Hvad må jeg se?

Egedal Kommunearkiv søger størst mulig åbenhed ved brugen af arkivalier i Egedal Kommune. Nye sager og sager med oplysninger om rent private forhold er dog først "umiddelbart tilgængelige" efter nærmere bestemte frister. Det er dog muligt at søge om dispensation fra tilgængelighedsfristerne, der findes i Arkivloven. Arkivalierne kan typisk gennemses, når de er 20 år gamle. Hvis arkivalierne indeholder fortrolige oplysninger er fristerne længere end 20 år. Tilgængelighedsfristen på materiale med oplysninger om rent private forhold er f.eks. 75 år. Reglen findes for at beskytte privatlivets fred, og følgende bliver regnet som private forhold uanset hvilken sammenhæng de optræder i:
•økonomi
•race
•religion
•politiske og foreningsmæssige forhold
•strafbare forhold
•helbredsforhold
•seksuelle forhold
•sociale forhold

Tilgængeligt materiale

Der kan gives adgang til alt materiale, som er umiddelbart tilgængeligt. Der må dog påregnes et par dages ekspeditionstid.

Ikke umiddelbart tilgængeligt materiale

Såfremt der ønskes adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt materiale, skal der søges dispensation fra tilgængelighedsfristerne. Ansøgningen skal være skriftlig på et ansøgningsskema som findes på denne side eller i et brev Ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:
•Ansøgerens navn
•Ansøgerens adresse
•Præcis angivelse af, hvilke arkivalier, der søges om adgang til
•Formålet med at benytte arkivalierne (f.eks. personlig oplysning, forskning)