Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/7/f/egedalarkiverogmuseum.dk/httpd.www/modules/mod_gmsmenu/helper.php on line 75
Afdeling/Område Enten Ejd.nr.
Matr.nr.  lokal-plan nr.
Sag KL  Journal nr.
Affald   AFAV, bestyrelsesmøder, dagsordener og referater 2001 07.04.00 P35
Affald   AFAV, bestyrelsesmøder, dagsordener og referater 2002 07.04.00 P35
Affald   AFAV, bestyrelsesmøder, dagsordener og referater 2003 07.04.00 P35
Affald   AFAV, Budget 1994-95-96-97 07.04 S02
Affald   AFAV, budget, regnskab 1995-99 07.04.00 P00
Affald   AFAV, erhvervsaffaldskonsulentordning, kampagne i detailhandelen 07.01 K08
Affald   AFAV, fremtidige opgaver 07.04
Affald   AFAV, Fællesregulativ - Udkast 1997 07.01.00 P35
Affald   AFAV, Genbrugsanlæg for pap og papir 1997 07.04
Affald   AFAV, kommuner - Udgiftsniveauundersøgelse  07.00.00
Affald   AFAV, kortlægning 2000-2012, TC møder 07.04.00 P00
Affald   AFAV, Ny mileplads og luftrensningsanlæg, Beskrivelse og prisoverslag 1997 07.04.10 P00
Affald   AFAV, Ophørsaftale. 07.04.00. P00
Affald   AFAV, optagelse i I/S Vestforbrænding 07.04.00
Affald   AFAV, Optimering af genbrugsstatonens drift 07.04.00 P35
Affald   AFAV, rolle, Interessantskabsflader, og grænseflader mellem Stenløse kommune og AFAV 07.01.05 A21
Affald   AFAV, samarbejde og med Nordforbrændingen 07.00
Affald   AFAV, Takster og gebyrer 1997-2000 07.04.00 S29
Affald   AFAV, Teknikermøder 1999 07.04.00 P35
Affald   AFAV, Teknikermøder 2000 07.04.00 P35
Affald   AFAV, Teknikermøder 2001, mappe 1 07.04 P35
Affald   AFAV, Teknikermøder 2002 og 2003 07.04.00 P36
Affald   AFAV, Teknisk chefmøder 2000, mappe 1 07.04.00 P35
Affald   AFAV, Teknisk chefmøder 2000, mappe 2 07.04.00 P35
Affald   AFAV, Teknisk chefmøder 2001, mappe 1 07.04 P35
Affald   AFAV, Teknisk chefmøder 2003 07.04.00. P35
Affald   AFAV, Teknisk chefmøder diverse egne referater 07.04.00 P00
Affald   AFAV, Ændring af interessentskabsaftalen 07.04.00
Affald   Affald, klassificering vedr. eksport af forbrændingsjern 07.01.08 P21
Affald   Affaldsafbrænding, Klager 07.00
Affald   Affaldsanalyse 1997 07.00.01 P05
Affald   Affaldsanalyse 1998 07.00
Affald   Affaldsanalyse 1998, Perspektiver. Projektgruppen om affald 07.00.01
Affald   Affaldsbehandling, Biologisk, Feasability studie 07.04.10 P20
Affald   Affaldsbekendtgørelse 2000, Miljøstyrelsens vejledninger og information 07.00
Affald   Affaldsbortskaffelse fra virksomheder 2000, Indberetning fra transportører og modtagere 07.00.05
Affald   Affaldshåndtering 1998, Analyse 07.01.00 P05
Affald   Affaldshåndtering, Indberetning til Miljøstyrelsen 07.00
Affald   Affaldshåndtering, Institution (projekt Frb. Amt) 07.01
Affald   Affaldsmængder, og sammensætning 1993-94 07.01.08 G12
Affald   Affaldsplan 2005-2008 07.00.01
Affald   Affaldsplanlægning og årlige oplysninger, Indbertening af 4 årlige oplysninger 07.00.05
Affald   Affaldsregistrering, aflæsningssteder og vandpåfyldning 06.03
Affald   Affaldsregulativ for erhvervsaffald 2001 07.00.03
Affald   Affaldsstatistik fordelt på virksomheder og transportører  fra MOFA 07.01.05 K08
Affald   Affaldsstatistik, ISAG-udskrifter til og med 1998 07.00
Affald   Affaldsstativer, Udbud, Tilbud samt udkast til kontrakt 07.04.02
Affald   Affaldssystem, fornyelse 1995-2002 06.00.05 P20
Affald   Analyse af affaldshåndteringen (1998) 07.00.00 G12
Affald   Befæstning af Ganløse Miljøanlæg, (Renovadan), 2002  
Affald   Bekendtgørelser, registrering af transportører,PCB-affald,imprægneret træ,farligt affald m.m.  
Affald   Dagrenovation, 1995-96, placering af renovationsstativ 07.01.00 K02
Affald
Dagrenovation, 5 meter regel 07.01.05
Affald Dagrenovation, Borgerhenvendelser - Jan Erik Torp 07.01.00 K02
Affald   Dagrenovation, Borgerhenvendelser Almen, 1995-96-97 07.01.00 K02
Affald   Dagrenovation, Borgerhenvendelser almene, 1998 07.01.05
Affald   Dagrenovation, generelt 1997-1998, nye stativer 07.01
Affald   Dagrenovation, implementering af grønt affaldssystem 1995 07.01.05 P15
Affald   Dagrenovation, Indsamling 1994-95-95 - Kontrakt 07.01.05 Ø54
Affald   Dagrenovation, Kontrakt m. Erik Olsen 1970-78-80-86 + vedtægter (før 82-2-1/F0915) 07.00.01
Affald   Dagrenovation, Referat fra møde med Marius Petersen vedr. AT's påbud 07.01.05 Ø54
Affald   Dagrenovation, visitering 07.01.05/P01
Affald   Dagrenovation, ændring eller dispensation -  ejendomsskat 07.01 K02
Affald   Dagrenovationsindsamling, påbud fra AT 07.01.05
Affald   Dagrenovationsproblemer, Brønsted 07.01
Affald   DAKOFA, indmeldelse gr. 1, 1996 07.00
Affald   Eksport af forurenede klude til Holland 07.01
Affald   Elektriske/elektroniske produkter, samt nikkel-cadmium batterier, kampagne herom 07.15
Affald   Elektronikaffald og elektronisk affaldsindsamling (EE-affald) 07.01.05
Affald   Elektronikaffald, brugt, til Afrika 07.01.05 G00
Affald   Erhvervsaffald, gammelt regulativ 07.00.03
Affald   Erhvervsaffald, nyt regulativ original 07.00.03
Affald   Erhvervsaffald, opfølgning på erhvervsaffaldsregulativ 07.01.05
Affald   Erhvervsaffald, vejledning til regulativ 07.00.03
Affald   Erhvervsaffaldsanalyse 07.00
Affald   Erhvervsknudepunkt, Affaldsbørs 07.01.06
Affald   Farligt affald, fritagelse for indsamlingsordningen 07.01.05 G00
Affald   Farligt affald, Sagsbehandling iht. regulativ 07.04 P28
Affald   Farligt affald, vejledning om regler 07.00
Affald   Farligt affald. Indberetning til AFAV 2002 07.00.05 K07
Affald   Freon og reaktivt affald, aftapning heraf 07.01.05 G00
Affald   Genbrugscontainer, Stenløse Center 07.01.00
Affald   Genbrugscontainere, Parkeringpladsen Boelholm 05.09.00
Affald   Genbrugsmaterialer , priser m.v. Takster vedr. komposteringsanlæg (før 82-1-3/F5997 07.01
Affald   Genbrugsordning af glas 07.01.05
Affald   Genbrugsordning af papir. Kontrakt med spejderne om indsamling af aviser 1995-1997 07.01.05
Affald   Genbrugspladsen, Affaldsafgift til staten 1997 00.01 Ø03
Affald   Genbrugspladsen, Arbejdsgruppe 07.01 P35
Affald   Genbrugspladsen, Arbejdsmiljø 07.04
Affald   Genbrugspladsen, brevveksling med amt, kap 5 godkendelse (før 82-1/1) 07.04
Affald   Genbrugspladsen, Diverse 07.04.00
Affald   Genbrugspladsen, Erhvervsaffald 1995 07.01.08
Affald   Genbrugspladsen, forsikringspolicer 07.03
Affald   Genbrugspladsen, Indsamlingsordning, Marias hjælp 07.01.05
Affald   Genbrugspladsen, Indsamlingsordning,Iinternational Børnehjælp, UFF 07.01.05
Affald   Genbrugspladsen, regulativ-udarbejdelse  07.04
Affald   Genbrugspladsen, Samarbejde med Ølstykke om drift af genbrugsplads 07.04
Affald   Genbrugspladsen, Sikkerhedsrådgiver 07.04.04
Affald   Genbrugspladsen, støjklage 07.01.05
Affald   Genbrugspladsen, tilbud på kørsel og transport af affald 07.04.04
Affald   Genbrugspladsen, Tilmelding for 1993, institution og mindre erhverv 07.00.00
Affald   Genbrugspladsen, Tilmelding for 1994, institution og mindre erhverv 07.00.00
Affald   Genbrugspladsen, Udvidelse 07.01 P35
Affald   Genbrugspladsen, Økonomi 1996-97 07.03
Affald   Genbrugspladsen,Toppevad, Tilsyn 07.04
Affald   Genbrugspladsen. Affaldssække som modtages på genbrugspladsen og i storskraldsord. 07.00.05
Affald   Genbrugspladsen. Affaldssække som modtages på genbrugspladsen og i storskraldsord. 07.00.05
Affald   Genbrugspladsen. Kemikaliebygning,  07.04.00
Affald   Genbrugspladsen: Afholdte omk. vedr. drift af plads. Implementering i AFAV 07.04.00
Affald   Genbrugspladsen: Overdragelse af pladsens personale til Vestforbræding 2004-2005 7
Affald   Glasaffald, Udkast og kontrakt vedr. glasaffald 07.01.05
Affald   Grønne familier, besøg på AFAV 07.00.01.P08
Affald   Gæstekort til brug af Stenløse Kommunes Genbrugsplads 07.04.00
Affald   Haveaffald, bortskaffelse heraf.  Grundejerforeningen Lyspunktet 07.01.12
Affald   Haveaffald, klage over henkastning på matr. 4c Veksø 07.01.12 K02
Affald   Hjemmekompostering. Indføring af frivillig ordning 2002 07.01.12
Affald   Import og eksport af affald, Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse 07.00
Affald   Imprægneret træ, regler om håndtering herom 07.01.06 P21
Affald   Indberetning til miljøstyrelsen 1997, Planlægning 07.01 K07
Affald   Indberetninger fra modtagere og transportører, vidersendt 07.00.05
Affald   Indsamling  af plastaffald (transportemballage) 1999-2000 (før 82-5/8) 07.01.05
Affald   Indsamling af glas og papir, genanvendelige materialer og produkter 07.01.05
Affald   Indsamling af glas og papir. Kontrakt med vognmand Erik Olsen.  07.01.05.Ø54
Affald   Indsamling af glas, Farveseparering (før 82-5/8) 07.01.05
Affald   Indsamling af glas, Kontrakt 1990 + 1997 07.00
Affald   Indsamling af kølemøbler i AFAV regi 07.01.05
Affald   Indsamling af Specialaffald og Sygehusaffald 07.01.05
Affald   Indsamlingsordninger,  batterier, blyakkumulatore 07.01.05
Affald   Klokkekilde skoven. Indskærpelse af at bunke med jord skal bortskafes til jordrens. 07.01.00
Affald   Kommunedatabasen vedr. affald 07.00
Affald   Kompostbeholdere,  udbud 83.38
Affald   Kontrakt med Erik Olsen, fakturaer,vejesedler vedr. glas og papir 07.01.05 Ø08
Affald   Kontrakt med Marius Pedersen 17/10-95 07.01
