.3.2 Timetalsplaner 1976
51.3.2 Timefordelingsplan Boesager-, Balsmose-, Søagerskolerne 1977 1983
51.3.2 Korrespondence vedr. timefordelingsplaner 1980 1983
51.3.2 Timefordelingsplaner  1983 1987
51.3.4 Skemalægning 1982
52.1 Tjenestestidsaftale for lærerområdet 1992
52.1 Lærepersonale 1950 1962
52.1 Lærepersonale 1972 1978
52.1 Beregninger vedr. antal lærestillinger 1972
52.1 Ansættelse af lærere 1979 1984
52.1.2.3 Skoleinskrivning 1991
52.1.3.5 Tale-hørepædagoger, støttepædagoger 1974 1975
52.1.4 Skoleplanlægning 1974
52.1.4 Skoleplanlægning 1991 1995
52.1.4 Normering 1993 1994
52.1.4 Normering  1989 1991
52.1.4 Normering af lærerstillinger 1988
52.1.4.1 Danmarks Lærerforening kreds 1b 1987 1990
52.1.5 Timereduktion 1973 1976
52.1.5 Organisationsarbejde 1973 1979
52.1.8 Sygefravær Statistik 1970 1977
52.2 Læreråd 1970 1974
52.3 Forhandinger vedr. Københavner tillæg 1974 1988
52.5 Gårdinspektion 1972 1978
53.0 Boesagerskolen afsnit II  1972 1975
53.0 Retssag mod arkitektfirmaet A. Monrad Hansen samt foto 1982 1984
53.0 Boesagerskolen facadesag samt tegninger 1983 1984
53.0 Boesagerskolen 1984
53.0 Boesagerskolen tegninger til retssagen og skolen alment 1983
53.0 Boesagerskolen trappesag, gymnastik, svømmehal og skolefritidsordningen kløverblomasten 1979 1991
53.1 Udviddelse af skole Beskrivelse af arbejde og leverancer  1961
53.1 Boesagerskolen Etape II arbejdsbeskrivelser udvalg og byggemøder 1972 1974
53.1 Boesagerskolen Etape II Tegninger 1973 1974
53.1 Boesagerskolen Etape II 1970 1975
53.1 Boesagerskolen Sikringsrum, gulvbelægning malerarbejde 1973 1975
53.1 Boesagerskolen Bygge og anlægsregnskab 1970 1974
53.1 Boesagerskolen Etape II Entrepriser 1973 1975
53.1 Boesagerskolen Etape I planlægning 1964 1970
53.1  Boesagerskolen Licitation Byggemøder 1969 1972
53.1 Boesagerskolen Etape II tegninger og arbejdsbeskrivelse AB 1975 1975
53.1 Boesagerskolen Tegninger El-installationer 1970 1970
53.1 Boesagerskolen Tegninger vand,varme 1970 1970
53.1 Boesagerskolen omklædningsbygningen, svømmeafdelingen 1980
53.1 Boesagerskolen tegninger, vand, varme, el-instalationer, beton, arkitekt tegninger 1973
53.1 Boesagerskolen Haveanlæg og Blog B og C 1973 1979
53.1 Boesagerskolen Etape II Byggeregnskab  1973 1977
53.1 Boesagerskolen byggesager og bygningssyn 1970 1977
53.1 Boesagerskolen Etape III Tegninger planer Blok B og C  1973 1979
53.1 Boesagerskolen Etape III Tegninger planer og Etape IV regnskab  1974 1979
53.1 Boesagerskolen Etape III og IV Bygge og udvalgsmøder, tegninger arbejdsbeskrivelser 1975 1978
53.1 Boesagerskolen Etape III og IV tegninger arbejdsbeskrivelser 1975 1976
53.1 Boesagerskolen Etape III og IV entrepriser 1975 1976
53.1 Boesagerskolen Etappe I  1972 1976
53.1 Boesagerskolen Haveanlæg  1971 1973
53.1.1 Søagerskolen møderefereater, udbydelse 1977 1978
53.1.1 Undervisningslokaler  1972 1884
53.1.1 Kantinekøkken 1978
53.1.1 Søagerskolen tumlesal 1980
53.1.1 Indeklima skolerne  1984
53.1.1 Søagerskolen etablering af fast scene 1983
53.1.1 Folkebiblioteket 1990
53.1.1 Udviddelse af centralskolen 1 og 2 1970 1972
53.1.1 Søagerskolen 1975 1980
53.1.2 Legepladser plus diverse 1972 1983
53.1.3.1 Skolefritidsordning 1987 1988
53.1.4 Sundhedsafdelingen 1984
53.1.5.1 Søagerskolen udvidelse, tegninger 1971
53.1.5.1 Søagerskolen ombygning entreprisekontrakter og ombygning 1977 1981
