Egedal arkiverne
Ansvarlig for kommunens arkiver:
Michael Boel Winther
Mail:
Michael.Boel.
Winther@egekom.dk
Ansvarlig for lokale arkiver og Egedal Historie:
Rolf Kjær-Hansen
Mail:
Rolf.Kjaer-
Hansen@egekom.dk
Velkommen til Egedal Arkiver og Museum
Egedal Kommune blev dannet i starten af 2007, ved sammenlægningen af de 3 kommuner, Ølstykke, Stenløse og Ledøje-Smørum. Med tilknytning til disse gamle Kommuner, opstod for snart mange år siden, historiske arkiver og foreninger.

I dag er der mere en 50 frivillige og enkelte ansatte, som til stadighed og med stort engagement, indsamler data, beskrivelse og forskellige arkivalier til glæde for os alle. I alt findes der 4 arkiver, et museum, plus et omfattende leksikon med historiske fortællinger.

Oprettelsen af egedalarkiverogmuseum.dk, er et udtryk for den øgede koordinering og det brede samarbejde mellem arkiverne. Samtidig et håb om, interesserede læsere fremover blot vil have en enkelt adgang til alle arkiverne.
Følges de mange links på denne side, bliver man ofte ledt hen til de gamle hjemmesider for de lokale arkiver. Udseende er ofte meget anderledes, men over tid vil dette blive ændret.
Selv om der mangler en del information for nogle arkiver, indeholder egedalarkiverogmuseum.dk en rigdom af historiske arkivalier og som hele tiden suppleres med ny information.

God fornøjelse
Svenskeslaget
Historisk festival i Smørum
29.maj 12-16

Oplev Svenskeslaget
og Stormen på København
Modige musketerer
og Svenske soldater
Flotte dragter og Barske historier
Fægteskole og Renæssancemusik
Kanonsalutter og Flintesmed

Egedal Arkiver og Museum i samarbejde med Ledøje-Smørum Historisk Forening og mange andre lokale foreninger
Læs mere
Egedal Kommune
Mail:
kommune@egekom.dk

Sikker post til arkiv

Tlf. 7259 6000
Dronning Dagmarsvej 200,
3650 Ølstykke

Egedal 1960-1979
Butik Gamle film