Affald   Kontrakter 1997-2000 vedr. aviser og glas. Rengøring af genbrugscontainere 07.00.00
Affald   Lossepladser. Status for Kommunen 07.03.00 k10
Affald   MIFA, Bestyrelses- og styregruppemøder 07.04
Affald   MOFA, Bestyrelsesmøder, Fællesudvalgsmøder 1997-99 07.04.00 P35
Affald   MOFA, diverse + bestyrelsesmøder 07.04.00
Affald   MOFA, Farligt affald, indberetning til MOFA, incl. Olie og bfenzinudskillere 2000 07.01.05 K07
Affald   MOFA, skrivelse 1995-96 07.04.00 P01
Affald   MOFA, Teknikermøder 2001 07.04 P35
Affald   MOFA, Teknikermøder til1998 07.04.00 P35
Affald   MOFA, Valg af bestyrelsesmedlem 1998 00.01 A10
Affald   MOFA, Vedtægter 1997-98-99 07.04
Affald   Olie- og kemikalieaffald, gammelt og nyt regulativ 07.00.03
Affald   Olie- og kemikalieaffald, opgørelser 07.01.00 P07
Affald   Olie/benzin udskillere, Tilsynstatistik  07.01.00 P05
Affald   Olieaffald, transport, Godkendelse af firma 09.01
Affald   PVC-affald. Regler for udsortering til genanvendelse eller deponering 07.01.05 P21
Affald   Referat af møde ml. AT, Sjællands Industrirenovation og Stenløse Kommune 07.01.05
Affald   Regulativ for elektroniske og elektriske produkter (EE-affald) 07.01.05
Affald   Regulativ for husholdningsaffald 07.00.03
Affald   Regulativ for husholdningsaffald 2002 07.00 P24
Affald   Regulativ for husholdningsaffald, olie og kemikalieaffald  
Affald   Regulativ for husholdningsaffald, revision (før 82-1-1/F4890) 07.01 P24
Affald   Regulativ for sygehusaffald fra erhverv  
Affald   Renovation klager, Borgerhenvendelser 07.01
Affald   Renovationsbidrag, Budget 96 07.01.05
Affald   Renovationsbil påkørsel, Katholm 303, Ødelægger nedkørsel til brandsti 07.00 K02
Affald   Renovationssække 07.01
Affald   Skrotbiler, miljøordning. Nye regler af 21/1 2000 07.01.06 
Affald   Stamkort på affald, udfyldelse heraf 07.00 K08
Affald   Stenløse kommunes ordning med indsamling af medicinaffald på apoteket tages til revision 07.01.05
Affald   Transportørregistrering 07.00.05 P05
Affald   Tøjindsamling, Røde Kors 07.00
Affald   Tøjindsamling, UFF 07.01.05
Affald   Vestforbrænding: Referat af best.møder 2004 + generalforsamlingen 07.04.00
Affald   Vestforbrændings Losseplads, Analyse resultater 1989-1995 07.03.00
Andre myndigheder   Levnedsmiddelkontrollen I/S, bestyrelsesmøder 1999- 2001. Og afvikling 30.10.37
Beredskab   Engangstilladelse, Spejderne i Danmark, Fakkeltog, Henvisning 20-3/4 14.12.17 G01
Beredskab   Engangstilladelser 1994-2001, brandsager, mindre  14.12.17 G01
Beredskab   Engangstilladelser 1995-2001, Midlertidige overnatninger 14.12.17 G01
Beredskab   Fælles indsatsledervagt, aftale 1997 14.00.10 Ø54
Beredskab   Inspektionsrapporter 1981-2001, Stenløse Amtsgymnasium, Gymnasievej 1  14.12.16
Beredskab   Varslingsruter, mobilvarsling, varsling med klokkeklemten 14.12.25
Beredskab   Årlig demonstration af varslingssystemet 1993-2001 14.12.25
Byg / Plan   Bycirkelsamarbejdet 1995-2000 05.01.02
Bygningsregulering   Administrative dispensationer 2003+2004+2005. Byggeloven-Planloven 02.00.00
Ejd. beskatning   Grundskyld, fritagelse herfor 25.02.08 F00
Ejd. Beskatning   Indefrysning af ejendomsskatter 25.02.09 Ø50
Ejendomme 2678-3 Degnebakken institution, Myndigheder m.m., forsikring 82.06.04
Ejendomme 2678-3 Degnebakken institution, Pavillontilbud 82.06.04
Ejendomme 2678-3 Degnebakken institution, Referater 82.06.04 P35
Ejendomme 2678-3 Degnebakken institution, tegninger 82.06.04
Ejendomme 2678-3 Degnebakken institution, Økonomi tilbud 82.06.04
Ejendomme   Familieskolen Kernen 2, anlægsregnskaber, montering 82.00
Ejendomme   Ganløse Skole, Indeklima diverse, rapporter 1995 82.18
Ejendomme   Ganløse Skole, NESA og Kedler 1997,  Tagrenovering 1999 82.18
Ejendomme   Ganløse Skole, Vindusudskiftning 1996 82.18
Ejendomme   Havrevænget, Institution  Udbud, licitationsresultater 1999 82.06
Ejendomme   Havrevænget, Institution,  Byggemødereferater 1999 82.06.04 P35
Ejendomme   Havrevænget, Institution, Branddøre, køkken, p-plads m.m. 2000, mangelliste 82.06
Ejendomme   Havrevænget, Institution, Tegninger 2000 82.06
Ejendomme   Lærke Skolen 1998, beskrivelse - beton renovering 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen 1998, Planlægning - mødereferater og økonomi 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen 2000, fysik lokale 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen 2000, Ombygn. af tandklinik 82.06
Ejendomme   Lærke Skolen 2001, Spejder pavillioner - svamp 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen 2002, Skimmel svamp, og depoter 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 1 og 3 . Carl Bro - opstart  papirer, jordbundsundersøgelse, hovedtilbud 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 1 og 3.  Carl Bro - udbuds sæt.  82.00
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 1 og 3.  Carl Bro - udbuds sæt. Arkitekttegninger 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 1 og 3. Byggemøde referater 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 1 og 3. Carl Bro - el - tegninger 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 1 og 3. Div. Opstart papirer + byg. Tilladelse 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 1 og 3. Udbuds sæt. Ingeniørtegninger 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 2 1999. Kvalitetssikring - papirer  
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 2 1999. Møde referat, tegninger (Carl Bro) + div. 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 5. Katine - ventilation 82.00
Ejendomme   Lærke Skolen,  Blok 6, tagrenovering. År 2000 82.00
Ejendomme   Rådhuset, ombygning af rådhus kantinen 1999 82.18
Ejendomme   Rådhuset, ombygning af rådhus service 1998 82.18
Ejendomme   Salg af Toppevadvej 8, Genbrugsplads 82.01 P27
Ejendomme   Sandbjerg Hallen, Div. Korrespondance + renovering af automatik & ventilation 82.00
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Byggemødereferater 82.00
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Faktura og overslag 82.00
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Forsikring 82.00
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Kontrakter 82.00
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Korrespondance 82.00
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Licitationsresultater 82.00
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Politisk beslutning 86.02
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Projekteringsmøde-referater 82.00
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Projektforslag 82.00
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Tro-og loveerklæring, Sikkerhedsgaranti, Tidsplan 82.00
Ejendomme   Slagslunde Skole, Udvidelse, Udbudsmaterialet 82.00
Ejendomme   Teglværksparken. Almennnyttigt boligbyggeri 5-års eftersyn 03.02.00 K00
Ejendomme   Tilsynsrapport, alle skoler 1994-95 14.12.16
Ejendomme   Toiletter i Stenløse Center (se 82.12 0g 05.00) 00.14
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape,  Faktura 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Afleveringsforretning 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Forsikring  
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Geoteknisk rapport  
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Hoveddispositionstidsplan 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Hovedentreprisekontrakt 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Korrespondance  
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Licitationsresultater 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Overslag 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Projektering 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Sikkerhedsstillelse 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Skitseforslag 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Tegninger 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Teknisk kontarkt 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Tidsplan 82.05
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Tilbud 82.06
Ejendomme   Veksø Skole, 5, etape, Udbudsmateriale 82.06
Ejendomme   Ældreboliger. Damgårdsparken projektet 82.00
Energi   Energibesparende foranstaltninger - Tilskud, pensionister 1993-1997 03.16 Ø00
Energi   Energibesparende foranstaltninger - Tilskud, pensionister 1999 03.16 Ø00
Energi   Energibesparende foranstaltninger - Tilskud, pensionister 2000 03.16 Ø00
Energi   Energibesparende foranstaltninger -Tilskud, pensionister 2001 03.16 G01
Erhvervsforhold   Erhvervspolitik, Erhvervsservice/erhvervsudvikling 98-99 24.00
Erhvervsforhold   Erhvervsråd  2000,  tilskud og overenstemmelser 24.00.00 Ø49
Erhvervsforhold   Erhvervsrådet Stenløse, og erhvervskontoret. Vedtægter 24.00
Erhvervsforhold   Erhvervsrådet Stenløse. Garantierklæring i forb. m. tilskud fraden europæiske Socialfond 1996 24.00.00 Ø60
Erhvervsforhold   Indberetning til Erhvervs  og Selskabsstyrelsen 24.00
Forsyning   Byggemodning,  Blødemosen i Ganløse 13.06.00
Forsyning   Byggemodning,  Blødemosevej i Toppevad 1991- 1992 13.06.00