53.1.5.1 Søagerskolen udvidelse, tegninger 1962 1969
53.1.5.1 Søagerskolen, skøde samt div. Sager vedr. udvidelse, bygningssyn, vedligeholdelse 1965 1975
53.1.5.1 Søagerskolen, ombygning 1977 1980
53.1.5.1 Søagerskolen, ombygning, byggeregnskeb, udbudsmateriale, tilbudsliste 1977 1979
53.1.5.1 Søagerskolen, ombygning, udvalgsbehandling, idrætsandlæg 1975 1977
53.1.5.1 Søagerskolen, afleveringsberetning 1978
53.1.5.1 Søagerskolen, ombygning, budgetering, kontrakt 1976 1978
53.1.5.1 Søagerskolen udvidelse, tegninger 1969 1972
53.1.5.1 Søagerskolen, tegninger 1976 1978
53.1.8 Balsmoseskolen tegninger 1976
53.1.8 Balsmoseskolen breve og bygninger 1976 1984
53.1.8 Balsmoseskolen byggeregnskab, hovedbog, inventar, kontraktrapport 1976 1979
53.1.8 Balsmoseskolen udbbudsmateriale 1976
53.1.8 Balsmoseskolen udbbudsmateriale 1976
53.1.8 Balsmoseskolen tandklinik 1978 1980
53.1.8 Balsmoseskolen udvalgsmøder, afleveringsforretning 1976 1979
53.1.8 Balsmoseskolen forarbejde til byggeriet, licitation 1976 1979
53.1.8 Balsmoseskolen sager 1972 1979
53.1.8 Balsmoseskolen sager, anlægsregnskab 1976
53.1.8 Balsmoseskolen retsag vedr. Etappe II, udtæt tag 1975
53.1.8 Balsmoseskolen forskelligt 1984 1987
53.1.22 Sikringsrum skolerne 1987
53.2 Balsmoseskolen tjenesteboliger 1969 1979
53.2 Balsmoseskolen tjenesteboliger 1969 1979
53.2.4 Søagerskolen idrætsanlæg 1975
53.3 Lejeboliger til lærere 1960 1975
53.3.4 Skolebørns kontrol 1991 1992
53.5 Ordensreglement for anvendelse af lokaler 1970 1975
53.6 Lokaleudlån 1968 1980
53.6 Lokaleudlån 1970 1984
53.7 Boesagerskolen, inventar 1971 1975
53.7 Søagerskolen, Boesagerskolen inventar 1969 1975
53.7 Boesagerskolen inventar 1970 1981
53.8 Idrætsanlæg 1974 1975
54.1 Elevantal / statistik 1972 1990
54.1 Klassesamtaleanlæg 1983
54.1 Elevantal / statistik 1962 1981
54.2.1 Elever i andre kommuner 1964 1978
54.2.1 Elever i andre kommuner 1978 1990
54.2.2 Skoledistrikter 1979 1984
54.2.2 Skoleskift 1983 1986
54.2.2 Skoleskift dispensation fra skoledistrikt  1987 1989
54.3 Inskrivning /udskrivgning 1968 1983
54.3.4 Skolebørns kontrol 1983 1991
54.3.4 Overflytning af elever 1971 1978
54.3.4 Skolebørns kontrol 1969 1983
54.4 Indskoling 1986 1987
54.4. Klassedeling 1976 1982
54.4.1 Boesagerskolen, undervisningsproblemer 1977
54.4.2 Erhvervsvejledning / praktik 1969 1982
54.4.3 Klassekvotienter 1977
54.4.5 Skolevejledning 1982 1983
54.5 Søagerskolen undervisningsmidler 1964 1974
54.5 Undervisningsmidler 1964 1991
54.5.1.5 Skolebibliotekerne 1971 1987
54.5.1.6 Pædagogisk central 1978 1987
54.6 Undervisning 1979 1989
54.6.1 Undladt kursusdeling 1977 1990
54.16.3 Adfærdsvanskelige elever 1994
54.16.3.4 Sprogsstimulering for tosprogede børn 1995
54.16.3.5 Heldagsskoler 1989
54.16.5.8 Læseresultater 1995
54.16.17.2 PPR 1996 1997
54.20 SSP  1996
56.1 Ungdomsskolen 1979 1997
56.2.3 Ungdomsskolen i Ledøje  1978 1983
56.3.5 Smørum naturskole 1985
56.5 Gulvbelægning tennishallen 1976
56.5.1 Fritidsnævnet 1982
57.3 Skolesundhedsplejerske 1972
58.1.1 Kulturhus prækvalificerede firmer 1996
58.1.1 Kulturhus prækvalificerede firmer 1996
58.1.1 Kulturhus prækvalificerede firmer 1996
60.1 Vejplanlægning, trafiktælling 1976 1993
60.1.1 Vejfortegnelse  1966 1973
60.1.5 Ekspropriationsfortegnelser 1972
60.1.7 Hove Møllevej regulering af kryds 1970
60.1.11 Flodvej 1986
60.2 Vejvedtægt  1971
60.3 Offentlige gader og veje 1978 1980
60.3 Offentlige gader og veje 1970 1979
60.3 Offentlige gader og veje 1979 1984
60.3 Offentlige veje  1979 1982
60.3.5 Skebjergvej 1969 1974
60.3.9 Smørumnedrevej 1967 1979
60.3.10 Forlængning af Råbrovej 1979 1995
60.3.10 Råbrovej 1977
60.3.11 Flodvej  1966 1975
60.3.12 Lundevej 1966 1972
60.3.16 Smørumnordregade 1974
60.3.21 Åkandehaven 1977
60.3.32 Blomsterhaven fordelingsvej 2 1970
60.3.33 Smørumparkvej 1969 1970
60.3.33.1 Smørumparkvej  1986 1987
60.3.33.1 Smørumparkvej  1986 1987
60.3.34 Fordelingsvej 3 Frugtvangen 1973
60.3.35 Forbindelsesvej gennem Smørumvej 1978
60.3.39 Nonnemosen 1977
60.3.40 Hove Møllevej  1969 1970
60.3.41 Smørum bygade 1989
60.3.61 Hove Bygade 1973
60.4 Åkandehaven 1975
60.4 Udskildelse af offentlige vej 1975 1983
60.4 Stianlæg Skebjergvej, udskildelse 1976
60.4 Udskildelse af offentlige vej, Smørumvej  1976
60.4.4 Syn af offentlige vej 1968
60.4.5 Motorvej Jyllingevej og Frederikssundsvej 1970
60.4.5.0.1 Offentlige gader og veje, amtsveje 1969
60.4.5.0.2 Vejplaner 1976 1984
60.4.5 Reparationer bro, Hove bro 1993
60.4.5 Vejbroer 1993 1994
60.6 Hovedreparation af offentlige biveje 1994
60.6 Hovedreparation af offentlige biveje 1977 1978
60.6 Hovedreparation  1964 1989
60.10 Vejafmærkning 1963 1968
60.11.2 Vejfortegnelse  1975 1978
60.17 Vejmaskiner 1975 1979
61.1 Private veje Smørumnedre 1947 169
61.1 matr.nr.4 Smørumnedre 1970
61.1.1 Private veje Ledøje Hedeenge  1972
61.1.12 Private veje Ledøje Margaretelund 1973
61.1.5 Ikke færdige erstatningssager matr.nr. 20a Smørumnedre og matr.nr. 20 Smørumovre 1970
61.1.7 Matr.Nr. 4 Smørumnedre, istandsættelse af Smørumvangsvej  1970
61.1.7.3 Smørumvangsvej  1975
61.1.7.3 Smørumvangsvej  1975
62.1 Gamle cykelstier 1985 1993
62.1 Stianlæg fra Smørumovre til Hove  1978
62.1 Stianlæg langs Nonnemosen 1981
62.1 Sti langs Blomsterhaven 1983
62.1 Stier og cykelstier 1974 1980
62.1 Gangstifortegnelse 1979
62.1 Stier   1974 1981
62.1.1 Gangstifortegnelse  1978 1979
62.1.1 Gangstifortegnelse  1978 1979
62.1.1 Gangstifortegnelse  1981 1997
62.1.4 Kendelse vedr. Nybølle Overdrevsvej 1993
63.3 Kloaker 1983
63.6.2 Kloakering af Smørumvej 1980 1981
63.6.62 Kloakering af Smørumvej 1980 1981
63.6.3 Måløv rensingsanlæg 1986 1988
63.6.3 Måløv rensingsanlæg anden Etape, tegninger 1976 1991
63.6.3 Måløv rensingsanlæg anden Etape, tegninger 1976 1991
63.6.3 Måløv rensingsanlæg anden Etape, tegninger 1976 1991
63.6.3 Måløv rensingsanlæg anden Etape, tegninger 1976 1991
63.6.3 Måløv rensingsanlæg anden Etape, tegninger 1976 1991
63.6.3 Måløv rensingsanlæg anden Etape, tegninger 1976 1991
63.6.3 Måløv rensingsanlæg anden Etape, tegninger 1976 1991
63.6.3 Måløv rensingsanlæg anden Etape, tegninger 1976 1991
63.12 Kloakering af Ledøje 1976 1980
63.12 Kloakering af Ledøje 1976 1980
63.12 Ledøje Kloak afgrænsing af Ledøje rensingsandlæg til Måløv rensingsanlæg, tegninger 1989
63.12 Ledøje Kloak afgrænsing af Ledøje rensingsandlæg til Måløv rensingsanlæg, tegninger 1989
63.14 Udbygning af Hove rensingsanlæg, tegninger 1979
63.14 Udbygning af Hove rensingsanlæg, tegninger 1979
63.16.1 Kloakering af Smørumovre 1990
63.17.1 Kloakering Smørumnedre  1971
63.17.1 Kloakering Smørumnedre  1971
63.17.6 Hovedledning ml. Smørumnedre og Hovedvejen 1977
63.17.6 Kloakbidrag 1977