Forsyning   Byggemodning,  Blødemosevej i Toppevadvej. 13.06.00
Forsyning   Byggemodning, Ganløse, Ganløse Nord,  projekt, (før 27-10) 6.6.14
Forsyning   Byggemodning, Havrevænget, Kornvænget, Stenløse - kloakforsyning 13.06.04
Forsyning ? Byggemodning, Hesselparken - kloakforsyning 13.06.04
Forsyning   Byggemodning, Karlskov Bakke ( Byåsen), kloak 13.06.04
Forsyning   Erhvervsområde Kildedal Park. Vandforsyning, Elforsyning 13.06.04
Forsyning   Etablering af fjernvarme i Slagslunde - bind 1 og 2 13.30
Forsyning   HNG, Overdragelse af HNG til staten 13.03.00
Forsyning   HNG, Repræsentantskabsmøder 2001 13.11.P01
Forsyning   HNG, Tilslutningsredegørelse for Stenløse Kommune, 1995-1999-2001 13.11
Forsyning   Højspændingsledninger 13.01.06
Forsyning matr. 9bx  Kraftvarmeværk, Blomstervej 19. Klagesag til Miljøministeriet & Tingsynsrådet. 1995-97 01.02.05
09.30.00
Forsyning   Køb af jord, Evt. mageskift ml. Egedal og Stenløse Kommune 1997 13.06.00
Forsyning   Køb af jord, Langagergård - P:M:Montage 13.06.02 G10
Forsyning   Køb af jord, Ønske om arealanvisning 1999-2000 13.06.00
Forsyning   Køb/leje af jord, Hyrdeleddet 8-10 - Udstilling af gravstene 13.06.05
Forsyning   Køb/leje af jord, Langargergård 13.06.03 G01
Forsyning 9o Køb/Salg af jord, Blomsterhaven institution 13.06.02
Forsyning Hævd-sag Køb/Salg af jord, Blomsterhaven institution 13.06.02
Forsyning   Køb/salg af jord, forespørgsel 13.06.05
Forsyning 13a, 13ec, 13ef Køb/salg af jord, Mosevej 36, Ganløse.  13.06.02 Ø29
Forsyning 15a, 27 Maglehøjs jorde, drænningsarbejde 13.06.02
Forsyning   Naturgasforsyning,  Skovvangsvej samt sideveje Søsum 13.11.10 P20
Forsyning   Naturgasopvarmning 1996, Liste over ejendomme 13.11.00
Forsyning   NESA,  Accept til overtagelse af stikledninger 13.03.00
Forsyning   Procesenergiforbrug i Stenløse Kommune, overgang fra olie til naturgas før 87-3-8  
Forsyning   Samarbejdsaftaler ml.  AFAV, HNG, MOFA, Buresøudvalg, Natur&Miljøsamråd og Gr.vandspatruljen  
Forsyning   Slagslunde Kraftvarmeværk,  klage 01.02.05 K02
Forsyning   Udbygning af Frederikssundsbanen. Ekspropriation Stenløse by d. 28. feb. 2000 13.05
GIS   Bycirklen - kort til messestand 01.06
GIS   Digitale tiltag i Teknisk Afdeling 01.06
GIS   Ejendoms- og miljødatabasen - vedligeholdelse 01.06
GIS   Fikspunktrenovering 01.06
GIS   Kommuneplanrammer - Knardrup - kort 01.06
GIS   Lifa 01.06
GIS   Lokalplantema på PLF-server 01.06
GIS   Matrikelkort aftaler 1992 - 1994 01.06
GIS   Programlicensaftale ang. GIS.programmel 01.06
GIS   Teknisk kort, Ajourføring, kontrakter, email korrespondance 01.06
Grønne områder/Fritidsarealer   Beskæring/pleje, ønsker herom m.v. diverse steder i Stenløse kommune 04.01.11
Grønne områder/Fritidsarealer   Frikommuneforsøg om overførelse af Amtsrådets kompetence iht. Campingreglement (før 84-1/2 og 85-8-14) 04.14.00 P24
Grønne områder/Fritidsarealer 2388-1 Ganløse Camping - Vig - Hyldegården (før 24-5 og 85-8-14 i Odderarkiv) 04.14.00 K09
Grønne områder/Fritidsarealer   Gartnerplan 1996 og tidligere 04.01.00
Grønne områder/Fritidsarealer   Gartnerplan, budgethøring 1995-96 + 96-98 04.01.00
Grønne områder/Fritidsarealer   Grønne arealer,  benyttelse og udlån heraf, 1998-01 04.01.14
Grønne områder/Fritidsarealer   Grønne arealer, benyttelse heraf, 2002 04.01
Grønne områder/Fritidsarealer 1358-8 Grønningen, Ganløse - beachvolleybane ved Liselund 01.02.05 P21
Grønne områder/Fritidsarealer   Grønt areal,  mellem Assergård og Lillestræde 04.01.11
Grønne områder/Fritidsarealer   Grønt areal, Forten, Ganløse, lån heraf 04.01.14
Grønne områder/Fritidsarealer   Kolonihaver, nyttehaver 01.02 K00
Grønne områder/Fritidsarealer   Skove, Farum skovdistrikt 04.10
Grønne områder/Fritidsarealer   Stenløse Fritidscenter, Forslag - idéoplæg  04.04
Grønne områder/Fritidsarealer 3921  21a Undinegårdens Camping, Ganløse (før 24-5 og 85-8-14 i Odderarkiv) 04,14,00 K09
Hegnsyn   Ahornvej 4 og 6, Stenløse 02.00
Hegnsyn   Almagerbakke 7, Ganløse, Tinglyst aftale 02.00
Hegnsyn   Bøgevang 25 og 27, Slagslunde 02.00
Hegnsyn   Bøgevang 37 og 64, Slagslunde 02.00
Hegnsyn   Diverse sagsbehandling  02.00
Hegnsyn   Emmavej 7 og 9, Stenløse 02.00
Hegnsyn   Forespørgsler 02.00
Hegnsyn   Frederikssundsvej 153 og Bygvænget 7, Stenløse 02.00
Hegnsyn   Grf Bastbro og Damvej 7, Stenløse 02.00
Hegnsyn   Hegnsyn, diverse love, regler og paragraffer  02.00
Hegnsyn   Hegnsyn, kurser, Erfa-gruppe 02.00
Hegnsyn   Korshøj 206 og 208, Veksø 02.00
Hegnsyn   Mimosevej 16 og 18, Slagslunde 02.00
Hegnsyn   Morelvej 4 og 6, Stenløse 02.00
Hegnsyn   Oversigt over Hegsyn fra 1975 - 2002 i Odder, og gl. vedtægter 02.00
Hegnsyn   Poppelvej 7 og 9A, Søsum, Skelforretning 02.00
Hegnsyn   Rosenstien 3 og 5, Stenløse 02.00
Hegnsyn   Skovvangsvej 57 og 59, Søsum 02.00
Hegnsyn   Stenlillevej 17 og 21, Stenløse 02.00
Hegnsyn   Toxværdvej 5 og Veksø Bygade 30, Veksø 02.00
Klaok   Ukloakerede ejendomme i åbent land. Spildevandsudledning. Indbretning til amtet 2002-2004 06.11.01 G12
Kloak   Afskærende ledning, Ganløse-Stenløse 1985, fase 1, COWI  
Kloak   Afskærende ledning, Ganløse-Stenløse 1985, fase 2, COWI  
Kloak   Bassin, Ganløse - Bakken, mødereferater m.m. 1992-99 Bassinudvidelse 06.03.10
Kloak   Bassin, Ganløse - bassinudvidelse, mødereferater, kontrakt 06.03.10
Kloak   Bassin, Ganløse - beplantningsplan 06.03.10
Kloak   Bassin, Ganløse - byggemødereferater, etablering af pumpe+el-arbejde, afl. forretning 06.03.10
Kloak   Bassin, Ganløse - Forsinkelsesbassin 06.03
Kloak   Bassin, Ganløse - grusbane, Vestergade/Bygaden 1996-99 06.03.10
Kloak   Bassin, Ganløse - kvalitetskontrol 06.03 P23
Kloak   Bassin, Ganløse - Ledninger i Vestergade 1996-99  
Kloak   Bassin, Ganløse - Overløbsbassin ved boldbane 1996 06.03 P20
Kloak   Bassin, Ganløse - Regnvandsbassin, Teglværksparken 04.01
Kloak   Bassin, Ganløse - Sparebassin til opspædet spildevand,  06.03.12 Ø05
Kloak   Bassin, Ganløse og Slagslunde, Sparebassiner til regnvand, 06.03.12 Ø05
Kloak   Bassin, Veksø - Forsinkelsesbassin, stuvningsbassin, garantistillelse, ændret udløb 06.01.25
Kloak   Bassin, Veksø - Stuvningsbassin,  (før 81.2.2) 06.03.10 P35
Kloak   Bassin, Veksø - Stuvningsbassin, frigivelse af Entreprenørgaranti 06.01
Kloak   Betaling for spildevandsbehandling 06.00
Kloak   Betalingsvedtægt 1993 og 1995 06.00 P24
Kloak   Betalingsvedtægt 1998 06.00 P24
Kloak   Betalingsvedtægt 2002 06.01
Kloak   Dansk afløbs- og Spildevandsforening, spørgeskemaundersøgelse 00.01 A08
Kloak   Detailkloakering, Ganløse Nord 06.01.03
Kloak   Eksproproation, Veksø 06.02
Kloak   Fornyelsesplan 1998 06.01.25
Kloak   Fuglesø oplandsanalyse 1994-95 Fuglesø tilstand og udvikling 1994, afskærende ledning 06.03.20
Kloak   Garantistillelse nr E05228/5305681,  vedr. ledningsrenovering Kornvænget, Stenløse 00.01.Ø59
Kloak   Garantistillelse nr. 1348081, Stik til Havrevænget, Stenløse 06.01.03 G00
Kloak   Kloak - TV-inspektion nord for Frederikssundsvejen  06.01.25
Kloak   Kloakbrønde ved Halkærstien - Sf-belægning 06.01.25
Kloak   Kloakering af VE12. Vandtårnet og Humlebakken 06.01.15
Kloak   Kloakker/private spildevandsanlæg 06.01.15
Kloak   Kloakproblemer på private ejendomme, diverse 06.01.05
Kloak   Kloakrenovering  Stenløse By, Forhandlingsprotokol - partfordelingsforslag 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering Stenlyse By 2002 06.01.06 
Kloak   Kloakrenovering, af trykledning fra Værebro til Nybølle 06.01.25
Kloak   Kloakrenovering, Buresø 1991, Tilbud, Tekniske data, Mappe 1 06.01.03 P20
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, anlægsregnskab (før 81-3-5) 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, Højvandslukker i grinderpumpebrønd 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, Klagesag, Hugo L. Håkonsons grunde, Slagslunde, før 81-3-5 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, Klagesag, Hugo L. Håkonsons grunde, Slagslunde, retssag 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, Klagesag, matr.12bk, 12cy, 12cz, Slagslunde 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, Klagesag, matr.41l, Slagslunde 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, kloakbidrag (før 81-10) 06.01.00 Ø29
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, kloakering, diverse 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, lugtgener, klagesag, (før 81-3-5) 06.01.00
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, Pumpestationer 1993, Mappe 2  06.01.03 P20
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, Skrivelser, Tilsynsrådet, Miljøstyrelsen m.m. 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering, Buresø, ved Bøgevej 4, Nedgravning af tank til pumpestation 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering, Dyrehavegårdsvej, Bakken i Stenløse. Klage herover 06.01.25 K02
Kloak   Kloakrenovering, fornyelse af afløbssystemet 1995-2002 06.01
Kloak   Kloakrenovering, Ganløse 1999, Dyrehavegårdsvej - Rørsprængning  
Kloak   Kloakrenovering, Ganløse Nordre Vandværk 1996, diverse, referater, notater m.m.  