63.17.6 Hovedregnvandsledning ml. Smørumnedre og Smørumvej 1974
63.17.8 Kloakering Lille Smørum 1988
63.17.8 Kloakering Lille Smørum 1988
63.18.2 Fornyelse af kloaker Stangkær 1995
64.0 Snerydning 1979 1992
64.7.1 Snerydning 1979 1986
64.7.1 Snerydning 1976 1979
64.9 Grusning 1978
65.1 Gadebelysning 1986
65.1 Gadebelysning 1965 1968
65.1.3 Gadebelysning i Hove 1968
65.1.5 Gadebelysning i Smørumovre 1965
65.1.6 Gadebelysning i Smørumnedre 1975 1980
65.1.7 Gadebelysnng stier Smørumnedre 1976 1977
66.1 Jernbaner DSB 1980
66.2 Udbygning af Frederikssundsbanen 1998
66.2 Udbygning af Frederikssundsbanen 1998
66.2 Udbygning af Frederikssundsbanen 1998
66.2 VVM vurdering af udbygning af Frederikssundsbanen 1998
66.5.1 Lystbådehavne 1977
67.1 Uheldsregistrering 1974
67.1 Uheldsregistrering 1975 1976
67.1.2 Færdselsstatistik 1979 1980
67.1.2 Færdselsstatistik 1971 1976
67.3 Omnibuskørsel 1976
67.3 Gule Busser 1973 1974
67.3.4 Koncessioner skolebus 1978 1979
67.3.5 Koncessioner   1969
67.3.6.1 Trafikforhold i øvrigt 1969
67.3.6.1 Kollektiv bustrafik 1989 1991
67.3.6.1 Kollektiv bustrafik 1989 1991
67.3.6.1 Trafikforhold i øvrigt 1981 1983
67.6.1 Hyrevognskørsel 1979
67.6.1 Hyrevognskørsel 1970 1980
67.8 Trafikforhold  1975 1990
67.8.1 Trafikforhold  1993
67.8.1 Trafikforhold 1977 1978
67.8.1 Trafikforhold 1991 1996
67.8.1 Trafikforhold 1979 1981
67.8.6 Hyrevognskørsel 1994
67.9 Cykelparkering 1984
67.10 Benzintanke 1972
67.11 Trafiktællinger 1979 1985
67.12.1 Vognmænd 1975
68.1 Vandløbsloven 1981
68.1.3 Landvæsensmænd 1963 1974
68.2 Vandløb og søer 1987 1988
68.2 Vandløb og søer alment,  1983 1997
68.2 Vandløb og søer alment,  1986 1993
68.2.01 Amtsvandløb 1988 1991
68.2.0.14 Regulativ for Hove Å 1988
68.2 Registrering af vandløb og søer 1976
68.2.1 Amtlige vandløb 1968 1991
68.2.2 Avnsø Å 1943
68.2.3 Bredmose Å 1943
68.2.4 Flintbjerg Rende, tilsynsrapporter offentlige vandløb 1891 1983
68.2.5 Grønsø Å, gl. regulativ samt landsvæsensnævnskendelser 1965 1998
68.2.6 Nybølle Å 1947 1995
68.2.7 Risby Å 1887 1997
68.2.8 Tysmose Å, gl. regulativ, ny regulativ 1958 1990
68.2.9 Sørup Å 1884 1998
68.2.10 Vårens Rende, gl. regulativ 1894 1997
68.2.11 Råmose Å 1993 1997
68.2.12 Smørumnedre afløbet 1952
68.2.14 Hove Å 1989 1998
68.3 Vandløb, søer og have 1965
68.3.1 Søer alment 1984
68.4 Offentlige vandløb oprensning af egne vandløb 1986 1994
68.4 Offentlige vandløb åafrensning 1974 1980
68.4.1 Ballerup Å 1994
68.4.3 Offentlige vandløb tillægsregulativ 1964 1989
68.4.4 Vandløbsregulativer 1991
68.4.4 Godkendelse af broer i henhold til vandløbsloven 1993
68.4.4 Vandløbsregulativer for Risby Å og Grønsø Å, Tysmose Å og Vårens Rende,  1997
68.5.4 Kommunal registrering og pleje af naturområder 1989
68.5.4 Kommunal registrering og pleje af naturområder, Hjortespringkilden 1994
68.5.4.1 Moser, alment 1996 1997
68.6.1 Private vandløb 1979
68.6.2 Private fælles rørledninger 1982
68.7 Vandløber, søer og have, oprensning af søer 1968 1985
68.7.1 Oprensning af søer og vandløb, Balsmose søen 1990
68.15 Forurening af vandløb 1974 1981
68.15 Badevandsundersøgelse 1976 1979
68.15 Forurening af have, søer og vandløb 1970 1995
69.1 Vejfortegnelse, vejnavne 1976 1980
69.1.1 Navngivning af sidevej til Bakkevej 1967
69.1.3 Risbyvej 1968 1973
69.1.4 Vejnavne  1969
69.2 Husnummerering 1979
69.4 KTES og NESA tegninger 1962 1985
69.4 KTES og NESA tegninger 1962 1985
69.4.1 Elkabler Ledøje  1969 1982
69.4.2 NESA  1974 1998
69.4.3 Elkabler  1983 1998
69.4.3.1 Hove transforerstation 1971 1973
69.4.5 Vejblysning Smørumovre 1980 1995
69.4.6 Elkabler Smørumnedre 1995
69.4.6.1 Kabelbeskadigelse udenfor Smørumvej 1975
69.4.6.2.1 Elkabler Smørumnedre, påtegning matr.nr. 3a Smørumnedre 1986
69.4.6.2.2 Tegninger over elkabler NESA 1981
69.4.6.3.1 Elkabler Blomsterhave og Frugtvangs-kvarterene samt tegninger 1973 1975
69.4.6.4 Elkabler NESA, luftledning til Hove transformerstation 1995
69.4.6.4 Elkabler Smørumnedre 120 KW højspændingsledninger 1972 1995
69.4.6.4 Elkabler Smørumnedre 120 KV højspændingsledninger, 400 KV højspændingsledning, Hove 1972 1995
69.5 Telefonkabler, Ledøje, tegninger 1988 1998
69.5.1 KTS telefonkabler 1994 1997
69.5.2 Telefonkabler, Nybølle, tegninger 1976 1991
69.5.3 Telefonkabler, Hove 1971 1976
69.5.3 Telefonkabler, tegninger, Hove 1991 1995
69.5.4 Telefonkabler, Edelgave 1994
69.5.5 Telefonkabler, Smørumover, tegninger 1965 1978
69.5.6 Telefonkabler, Smørumnedre 1989 1992
69.5.6 Telefonkabler, Smørumnedre 1973 1998
69.5.6 Telefonkabler, Smørumnedre 1983 1988
69.6.6.1 Telefonkabler, Smørumnedre, tegninger 1988
69.6.6.2 Telefonledninger Krattkær 1969 1975
69.5.6.2 Telefonkabler Smørumnedre, Stangkærområde 1977
69.5.6.2 Telefonkabler, tegninger, Smørumnedre 1967 1975
69.5.6.3 Telefonkabler, teginger, Smørumnedre 1968 1977
69.6 Verjrefusion alment 1972 1974
69.6.2 Inberetning af vejudgifter 1971 1982
69.7.1 Vejfondstilskude 1968 1975
69.8 Plakatsøjler 1980 1983
69.10 Tunnelbane i København 1968 1971
69.11 Turistrute for bilister 1990 1991
70.1 Militærvæsen, østre Landsdelskommando 1984
70.2 Forsvarsvæsen, Civilsforsvaret 1986 1991
70.2 Forsvarsvæsen, Civilsforsvaret 1986 1991
70.2 Forsvarsvæsen, Civilsforsvaret 1986 1991
70.2 Civilforsvar, fredstidskatastrofeplan 1979
70.2 Civilforsvar  1984
70.2.2 Civilforsvar, karreværnet 1976 1975
70.2.4 Civilforsvar, beskyttelsesrum, tegninger 1970 1987
70.2.6 Civilforsvar, evakuering 1964
70.2.8 Civilforsvar, inkvartering, beskyttelse og evakueringsplan 1848 1985
70.2.10 Civilforsvar, teknisk tjeneste, vandforsyning 1975
70.2.11 Civilforsvar, socialtjeneste 1977 1978
70.2.11 Civilforsvarskommissionen 1975
70.2.11 Civilforsvarskommissionen 1979 1992
70.2.12 Kommunal beredskab 1984 1990
70.2.13 Civilforsvar, bedriftsværn, karreeværn 1988 1992
70.5 Flygtinge 1985 1989
71.1 Politikredsindeling 1971 1975
71.1.4 Lokalnævnet for Gladsaxe politikreds 1971
71.6.2 Vurderingsmænd 1974 1986
71.6.3 Hegnsyn og hegnsynsmænd 1968 1998
71.7 Retsvæsen, fredninger 1991
71.7.2 Retsvæsen, fredningsplan udvalg 1976 1979
71.7.3.1 Fredning af Stormosen 1986
71.7.3.2 Fredning af Porsemosen 1966 1986
71.7.3.2 Fredning af arealer langs Store Vejle Å (Porsemosen) 1966 1990
71.7.3.3 Diverse fredninger i kommunen 1972 1978
71.7.4 Bygningsfredning 1978
71.7.5 Fredninger af alment / grøftekanter 1989
71.7.5 Naturfredning  1989
71.7.5 Naturfredning 1986
71.7.7 Fredning af almint 1989
71.8 Lokalradio 1987 1991
71.8 Lokalradio 1981 1986
71.8 Kabel tv, hybridnet 1985
72.3 Levnedsmiddelkontrollen 1975 1981
72.3.1 Levnedsmiddelkontrollen 1977 1978
72.3.1 Levnedsmiddelkontrollen 1979
72.3.7 Kontrol af dybfrostvarer 1975
72.3.6 Fiskekontrol 1974
72.3.6 Fiskesalgskontrol 1968 1980
72.3.5 Mælkekontrol 1980