Kloak   Kloakrenovering, Ganløse Nordre Vandværk 1996, KA-plan, Per Aarsleff  
Kloak   Kloakrenovering, Ganløse Øst, 2002, Del af opland GA 4 06.01.06
Kloak   Kloakrenovering, Ganløse, Ganløse Nordre Vandværk, kontrakt ml. St. kommune og Per Aarsleff 06.01 P24
Kloak   Kloakrenovering, Gulvspurvevej, Natravnevej, Vibevej, og Stillitsvej i Stenløse 06.01.25
Kloak   Kloakrenovering, Omlægning af kloakledninger i.f.m. spor 2 Veksø/Stenløse 06.01.25
Kloak   Kloakrenovering, Slagslunde - Byggaden 30,32,34 06.01.03
Kloak   Kloakrenovering, Slagslunde - åstedsforretning 06.01.25 P12
Kloak   Kloakrenovering, Slagslunde 1996, Særlige betingelser og beskrivelser, Krüger  
Kloak   Kloakrenovering, Slagslunde 1997, Mødereferater m.m. punkt 1-11, Mappe 1 06.01.25 P20
Kloak   Kloakrenovering, Slagslunde 1997, Mødereferater m.m. punkt 12-20, Mappe 2 06.01.25 P20
Kloak   Kloakrenovering, Slagslunde, fornyelsesplan 1995-2002 06.01
Kloak   Kloakrenovering, Slåenvej og Pilevej 06.02.15
Kloak   Kloakrenovering, Stenløse - Kornvænget m.f., Renovering 1999 06.01.25
Kloak   Kloakrenovering, Stenløse 1997, Møllevangen - Strømpeforing og sportlinier, NCC  
Kloak   Kloakrenovering, Stenløse 1999, Kornvænget - Rørsprængning, NCC  
Kloak   Kloakrenovering, Stenløse 1999, Kornvænget m.v. NCC  
Kloak   Kloakrenovering, Stenløse Nord, Prioriterede opgaver til renoveringen fra COWI 2002 06.01.25 Ø22
Kloak   Kloakrenovering, Stenløse Syd 1999, Entreprise 9903, særlige betingelser og beskrivelser, Krüger  
Kloak   Kloakrenovering, Stenløse, H. P. Hansensvej, del af Bauneholmvej, Rypevej TV-inspektion og renovering. Projfekt 9903 06.01.25
Kloak   Kloakrenovering, Stenløse, H.P. Hansensvej, Vestervang samt Bauneholmvej - ledningsrenovering 06.01.25
Kloak   Kloakrenovering, Stenløse, Projekt 5203, Halkærområdet 06.01.25
Kloak   Kloakrenovering, Stenløse, Vibevej, Morelvej, Centerstien 06.01.25 Ø22
Kloak   Kloakrenovering, Veksø 1992-94 06.01.
Kloak   Kloakrenovering, Veksø 1993 81-3-2
Kloak   Kloakrenovering, Veksø 1993, Dokumentation, Monberg og Thorsen  
Kloak   Kloakrenovering, Veksø 1993, Kvalitetssikring, Monberg og Thorsen  
Kloak   Kloakrenovering, Veksø 1993-94 06.01.25 P20
Kloak   Kloakrenovering, Veksø Bygade, Forespørgsel fra Skanska og Top Danmark 06.01.25.G01
Kloak   Kloakrenovering, Veksø gl. bydel. Kontrakt med Rasmussen og Schiøtz Anlæg 06.03
Kloak   Kloakrenovering, Veksø, ekspropriation, ekspropriation, deklarationer, servitutter m.m. 06.01.25 G04
Kloak   Kloakrenovering, Veksø, ekspropriation, åstedsforretning, diverse 06.01.25
Kloak   Kloakrenovering, Veksø, tegninger - geoteknisk undersøgelse 06.01
Kloak   Kloakrenovering, Vestervang, klage herover 06.01.25 K02
Kloak   Kloaksamarbejde med Ølstykke 06.00.05
Kloak   Kloaksamarbejde, Bycirklen - tømningsordning, Samletanke, septitanke 06.01.20
Kloak   Kloaksamarbejde, Bycirklen, arbejdsgruppe Tømningsordning, spildevand i åben land, ledningsrenoveringsgruppe, kommende samarbejde 06.01
Kloak   Kloaksamarbejde, Ølstykke kommune på Spildevandsområdet 06.03 P05
Kloak   Kloakstik til Havrevænget, Udbudsbrev 13.06.04
Kloak   Kloaktilslutningsafgift, "Kursusgrunden", Veksø (Sai Baba) 06.01.15
Kloak   Møllevej Nord, Kloak 06.01.00
Kloak   Offentligt -privat samspil på spildevandsområdet. Præfeasabilitay studie, samarbejdsprojekt 06.00.05
Kloak   Opmåling af brønde omkring Skolevej, Stenløse 01.06
Kloak   Private spildevandsanlæg ,  opgørelse over ukloakerede ejendomme i Frb. Amt 06.01.05
Kloak   Pumpestation, Egedal - Strømpeforing 06.01.25
Kloak   Regnvandsudløb, Ganløse - Klage over tilladelse til processpildevandsudledning
via regnvandsudløb, R91 Ganløse 1997
06.01
Kloak   Renseanlæg, forsikring - pumpestationer 82.00
Kloak   Renseanlæg, Forvarsel om kontrolmetoder 06.03.00
Kloak   Renseanlæg, Håndhævelse af overskridelse på kommunale renseanlæg 06.03.03
Kloak   Renseanlæg, Knardrup - Flowproportionale afløbsprøver 06.03.00
Kloak   Renseanlæg, Måløv 1997, Diverse notater, referater m.v.  
Kloak   Renseanlæg, Måløv 2000, Diverse, referater, økonomi, regulativ m.v.  
Kloak   Renseanlæg, Måløv 2000, finansering, MRU-møder+teknikermøder 06.03.00
Kloak   Renseanlæg, Måløv finansering, procesoptimering, pumpestation Værløse 1999-2001- 06.03.00
Kloak   Renseanlæg, Måløv, Betalingsaftale 06.03
Kloak   Renseanlæg, Måløv, Referat fra renseanlægsudvalg 1998-99, teknikermøde med bilag 06.03.00
Kloak   Renseanlæg, Måløv, Teknikerudvalgsmøder og referater 2001 06.03.00 P35
Kloak   Renseanlæg, Måløv, Udført arbejder i 2001 06.03.P35
Kloak   Renseanlæg, Måløv, vedligeholdelsesplan med tids- og økonomiplan 06.03 P35
Kloak   Renseanlæg, Måløv. Regulativ for industrispildevand, mødereferat 06.03
Kloak   Renseanlæg, opgørelse af indsivningsvandmængde  06.03 G01
Kloak   Renseanlæg, Påbud om reviderede udledningstilladelser for kommunens renseanlæg 1996 06.11.01 P28
Kloak   Renseanlæg, Samarbejdsaftale for Måløv 06.03.00P35
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, afskæring af Slagslunde Renseanlæg 06.02.20
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, midlertidig udledningstilladelse 1999 06.03.00
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, Beskrivelser og vejledninger 06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, Fakturaer og  06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, fase 1-2 06-03.10
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, fase 3-6 06.03.10 
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, Forsikring 06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, Fosfor og kvælstoffjernelse, jordprøver og analyser 06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, Fosfor og kvælstoffjernelse,Byggemødereferater 06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, Kvælstoffjernelse fase 1-2 06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, Kvælstoffjernelse, opfølgning gennemgang, mangelliste 06.11.01
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, Med N og P fjernelse. Entreprenørkontrakt 06.03.12 
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, Revision af udledningstill. til Kloddemoseløbet 06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, Tegninger 06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Om/udbygning, VVS, Telefon og Elforsyning 06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Udbudsmateriale m.m. 06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Slagslunde, Udledning af fosfor i Fuglesø 06.11.01 P35
Kloak   Renseanlæg, Spildevandsprøver i genbrugsdunke 06.11.01 G00
Kloak   Renseanlæg, Stenløse gl. renseanlæg, bassiner, byggemøder 06.03.10 P35
Kloak   Renseanlæg, Stenløse gl. renseanlæg, bassiner, diverse 06.03.10 P35
Kloak   Renseanlæg, Stenløse gl. renseanlæg, garanti og afleveringsforretning 06.01 s29
Kloak   Renseanlæg, Stenløse Kommune 2001, tilsyn af Amtsrådet 06.03
Kloak   Renseanlæg, Stenløse renseanlæg, blandet, bassin på gl. renseanlæg  06.03
Kloak   Renseanlæg, Stenløse renseanlæg, leverede mængder af spildevandsslam 06.03
Kloak   Renseanlæg, Stenløse renseanlæg, reparation af 315 PVC rør- afløb fra bundfældningstank 06.03.12
Kloak   Renseanlæg, Stenløse renseanlæg, spildevandsanalyser (før 81-4-1) 06.03.00 K08
Kloak   Renseanlæg, Stenløse, Automatiseret slamafvanding 06.15 P20
Kloak   Renseanlæg, Stenløse, Forsikring 06.01
Kloak   Renseanlæg, Stenløse, Indkøring af pumpestation P37, 1994 06.03.10 P35
Kloak   Renseanlæg, Stenløse, ny rist og sandvasker 06.03.01
Kloak   Renseanlæg, Stenløse, Udledningstilladelse for Havrevænget, Stenløse 06.00.25
Kloak   Renseanlæg, tilsyn 1995-2000 06.03
Kloak   Renseanlæggene, Reviderede udledningstilladelser 06.00
Kloak   Slam 1993-1998 06.15
Kloak   Slam 1999-2004 06.15
Kloak   Slam, 15 kommuner i Nordsjælland, 1996 06.15
Kloak   Slam, Aftaler, 1998-1999, Kontrakter Stenløse/udenbys, opgørelser 06.15
Kloak   Slam, Aftaler, 2000, samt leveret fra andre kommuner 06.15.01
Kloak   Slam, Aftaler, 2000, Stenløse renseanlæg, Udbugsering på landbrugsjord 06.15.01
Kloak   Slam, analyse for slutdisponering, Slamtørring/forbrændning for 20 kommuner i Nordsjælland 06.15.20/06.15
Kloak   Slam, Indberetning 1996-2000 06.01
Kloak   Slam, indberetning om produceret spildevandsslam 1997 i Stenløse
samt produceret spildevandsslam 1997 i Fbr. Amt
06.15 G12
Kloak   Slam, Indberetning til Plantedirektoratet. 1999 07.20.02 G12
Kloak   Slam, Indberetning til Plantedirektoratet. 2003 07.20.02 G12
Kloak   Slam, klage over udkørsel af slam fra Farum Kommune 06.15
Kloak   Slam, redegørelse til amtet 2000 06.15
Kloak   Slam, slamkontrakter 1994-1995-1996 06.15
Kloak   Slam, slamkontrakter m.m 1994-96 06.15
Kloak   Slam, specifikation 1994-97 06.15
Kloak   Slam, Stenløse, status over slam 1996 06.15
Kloak   Spildevandsanalyser,  Stenløse, Slagslunde og Knardrup renseanlæg 1998 06.11.01 K07
Kloak   Spildevandsanalyser,  Stenløse, Slagslunde og Knardrup renseanlæg 1999 06.11.01 K07
Kloak   Spildevandsanalyser,  Stenløse, Slagslunde og Knardrup renseanlæg 2000 06.11.01 K07
Kloak   Spildevandsplan 1992-2001, Forslag til tillæg 1+2 06.00.05 P16
Kloak   Spildevandsplan 1992-2002 06.00.05
Kloak   Spildevandsplan 1992-2002, Forslag til tillæg 06.00.05
Kloak   Spildevandsplan 2001-2012 06.00.05
Kloak   Spildevandsplan 2001-2012, Forslag, vedtagelse 06.00.05 P16
Kloak   Spildevandssamarbejdet fase 3 06.03
Kloak   Spildevandssamarbejdet i Seks kommune samarbejdet. Udvalgssager 06.03 P20
Kloak   Spildevandsudtagning i 2003, plan herfor 06.03 P00
Kloak   Stikledninger Hesselparken, Udstykninger Ganløse 06.01.03
Kloak   Takstblade, kloakforsyning 1992-93 + 96 06.00.05
Kloak   Takstblade, kloakforsyning 1994-1995 06.01
Kloak   Tilbud, TV-inspektion, Slagslunde 06.01.06 Ø22
Kloak 4024-7 Tilslutningsbidrag, "Hanegal" andelsboligforening 06.01.25 K03
Kloak   Tilstandsregistrering og vurdering af Toppevad industriområde, Rørledning S34-S28, fra Cowi  
Kloak   Tømningsordning. Indførelses af ordningen 1997 + diverse optil 2003 06.01.20
Kloak   Tømningsordning. Indførelses af ordningen 1997 + diverse optil 2003 06.01.20
Kloak   Tømningsordning. Kørsel med slamsuger. Brev fra DTL vedr. Morten Rasmussen 06.01.20
Kloak   Udbud af spuling og tv-insp. Af kloak. Stenløse Center ST1 + vest for banen (2 udbydere) 06.01.06
Kloak   Udbud af TV-inspektioner, Ganløse Øst, 2002 Del af opland GA 4 06.01.06
Kloak   Uvedkommende vand i Stenløse. Undersøgelse ST11, ST18, ST16, ST17 og under Frederinssundsvej 06.01.06
Kloak   Vandafledningsafgift, Buresø 06.01
Kloak   Vandafledningsafgift, Ganløse 06.01
Kloak   Vandafledningsafgift, Klager over takstpolitik, målere m.v. 06.01
Kloak   Vandafledningsafgift, Slagslunde 06.01
Kloak   Vandafledningsafgift, Stenløse 06.01
Kloak   Vandafledningsafgift, Veksø  06.01
Kloak   Varmemålere,  pligt, Dispensationsansøgninger 13.03.05
Kloak   Vejafvanding Søsum Bygade, Kirkebakken, Fugleøjevej 05.01.13
Kloak   Veksø kloak, udledning i Løjesøgrøften pga. tilstoppet kloakledning 06.11.01
Kollektiv trafik   Kollektiv Trafik, 1995-97 13.05
Kollektiv trafik   Kollektiv trafik, linie 332  1993-95,  13.05
Kollektiv trafik   Kollektiv trafik, linie 484 13.05
Kollektiv trafik   Kollektiv trafik, Møde med HT vedr. busbetjening omkring Stenløse før 67-3-1, nov 1993 13.05
Kollektiv trafik   Kollektiv trafik, Ruteomlægning linie 302 til 303, 1993 13.05
Kollektiv trafik   Kollektiv trafik, Takstændring 1995 13.05
Kollektiv trafik   Kollektiv trafikbetjening 13.05.06
Kollektiv Trafik   Skolebørns transport,  1994/95 - 1995/96, samt alm. Passagerbefordring til HT-takster 17.21.00Ø29
Kollektiv Trafik   Skolebørns transport,  bus 484 17.21.01
Kollektiv Trafik   Skolebørns transport,  Udlicitering 17.21.01
Kollektiv trafik, Spor 2   Anlægsregnskab 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Beplantning ved Veksøstation 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Bropakke 1, underføring ag Hovevej, Stitunnel ved Veksø Station 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Bropakke 5, Brøns mose, Egedalsvej, Morelvej, Stenløse Å. Toftholmvej, Gangbro 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Bropakke 6, Underføring H.P.Hansensvej 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Bropakke 6, Underføring Krogholmvej 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Diverse sagsbehandling 1995 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Diverse sagsbehandling 1996 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Diverse sagsbehandling 1997og 98 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Eksproperation forretning 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Ekspropertion 28/2-2000 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Frederikssundbanen, overenskomst udkast 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Jordarbejde, Veksø- Frederikssund, enterprise 229 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Ledningsprotokol 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Morelvej m.v. Jordzoneanlæg,ændring, adgangsveje til Høgevej, Å forlægning 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Ny Hovevej, Byggemødereferater, tidsplaner 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Ny Hovevej, Forlægning, Etablering af pumpestation 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Ny Hovevej, Forlægning, Garanti 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Ny Hovevej, Forlægning, møder mappe 1 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Ny Hovevej, Forlægning, møder, Div. Forslag, mappe 2 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Ny Hovevej, Forlægning, Vejnavn + nr. 