72.3. Kød- og mælkekontrol 1973
72.4 Sundhedskommissionen 1972 1974
72.4.1 Sundhedsvedtægt Ledøje-Smørum kommune 1940
72.4.1.2 Miljølovgivningen 1975 1980
72.4.2 Olje- og kemikalieaffald 1979 1982
72.4.2 Olje- og kemikalieaffald 1978
72.4.2.2 Oljeaffaldsregulativ 1972 1978
72.4.2.3 Skemaer- andmeldelser om oljeaffald 1973 1980
72.4.2.4 Deklarationer, affald fra kommunekemi 1984
72.4.3 Forurening alment 1981 1983
72.4.3 Forurening alment 1981 1983
72.4.3.1 Storkøbenhavn Luftforureningsudvalg 1975 1985
72.4.3.1 Storkøbenhavn Luftforureningsudvalg 1977 1983
72.4.3.1 Storkøbenhavn Luftforureningsudvalg 1975
72.4.3.1 Storkøbenhavn Luftforureningsudvalg 1973 1975
72.4.3.2 Luftforurening alment 1973
72.4.4 Støjplage, støj fra bygge- og anlægsvirksomheder 1971
72.4.5 Sundhedsvæsen, dyr 1973
72.4.7 Forurening 1974
72.5 Vestforbrænding, affalsordninger 1979
72.5 Renovation, almene forhold 1975 1979
72.5.1 Vestforbrænding 1986
72.5.1 Vestforbrænding, alment 1974 1983
72.5.1.1 Vestforbrænding, korrespondence vedr. medlemskab 1970
72.5.1.2 Vestfrobrænding, fortegnelse over bestyrelsen og bestyrelsesmøder 1979
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1977
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1978
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1979
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1980
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1980 1981
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1981
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1982
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1983
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1983
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1984
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1984
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1985
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1985
72.5.2.1 Vestforbrænding, bestyrelsesmøder 1986
72.5.1.3 Vestforbrænding, korrespondence vedr.lån, budgetter m.v. 1973 1981
72.5.1.4 Vestforbrænding takster 1977
72.5.1.5 Vestfrobrænding, generalforsamlingsreferater 1979 1981
72.5.1.5 Vestfrobrænding, generalforsamlingsreferater 1979 1979
72.5.1.5 Vestfrobrænding, generalforsamlingsreferater 1981 1984
72.5.1.5 Vestforbrænding, generalforsamlingsreferater 1981 1984
72.5.1.6 Vestforbrænding årsregnskab 1974 1983
72.5.1.7 Referater teknikermøde 1985
72.5.1.7 Vestforbrænding bestyrelsesmøde 1982
72.5.1.7 Teknikermøde 1974 1976
72.5.1.7 Vestforbrænding mødereferater teknikermøde 1971 1972
72.5.1.8 Vestforbrænding kørsel 1971 1981
72.5.1.9 Vestforbrænding, indvejningssedler 1975 1977
72.5.1.9 Vestforbrænding, indvejningssedler 1985
72.5.1.10 Vestforbrænding, affaldsprodukter 1973 1980
72.5.1.11 Vestforbrænding, genanmeldelse af affaldsprodukter 1974 1984
72.5.4 Dagrenovation 1980
72.5.4 Renovation regulativ 1971
72.5.4.2 Renovation afgift 1982
72.5.5 Renovation vognmænd kontrakter 1972
72.5.6 Renovation, sække og stativer til sække  1973
72.5.6.1 Renovation, containere 1980 1983
72.5.9 Renovation, fritagelse fra ordningen 1979
72.5.9 Urdryddelse af rotter 1982
72.5.10 Lossepladser, storskrald 1979 1981
72.5.10 Renovation, storskrald 1974
72.5.11 Renovation, haveaffaldsordningen 1972 1974
72.7.5 Boligvæsen redegørelse 1985
72.7.6 Boligtilsyn 1975 1997
72.9 Udryddelse af rotter 1968 1979
73.1 Beværtsbevilling 1985
73.1.1 Bevilling til udskænkning af stærke drikke, Ledøje-Smørum hal 1981
73.1.1 Bevilling til udskænkning af stærke drikke, Smørum kro, Center Pubben 1982
73.2.8 Stadepladser pølsevogne 1979 1987
73.3.3 Oprettelse af eksportenheder 1984
73.3.6.1 Naturforkomster, råstofgrave 1977 1982
73.3.6.1 Naturforkomster, råstofgrave 1978 1982
73.4.0 Vandforsyning  1979 1982
73.4.0 Vandforsyning  1979 1986
73.4.1 Vandværker 1973 1975
73.4.1 Butikcenter 1975
73.4.1.1 Vandværker, Smørumvejs Vandværk 1977
73.4.1.2.2 Vandværker, Stangkær matr.nr. 8gp Smørumnedre 1964 1981
73.4.1.2.2 Vandværker, Ledøje Vandværk matr.nr. 6h Ledøje 1970 1978
73.4.1.4 Vandværker, Ledøje Vandværk matr.nr. 6h Ledøje 1981
73.4.1.5 Vandværker, Nybølle Vandværk matr.nr. 1f Nybølle 1967 1975
73.4.1.6 Vandværker, Hove Vandværk 1969 1977
73.4.1.6 Vandværker, Hove Vandværk 1971 1977
73.4.1.7 Vandværker, Smørumnedre vandværk 1975 1978
73.4.1.7 Elværker, elværker alment 1973 1974
73.4.1.8 Vandværker, Hirsebakkens Vandværk 1968
73.4.1.9 Vandværker, vandforsyning til mellemzone arealet 1968 1973
73.4.1.9.1 Bidrag til hovedvandledning 1973
73.4.3 Vandafgifter 1978 1982
73.4.10 Fjernvarmeværket 1972 1976
73.4.1.10 Vandværker Hove overdrev vandværk 1967
73.4.5 Naturgas 1977 1981
73.4.7 Elværker  1994
73.4.8 Transformerstation Hove  1964 1973
73.4.10 Fjernvarmeværket, Smørumnedre, med tegninger 1980 1983
73.4.10 Fjernvarmeværket 1972 1976
73.4.10 Smørum Fjernvarmeværk 1984 1999
73.4.10 Fjernvarmeværk Smørumnedre 1976 1980
73.4.10.1 Fjernvarmeværk ledningsplan 1998
73.4.10.2 Fjernvarmeværk gravtilladelser 1983 1998
73.4.11 Kraft- Varmeforsyning 1979
73.4.12 Handel og industri, alternativ energiforsyning 1979
73.6 Mønttelefoner 1978 1981
73.7.1 Spilleautomater og natbevilling 1973 1986
73.7.3 Omrejsende Tivoli  1978 1984
74.1.1 Instruks for kloakmestre 1966
74.2.1 Instruks for gas- vand- og sanitætsmestre 1974 1986
74.2.2.1 Håndværker autorisationer 1978 1979
74.2.2.2 Håndværker autorisationer 1965 1975
74.4.2.3 Autorisationer  1964 1977
74.6 Prøvningsudvalget for vandinstallationsmaterialer 1971 1972
75.1 Landbrug 1977
75.1.6 Husmandkommissionen 1967 1976
75.1.8 Landbrugsloven 1973
75.2.2 Høstpantebreve 1964
75.6 Biavl 1963 1977
75.8 Udryddelse af diverse skadedyr 1982
75.8.2 Udryddelse af mosegrise 1967
75.8.3 Udryddelse af muldvarp 1981
75.9 Udlodning fra kornudligningsfonden 1965 1969
75.9 Udlodning fra kornudligningsfonden 1970 1972
75.10 Skovbrug 1980
75.10 Skovbrug 1980 1988
75.10.3 Kolonihaver 1980 1989
75.11 Lystfiskeri 1995
75.12.1 Jagt 1998
77.1 Foreninger generelt 1982
77.1 Foreninger generelt 1990
77.1.3 Kommunernes Landsforening 1972 1987
77.1.4 FKKA Generalforsamling i Ledøje-Smørum 1970 1987
77.1.5.1 Kreditforeningen af Kommunerne i Danmark 1982
77.1.7 Hovedstadsrådet 1976 1989
77.2 Faglige organisationer 1986
77.2.1.2 HK Kommunalklub 1966 1977
77.2.3 Kommeingenieurene Dansk Byggningsinspektørforening 1980 1998
77.2.4 Stadsingenieurforening 1978 1983
77.2.4 Stadsingenieurforening 1998
77.2.6 Landsforening Kommunale Arbejdsledere 1971
77.2.7 De kommunale genbrugscentres brancheforening 1989
77.3 Skydebaner 1988
77.3.0.7 LSSI Svømmeafdeling 1990 1991
77.3.0.7 LSSI Svømmeafdeling 1980
77.3.0.8 LSSI Tennis 1977 1990
77.3.1 Hovedbog 1977 1980
77.3.1 Vedr. idrætsanlægget 1975 1985
77.3.1 Idrætsanlægget dispositionsblad 1975