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Ny Hovevej, Licitation 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Opstilling ag S-togs logo til Veksø og Stenløse Station 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Overleveringsprotokol 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Projektering og udførelses overenskomst 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Pålæg af eldriftservitutter 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Pålæg af eldriftservitutter 2002 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Renovering af sti ved Krogholmvej - Stibro afslået 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Retablering efter blødbunds udskiftning i Veksø enterprise 121 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Stenløse Station 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Stenløse Station, forplads + parkering v/H.P.Hansensvej 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Stenløse Station, forplads + parkering, tegninger 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Stenløse Station, forplads + p-plads, udbud 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Stenløse Station, Situationsplan og plan + opstart 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Sti nord for banen, skolesti, Stenlsøe-Veksø 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Sti, Egedalsvej til Hovevej, nedlæggelse af jernbaneoverkørsel 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Stibro ved Toftholmstien 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Udbygning af Frederikssundsbanen 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Udlægning af kloakledninger 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Udvidelse af Frederikssundsbanen 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Underføring v/Egedalsvej, Ny Hovevej, Veksø Station, Grundvandssænkning 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Vandledning til Lærkebækvej, omlægning, arkæologiske undersøgelser 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Vandsynsprotokol 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Veksø Station, teknikbygning, cykelparkering, belysning, stier tunnel + P syd 13.05
Kollektiv trafik, Spor 2   Økonomisk støtte til støjhegn 13.05
Kultur   Arkitekturpris 00.01 A16
Kultur   Færgegården Egnsmuseet, Kommunalt tilskud. 19.03.00 Ø49
Kultur   Færgegården Egnsmuseet, Rammebeskr. over byggesager med kultur- og lokalhistorisk interesse 19.03 P27
Kultur   Langagergård, udgravning 19.03.04
Kultur   Måneskinshaven i Ganløse, offentligt område 20.00
Kultur   Registrering af mindesmærker og mødesteder i kommunen 2000 20.04.02
Kultur   Ruten, anlæg af stier 20.00
Kultur   Ruten, Kulturby 1996, breve og referater 20.00
Kultur   Ruten,1996, Veksø, Slotsgyden 20.00
Kultur   Ruten,kulturprojekt langs med banen 20.00
Lokalplan   Buresøudvalget, regnskaber m.m. 00.01 A15
Lokalplan   Lokalisering af børneinst. I Ganløse, Stenløse og Veksø  
Lokalplan   Lokalplanprioritering 1999-2000 01.02.05 P16
Lokalplan Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17. Stenløse Center. Ansøgning om skiltning 01.02.05
Lokalplan, Buresø   Buresøudvalget, Lokalplan for badebro  
Lokalplan, Buresø 8.5.02 Lokalplan 8.5.02, p-plads ved Buresø 01.02.05
Lokalplan, Buresø 8.5.02 Lokalplan 8.5.02, P-plads ved Buresø (badestedet og badebro) før 27-10  
Lokalplan, Buresø 8.5.02 Lokalplan 8.5.02, p-plads ved Buresø, badestedet, før 62-3-5  
Lokalplan, Buresø 8.5.02 Lokalplan 8.5.02, skrivelse til grf. Buresø og Klokkekildevej vedr. lokalplanforslag, før 27-10  
Lokalplan, Buresø 8.5.02 Lokalplan, udkast, tegninger m.m  
Lokalplan, Buresø 8.5.03 Lokalplanforslag for Buresøområdet  
Lokalplan, Ganløse 6 Byplanvedtægt 6,  Aflysning af partiel byplanvedtægt nr. 6, vedr. matr.nr 15m 01.02.05 P24
Lokalplan, Ganløse 6.6.20 Genbrugsplads i Toppevad, baggrundsstof 01.02.05
Lokalplan, Ganløse 6.6.20 Genbrugsplads i Toppevad, klagesag 01.02.05
Lokalplan, Ganløse 12.6.01 Lokalplan 12.6.01, Carinalund 1998-2000, forslag, indsigelser, reduceret forslag, vedtaget lokalplan 01.02.05
Lokalplan, Ganløse 12.6.01 Lokalplan 12.6.01, Godkendelse af reg. Af terræn udenfor lokalplanområdet v. Carinalund 01.02.05 Goo
Lokalplan, Ganløse 6.6.15 Lokalplan 6.6.15, Ældreboliger, forslag 01.02.05
Lokalplan, Ganløse 6.6.17 Lokalplan 6.6.17, Bymidten 1993-97, Udvidelse af kirkegården 01.02.05
Lokalplan, Ganløse 6.6.17 Lokalplan 6.6.17, Ganløse Bymidte Sagsmappe 1 + 2 + 3 + 4 + 5 01.02.05
Lokalplan, Ganløse 6.6.17 Lokalplan 6.6.17, Klage over stiføring over Jagtgårdens areal 01.02.05 Koo
Lokalplan, Ganløse 6.6.18 Lokalplan 6.6.18, Hesselvej 01.02.05
Lokalplan, Ganløse 6.6.19 Lokalplan 6.6.19,  Lyngevej, Byåsen  01.02.05
Lokalplan, Ganløse 6.6.20 Udarbejdelse af lokalplan, Genbrugsplads i Toppevad 01.02.05
Lokalplan, Ganløse  6.6.18 Lokalplan 6.6.18, Hesselvej,  Arbejdsgruppe + borgermøde 27/4-1998 01.02.05
Lokalplan, Ganløse+A727 6.6.14 Lokalplan 6.6.14, matr. 7ai, Udstykning 01.02.05
Lokalplan, Knardrup   Knardrup Erhvervsområde, "Måløv Knudepunkt"  
Lokalplan, Knardrup   Knardrup, Fotos af huse  01.02.05
Lokalplan, Knardrup 11.7.01 Lokalplan 11.7.01  
Lokalplan, Knardrup 11.7.01 Lokalplan 11.7.01, Daginstitutioner / Nye boliger 01.02.05
Lokalplan, Knardrup 11.7.01 Lokalplan 11.7.01, Tillæg nr. 1 - forslag til lokalplan 01.02.05
Lokalplan, Knardrup 11.7.01 Lokalplan 11.7.01, Tillæg nr. 2 - forslag til lokalplan  01.02.05
Lokalplan, Slagslunde 9.5.05 Gulbjergvej - boligbebyggelse, udarbejdelse af lokalplan (mappe 1) 01.02.05
Lokalplan, Slagslunde 9.5.05 Gulbjergvej - boligbebyggelse, udarbejdelse af lokalplan (mappe 2) 01.02.05
Lokalplan, Slagslunde 16 Lokalplan 16, 1978-98 01.02.05
Lokalplan, Slagslunde 16 Lokalplan 16, aflysning 01.02.05
Lokalplan, Slagslunde 9.5.01 Lokalplan 9.5.01, 1978-98 01.02.05
Lokalplan, Slagslunde 9.5.01 Lokalplan 9.5.01. Slagslunde Kirke, med tilhørende tillæg nr. 10 til kommuneplanen  
Lokalplan, Slagslunde 9.5.02 Lokalplan 9.5.02. Slagslunde skole- og kraftvarmeværk.
 Endelig vedtagelse af lokalplan + indsigelser 1995-97
01.02.05 P16
Lokalplan, Slagslunde 9.5.03 Lokalplan 9.5.03, Forslag for Den grønne kile samt tæt/lave boliger ved Tværstræde 15 01.02.05 P6
Lokalplan, Slagslunde 9.5.04 Lokalplan 9.5.04, samt tillæg nr. 6 til kommuneplan. Området vest for Slagslunde Skole, off. formål 01.02.05
Lokalplan, Stenløe 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Centret, Udkast til infoarkade, Aldrig vdtaget 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 3.1.2 Almene boliger og dagligvarebutik, Stenløse Syd 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.24 Carlsbergvej, hep-hus 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.22 Degnebakken 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 3.1.3 Dispensation fra lokalplan vedr fælleshus, Stenløse Syd 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.22 Fodboldbaner, Lærkeskolen 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 2.1.15 Frydensbergvej, bl. Bolig og erhverv 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 2.1.15 Frydensbergvej, diskussion om evt. revision af lokalplan 2.1.10 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 2.1.10 Frydensbergvej, Planadministration 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 2.1.15 Frydensbergvej, Udarbejdelse 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 3.1.4 Klyngehuse ved Egernleddet, Stenløse Syd 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.10 Lokalplan 1.1.10, Området mellem Præstegårdsskolen og idrætsanlægget 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.15 Lokalplan 1.1.15, Centerområde ved Damgårdsvej, Toftholmvej og Smedebakken 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.16 Lokalplan 1.1.16, Område til Stations- og Erhvervsformål, 1994-2000 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Bebyggelses og beplantningsplan  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Dispensationsansøgning om IKKE hegning  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Diverse korrespondance  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Ejerforhold 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Fællesarealer 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Grundejerforeningen Enghøj 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Jan Erik Torp 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Mappe 1, Lokalplan fr 15/4-96 - 21/8-97 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Mappe 2, lokalplan fra 21/8-97 - 17/12-97  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Mappe 3, Besvarelse af indsigelser, og klager til Naturklagenævnet  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Mappe 4, Kommunens svar på grf's indsigelser  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Mappe 5, Diverse vedr. byggemodning + børneinstitution  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Trafikforhold  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.17 Lokalplan 1.1.17, Udhuse og indhegning  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Aflysning af lokalplan 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Afslutning 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Arbejdsgruppens debatoplæg - Infoarkade 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Behandling af indsigelser 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Bibliotek m.m. 