77.3.1 Udvidelse af idrætsanlægget, samt tegninger 1975
77.3.1 Idrætsanlægget tegninger 1965 1975
77.3.1 Udvidelse af idrætsanlægget 1977 1978
77.3.1 Idrætsanlægget, samt tegninger 1978 1983
77.3.2 Ledøje-Smørum Hallen, halassistent, bestyrelsen, månedsopgørelsen, halleje, rengøring, bygningsvedligeholdelse 1973 1986
77.3.2 Ledøje-Smørum Hallen cafeteria 1979 1985
77.3.2 Ledøje-Smørum hallen garantier og lån, halinspektører 1980 1985
77.3.2.1 Ledøje-Smørum hal 2 1984 1992
77.3.2.1 Ledøje-Smørum hal 2 1984 1992
77.3.2.1 Ledøje-Smørum hal 2 1984 1992
77.3.2.2 Ledøje-Smørum hallen omklædningsbygning 1976 1978
77.3.2.2.1 Ledøje-Smørum hallen omklædningsbygning 1976 1978
77.3.2.2.1 Ledøje-Smørum hallen omklædningsbygning 1976 1978
77.3.2.9 Ledøje-Smørum hallen, cafeteria 1975 1980
77.3.3 Svømmehal Boesagerskolen 1979
77.3.4 Amtcentral for idrætsmateriel 1984
77.4.1 FDF/FPF 1988 1994
77.4.1 Ungdomsorganisationer 1995
77.4.1 Ledøje-Smørum Hundeklub 1985
77.4.1.11 KFUK Spejderne 1986
77.4.1.12 Trim-Komittee 1976
77.4.1.13 Ledøje-Smørum musikforening 1987
77.4.1.15 Mellemfolkelig samvirke 1988
77.4.1.17 Motorklub 1974
77.4.1.18 Voksenpædagogisk instruktørforening 1982
77.4.1.19 Historisk forening 1985 1994
77.4.1.19 Måløv Badminton klub 1987 1990
77.4.1.20 Sjællands Symphoni Orkester 1985 1988
77.4.1.22 Gymnastik og idrætsforeninger 1977
77.4.1.22 Svømmeklubben Triton 1985 1987
77.4.1.23 Dansk Rødekors 1989
77.4.1.25 DUI Leg og Virke 1985
77.4.1.26 Ledøje-Smørum Rulleskøjteforening 1986 1989
77.4.1.28 Sambagruppen 1984
77.4.1.29 Komm. Idrætsklub 1987
77.4.1.30 Måløv Judo Klub 1987 1988
77.4.1.32 Ballerup Badminton Klub 1984
77.4.1.33 Hjemmeværnskompani 6906 1982
77.4.1.34 Landsforening Landsbyer i Danmark 1982
77.4.1.35 Skole og Samfund 1970 1975
77.4.1.36 Tilskud til foreninger 1980 1990
77.4.1.63 Tilskud til foreninger 1980 1990
77.4.1.54 Tilskud til foreninger 1980 1990
77.4.1.53 Tilskud til foreninger 1980 1990
77.4.2 Optagelse i erhvervsbogen 1987 1998
77.4.7.1 Grundejerforening Smørumvang 1970 1981
77.4.7.1 Grundejerforening Øster Tvillingegård 1954 1964
77.4.7.2 Grundejerforening Stangkær 1970 1979
77.4.7.5 Grundejerforening Blomsterhaven 1972 1975
77.4.7.8 Grundejerforeningen Toften 1970 1980
77.4.7.9.1 Grundejerforeningen Smørumparken 1972 1973
77.4.7.10 Grundejerforeningen Vestre Tvillingegård 1976 2001
77.4.7.11 Ledøje Borger- og Grundejerforening 1973 1979
77.4.7.12 Grundejerforeningenn Boesagerparken 1975 1979
77.4.7.13 Grundejerforeningen Valmuehaven 1973 1982
77.4.7.16 Grundejerforeningen Kirsebærvangen 1973 1975
77.4.7.17 Grundejerforeningen Elisabethparken 1976 1979
77.4.7.18 Grundejerforeningen Smørum 51 1974 1980
77.4.7.19 Grundejerforeningen Lupinhaven 1975 1980
77.4.7.32 Grundejerforeningen Bofælleskabet Æblevangen 1981
77.4.7.34 Grundejerforeningen af 1980 1980 1982
77.4.12 Dansk Vandteknisk Forening 1972 1991
77.4.14 Dansk Standardiseringsråd 1982 1992
77.4.16 Dansk Brandværns Kommittee 1973 1992
77.4.20 Grundejerforeningerne af 13. nov. 1974, Kong Svends Park, Primulahaven,; Smørumnedre Antennelaug, Foreningen Byplanlaboratorium 1974 1991
77.4.26 Grundejerforeningen Rendekrogen 1979
77.4.26 Foreningen Dansk Gas 1976 1980
77.4.27 Landsforening af landsbysamfund 1983
77.4.27 Landsforeningen Landsbyerne i Danmark 1983 1984
77.4.27 Grundejerforeningen Hørbakken 1977 1980