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Borgermøde - indsigelser 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Breve til borgere vedr. vedtagelse af lokalplan 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Diverse udkast til kortbilag 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Ekspropriation af Damgården 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Endelig vedtagelse 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Flytning af Stenløse Å 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Gamle planer for stenløse bymidte 1994 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Helhedsplan/Servicebutik/Informationsarkade/Disposition for Rådhus og Bibliotek/Ide-oplæg af Centerafslutning  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Landskabsarkitekt 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Ledningsmøder 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Mappe 1, Diverse indledende drøftelser 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Mappe 2, Baggrundsmateriale - praktisk behandling tom april 1999 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Mappe 3, Vedtagelse af forslag, revolutionelle ændringer 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Mappe 4, Off. Bekendtgørelse 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagne plan 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Olieforurening 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Parabol antenner 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Planforslag til ny pladsdannelse Landskabsarkitekt 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Politisk behandling af indsigelser 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Projektmøder 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Samarbejdsaftaler 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Skitseforslag 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Trafikanalyser 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.18 Lokalplan 1.1.18, Centret, Udkast 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, 1998-2000 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Bebygelsesforslag 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Bekendtgørelse 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Borgermøder 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Endelig vedtagelse 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Indsigelser til lokalplan 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Klagesag  01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, klagesag til Naturklagenævnet 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Offentliggørelse af endelig plan 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Offentliggørelse af lokalplan 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Rolf Molich 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Støjberegning 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Svar på indsigelser - endelig plan 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Udarbejdelse af lokalplan samt vedtagelse, mappe 1 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.20 Lokalplan 1.1.20, Bakkevej, Udarbejdelse af lokalplan samt vedtagelse, mappe 2 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 17 Lokalplan 17, henvisningsskilt til fysio 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 2.1.08 Lokalplan 2.1.08, Stenlillevej 13  tinglyst til omfattelse af lokalplan 01.02.05 P21
Lokalplan, Stenløse 2.1.09 Lokalplan 2.1.09, Byggemodning Maglevad - projekt 3003 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 2.1.09 Lokalplan 2.1.09, Kloak Maglevad - projekt 5205 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 2.1.14 Lokalplan 2.1.14, Bebyggelsesplan på Stenlillevej 01.02.05 P16
Lokalplan, Stenløse 2.1.14 Lokalplan 2.1.14, Breve fra grundejerforeningerne 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.21 Lokalplanforslag nr. 1.1.21 for nye boldbaner ved Stenløse Stadion 01.02.05
Lokalplan, Stenløse   Lokalplanændring, Boelholm. Klager  herover 01.02.05 K00
Lokalplan, Stenløse   Sandbjergskolen, udarbejdelse af lokalplan - 2 mapper 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 3.1.5 Senioboliger ved Rådyrleddet, Stenløse Syd 01.02.05
Lokalplan, Stenløse   Stenløse Syd, 1. etape rammeplan 01.02.05
Lokalplan, Stenløse   Stråmosegård - 7 mapper 01.02.05
Lokalplan, Stenløse 1.1.25 Trianglen, udarbejdelse af lokalplan 01.02.05
Lokalplan, Søsum   Evt. bevarende lokalplan 01.02.05
Lokalplan, Søsum 10.3.01 Lokalplan 10.3.01, 1976-2000 - aflysning af lokalplan 10.3.01 matr. nr. 9d og 10 e 01.02.05
Lokalplan, Søsum 10.3.01 Lokalplan 10.3.01, 1989, Forlslag til lokalplan 01.02.05
Lokalplan, Søsum 10.3.01 Lokalplan 10.3.01, 1998-2000 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 19  
Lokalplan, Søsum 10.3.02 Lokalplan 10.3.02,  Første lokalplan for Pudebjerggård, Boligbebyggelse og tennisanlæg 01.02.05 P16
Lokalplan, Søsum 10.3.02 Lokalplan 10.3.02, Aflysning af en del af første lokalplan for Pudebjerggård 01.02.05
Lokalplan, Søsum 10.3.02 Lokalplan 10.3.02, Første lokalplan for Pudebjerggård 01.02.05 P16
Lokalplan, Søsum 10.3.03 Lokalplan 10.3.03, Pudebjerggård Søsum, bekendtgørelser, indsigelser og vedtagelse, mappe 1 01.02.05
Lokalplan, Søsum 10.3.03 Lokalplan 10.3.03, Pudebjerggård Søsum, lokalplanforslag, mappe 2 01.02.05
Lokalplan, Søsum 10.3.03 Lokalplan 10.3.03, Pudebjerggård, godkendt 01.02.05
Lokalplan, Søsum 10.3.04  Lokalplan 10.3.04, Søsum Forskole 10.3.04
Lokalplan, Søsum 10.3.04  Lokalplan 10.3.04, Søsum Forskole, godkendt 01.02.05
Lokalplan, Søsum 10.3.04 Lokalplan 10.3.04, Søsum Forskole, indsigelser 01.02.05
Lokalplan, Søsum 10.3.04  Lokalplan 10.3.04, Søsum Forskole, støj, HUR, indsigelser 01.02.05
Lokalplan, Søsum 12.3.02 Lokalplan 12.3.02, 1985-91 01.02.05
Lokalplan, Søsum 5 Lokalplan 5, 1976-1990, Tennisbaner ved Pudebjerggård 01.02.05
Lokalplan, Søsum 6 Lokalplan 6, 1976-2000 01.02.05
Lokalplan, Søsum 6.6.16 Lokalplan 6.6.16, Erhvervsområde i Toppevad. Komposteringsanlæg og affadssortering 01.02.05 P16
Lokalplan, Søsum
10.3.04
Lokalplan 10.3.04, Søsum Forskole, behandling af indsigelser, ændring af lokalplanforslag
samt endelig vedtagelse, rettelser til forslag,  diverse
01.02.05
Lokalplan, Veksø 1 Lokalplan , Basketballbane, Veksø, etablering 01.02.05 P16
Lokalplan, Veksø 1 Lokalplan 1, 1998, Fældning af træ på Annexgården 01.02.05
Lokalplan, Veksø 1 Lokalplan 1, Dispensation fra lokalplan nr. 1, Veksø - Supplerende kirkegård, Veksø 01.02.02 
Lokalplan, Veksø 1 Lokalplan 1, Fravigelse af lokalplan vedr. udstykning fra Miljø- 0g energiministeriet 01.02.05
Lokalplan, Veksø 5.2.04 Lokalplan 5.2.04, 1995-96, Dispensation fra byggelinje 01.02.05
Lokalplan, Veksø 5.2.04 Lokalplan 5.2.04, 1996, Dispensation vedr. kørsel og parkering på stræderne 01.02.05
Lokalplan, Veksø 5.2.06 Lokalplan 5.2.06, 1999-2000, Udvidelse af private haver ud i fællesareal 01.02.05
Lokalplan, Veksø 5.2.08 Lokalplan 5.2.08, 1988, Byggemodning til Boldbaner m.v. 01.02.05
Lokalplan, Veksø 5.2.08 Lokalplan 5.2.08, 1995, Anlægsregnskab vedr. Byggemodning til Boldbaner , før 27-10 00.01.Ø08
Lokalplan, Veksø 5.2.08 Lokalplan 5.2.08, 1998-99, Ansøgning om naaturlegeplads på Grønningen 01.02.05
Lokalplan, Veksø 5.2.09 Lokalplan 5.2.09, 1995-99, Langtidsparkeringsplads 01.02.05 P16
Lokalplan, Veksø 5.2.09 Lokalplan 5.2.09, 1999-2000, Støjvold til matr. 9ø 01.02.05
Lokalplan, Veksø 5.2.09 Lokalplan 5.2.09, 1999-2000, Vejadgang til matr. 9ab 01.02.05
Lokalplan, Veksø   Lokalplaner. Boligudbygning i Veksø. Ejendommen del af matr.nr. 6af og del af 12g, Veksø 01.02.05
Lokalplan, Veksø   Lokalplaner. Boligudbygning i Veksø. Ejendommen matr. Nr. 12n, Veksø 01.02.05
Lokalplan, Veksø 5.2.10 Slotsgyden 01.02.05
Miljø   Afbrænding af affald i fyrkedel 09.14
Miljø   Afværgeforanstaltninger på Ganløse aflæsningsplads. Farumvej 82. Analyser og sagsbehandling 09.08.11
Miljø   Afværgeforanstaltninger på Ganløse aflæsningsplads. Farumvej 82. Rapporter 1986-2003 09.08.10
Miljø   Afværgeforanstaltninger på Ganløse aflæsningsplads. Farumvej 82. Rapporter 2004 09.08.10
Miljø   Aktindsigt i miljøoplysninger. Henvendelse til alle off. Instanser fra Miljøministeriet 09.00.00 A53
Miljø   Asbestholdige tage, afrensning heraf 09.00
Miljø   Badevandsanalyser 1996-98 09.19.01 K08
Miljø   Deponeringsregler, Forurenet og renset jord 1991 09.08.15 P21
Miljø   Fredningsforslag, Langåsen og Nellesødalen 01.05.10
Miljø   Fyringsanlæg, Tilsyn og kontrol 1981-82 (før 84-4) 09.10
Miljø   Fælles EU-udbud af miljøanalyser for kommuner i Frederiskborg Amt 09.12
Miljø   Ganløse afværgeplads, Afværgeforanstaltning 09.08.10 K07
Miljø   Genanvendelse af gl. telefonpæle 09.30.16
Miljø   Genbrugsplads,  Støj- og lugtgener 09.00 K02
Miljø   Genbrugsplads, Miljøgodkendelse maj 2001 09.00 P19
Miljø   Godkendelse af levnedsmiddelvirksomheder, Analyserapporter fra levnedsmiddelkontrollen 09.12.03 I00
Miljø   Guldbjergvej/Slagslunde skov. Forureningssag fra brændende trailer 09.08.08
Miljø   Gødning. Indberetnig til Plantedirektoratet for 1997 og 1998 09.17.00 G12
Miljø   Hønsehold, klager. 09.18.01
Miljø   Høringsberettigede vedr. klagesager 09.00 K00
Miljø   Indeklimaproblemer i.f.m. Renserier 09.08.05
Miljø   Jordanvisning 09.08.10
Miljø   Jordforurening, Anvisninger 09.08.10
Miljø   Jordforurening, Indberetning 2001 09.08.00
Miljø   Jordforurening, Kontrolsedler, Blandet korrespondance (før 84-11) 09.08.10
Miljø   Jordforurening, Rundkørsel ved Bundsvej/Toppevadvej 09.08.10 K08
Miljø   Jordforurening, Væltet bus på Hovevej 09.08.10
Miljø   Kaeser Kompressorer, Fritagelse for afleveringspligt 07.01.05
Miljø   Kildedal Park, Jordforurening ved Lanagergård 09.08.05
Miljø   Kortlægning af grundvandsressourcen, Geologiske undersøgelser i Ganløse og Knardrup 09.08
Miljø   Levnedsmiddelkontrol i almindelighed 1994-2001, Mappe 1 09.12.00 I00
Miljø   Levnedsmiddelkontrol i almindelighed 1994-2001, Mappe 2 09.12.00 I00
Miljø   Losseplads Ganløse, Konsekvens af afværgeoppumning ved aflægningsplads, depot 2, 1993  
Miljø   Losseplads Ganløse, Pejlinger og kemiske analyser af grundvand 1992  
Miljø   Losseplads Ganløse, Pejlinger og kemiske analyser af grundvand 1993  
Miljø   Losseplads Ganløse, Undersøgelse af grundvandsforureningen 1988 + bilagsdel  
Miljø   Miljøhandlingsplan, oplæg1995-98  09.00 P22
Miljø   Miljøindberetning til Miljøstyrelsen 2002 09.00
Miljø   Miljøinvesteringer, Miljøstøtte 09.04.00
Miljø   Miljøsamarbejde, Arbejds tilsyn 09.00 -1
Miljø   Miljøteknisk arbejdsgruppe 09.00 P35
Miljø   Miljøteknisk arbejdsgruppe 1998 09.00 P35
Miljø   Miljøtilsyn, intern bistand med virksomheder samt med jordforurening 09.00
Miljø   Miljøtilsynsberetning 1999, til miljøstyrelsen 09.00
Miljø   Miljøtilsynsberetning 2000, til miljøstyrelsen 09.00
Miljø   Miljøtilsynsindberetning 1993-99 09.00
Miljø   Natur- og miljøsamråd. Referater 1994 -1999, udvidelse 1994  09.00
Miljø   Natur- og miljøsamråd. Referater 2001 m.m. 00.01
Miljø   Naturbeskyttelse,  Oprensning af mosearealer, tørvegrave m.m. samt dispensation herfra 01.05.08
Miljø   Oliebranchens miljøpulje 09.04.00
Miljø   Olieforurening fra læk olietank el lign. I Ganløse, Hundshøjvej/Parkhøjvej kvarteret (før 84-5) 09.08.10
Miljø   Olietanke, Jordforureningsundersøgelse, Måløvvej/Bundsvej/Toppevadvej 09.08.10 K08
Miljø   Olietanke, Liste over uafblændede nedgravede 1979-80 09.08.03 P07
Miljø   Olietanke, Liste over uafblændede nedgravede 1984-94 09.08.03 P07
Miljø   Olietanke, Liste over uafblændede nedgravede 1996 09.08.03 P07
Miljø   Olietanke, lovstof m.m. (før 84-5) 09.08.00
Miljø   Olietanke, Olieforureningsopgørelse 1966-91 09.08.03
Miljø   Olietanke, Olieforureningsopgørelser 09.08.03
Miljø   Pesticid kampagne 1994-97 09.12
Miljø   Pesticid kampagne 1996-99 09.12
Miljø 24b Reetablering af sø, Rørsangervej, Stenløse 05.02
Miljø   Ren overskudsjord. Forslag til placering i Fr. borg amt. 09.08.00
Miljø   Rotter. Indberetninger indtil 2004. Henstillinger om bekæmpelse. Miljøstyrelsens nyhedsbreve 09.13.01
Miljø   Råstofindvinding,  Graverettigheder på matr.5as, Knardrup, Rolandsgård (før 85-11) 01.09
Miljø   Skydebanen Veksø. Skydeaktiviteter 1996-2002. Miljøgodkendelse + lejekontrakt 09.02.25
Miljø  4772-1 Slagslunde kraftvarmeværk, miljøansøgning/godkendelse 09.30.08 G02
Miljø   Støj, blandet korrespondance (før 84-7) 09.11
Miljø   Støjbegrænsning, støjende motordrævne redskaber 09.11
Miljø   Støjforurening,  Friluftsrådets registrering af støjende anlæg 1988 (før 84-7) 09.11
Miljø   Tilladelse til opsætning af minkfælder ved Mølleåen. Gældende fra okt.2005-nov.2006 09.13.00
Miljø   Udenlandske bygge- og anlægsvirksomheder 25.02.00
Miljø   Udfordringsret på miljøområdet 09.00.00
Miljø   Virksomheder, særlig forurenede, klagesager (før84-9) 09.02
Offentlig virksomhed   Anlægsregnskab/Regnskab TMU, 1996 00.01 Ø08
Offentlig virksomhed   Anlægsrevision 1999, TMU 00.01 S08
Offentlig virksomhed   Anlægsrevision, Revurdering af rådighedsbeløb 1999, Politikområder 02,03,04,05,06,07 00.01Ø09
Offentlig virksomhed   Grønt regnskab for Bycirklen 00.01.Ø08
Offentlig virksomhed   Grønt regnskab for Bycirklen 00.01Ø08
Offentlig virksomhed   Kontrakter mell. Materialegård, Renseanlæg og Byrådet 00.15.02 Ø54
Offentlig virksomhed   Mål og krav 2003 00.01.00 Ø01
Offentlig virksomhed   Mål og krav 2004. 00.01.00 Ø02
Offentlig virksomhed   Mål og krav. Budget 2004-2007  
Offentlig virksomhed   Naturparken, cykelkort 00.01 A08
Offentlig virksomhed   Revisionsbemærkninger 1996-97 00.01 K01
Offentlig virksomhed   Sektorplaner, lovpligtige, TMU 00.01 P15
Offentlig virksomhed   Serviceinformationer 00.13 A50
Offentlig virksomhed   Udlicitering 00.010Ø22
Offentlig virksomhed   Udliciteringer af veje og grønne områder på tekniske områder 00.01. A04
Offentlig virksomhed   Vestforbrænding. Teknisk chefmøder 2004 00.01 A15
Offentlig virksomhed   Virksomhedsplan for miljø og forsyning 2004 + beretning 2003 00.01K07
Offfentlig virksomhed   Agenda 21, deltagelse i projekt 2003 - vækst i kommunerne 00.17
Offfentlig virksomhed   Ganløse Miljøanlæg, genbrugsplads, Aktindsigt 00.07.03
Offfentlig virksomhed   Kommunegrænse - ændring af grænse - overførsel til Værløse Kommune 00.01.00
Offfentlig virksomhed   Servitutter, Stenløse Syd 00.17
Personale   Materialegården. Ressourcesituation, status og overvejelser 81.01.00
Plan / Byg   Administrative dispensationer 1999-2002 02.00
Plan / Byg   Administrative dispensationer 2005. PU-Udvalg. Landzoneafgørelser 01.03.03
Plan / Byg   Administrativt givne dispensationer, byggesager 1998 02.00 P35
Plan / Byg   Aktiktindsigt - LIDL Danmark. Etblering af dagligvarebutik i Frydensbergområdet 00.07.03 A53
Plan / Byg   Aktindsigt i kommuneplanlægning vedr. udbygning - Veksøs Aktivers styregruppe 00.07.03. A53
Plan / Byg   Aktindsigt i Veksø Borgerlaugs skrivelse til kommunen 00.07.03 A53
Plan / Byg   Arealundersøgelse 1996 i hovedstadsregionen 01.01.02 P07
Plan / Byg   Basketballkurv ved Veksø Ungdomsklub, Klage  01.02.05 P21
Plan / Byg   Befolkningsprognose 1994-2007 00.01 P10
Plan / Byg   Befolkningsprognose 1995-2006 00.01 P10
Plan / Byg   Befolkningsprognose 1997-2008 00.01 P10
Plan / Byg   Befolkningsprognose 1998-2009 00.01 P10
Plan / Byg   Befolkningsprognose 1999 00.01 P10
Plan / Byg   Befolkningsprognose 2000-2012 (se sag 16-9/4967) 00.01 P10
Plan / Byg   Befolkningsprognose 2001-2013 (se sag 16-9/4967) 00.01 P10
Plan / Byg   Befolkningsprognose og tabeller, 1992 00.01
Plan / Byg   Befolkningsprognose og tabeller, 1993 00.01
Plan / Byg   Befolkningsprognose og tabeller, 1994 00.01
Plan / Byg   Befolkningsprognose og tabeller, 1995, mappe 1 + 2 00.01
Plan / Byg   Befolkningsprognose og tabeller, 1996-2000 00.01
Plan / Byg   Befolkningsprognose og tabeller, 1996-2000 00.01
Plan / Byg   Bemyndigelse, i forhold til byggesagsområdet 02.00
Plan / Byg   Bemyndigelse, Kommunens indstillinger over for overordnet myndighed til amt, HUR etc. 02.00
Plan / Byg   Bemyndigelse, kommunens indstillinger overfor overordnet myndighed - amtet 1998-2000 02.00
Plan / Byg   Boligbebyggelse på området Veksø Nord 01.02.05
Plan / Byg   Boligindflytningsplan 1994-2005 00.01 P10
Plan / Byg   Boligindflytningsplan 1996-2006 01.02
Plan / Byg   Boligindflytningsplan 1997-2007 01.02
Plan / Byg   Buresø-udvalget 1985-2001 00.01
Plan / Byg   By- og boligministeriets vidergivelsesordning til internettet 02.00 P20
Plan / Byg   Bycirkel, Udflugtskort 01.06
Plan / Byg   Bycirkelsamarbejde, Grøn indkøbspolitik, teknikergruppe 00.16.02
Plan / Byg   Bycirkelsamarbejde, grønt regnskab 1994-98 Frederikssundsfingeren, 09.00 P22
Plan / Byg   Bycirkelsamarbejde, Grønt regnskab 1995, Frederikssundfingeren 00.17 Ø02
Plan / Byg   Bycirkelsamarbejde, Økologisk egnsudstilling langs Frederikssundfingeren 00.16.01
Plan / Byg   Bycirklen, PlanDK 01.01.02
Plan / Byg   Byggesagsbehandling og gebyrregler, regulering 02.00.06
Plan / Byg   Byggesagsbehandling, Diverse, skiltning, brandforhold center, forespørgsler 02.00
Plan / Byg   Byggesagsforespørgsler 02.00
Plan / Byg   Byggesagsgebyr , anmeldelser og dispentation 1998, byggesagsgebyr 1999 02.00.06
Plan / Byg   Byggesagsgebyr 1994 ( byggetilladelser) 02.00.06 Ø29
Plan / Byg   Bæredygtig udvikling - grønt regnskab for Bycirklen 01.02.00 P15
Plan / Byg   Daginstitutioner. Debat om placeringsmuligheder 01.02.00
Plan / Byg   Detailhandelsanalyse 1998 01.02
Plan / Byg   Egedal regi - Stier i Ganløse. Henvendelse fra Ganløse Bylaug 01.05.15 G01
Plan / Byg   EU-CONCERTO-projekt - Stenløse Syd 02.00.00
Plan / Byg   Fredning af Farum Naturpark 01.05.10
Plan / Byg   Fredningsforslag, Langåsen og Nellsødalen, Naturklagenævnets afgørelse 01.05.10
Plan / Byg   Ganløse Miljøanlæg, genbrugsplads, opsætning af lysmaster 01.03.03
Plan / Byg   Ganløse Miljøanlæg, genbrugsplads, voldanlæg 01.02.05
Plan / Byg   Geografiske informationssystemer, 1997 01.06
Plan / Byg   Geografiske informationssystemer, 1998 01.06
Plan / Byg   Geografiske informationssystemer, 1999 01.06
Plan / Byg   Golfbane vest for Knardrup, Etablering heraf 01.02.05
Plan / Byg   Grf. Buresø og grf. Klollekildevej, møde 01.07.04 I00
Plan / Byg   Grf. Rosenmarken/Rosendalsparken, Referat fra møde 01.02.05
Plan / Byg   Hegnsyn, sag nr. 106 02.00.10
Plan / Byg   Hegnsyn, sag nr. 112 - 120 02.00.10
Plan / Byg   Hegnsyn, sag nr. 121 - 129 02.00.10
Plan / Byg   Hegnsyn, sager 1988-97 02.00.10
Plan / Byg   Kelsted, grundejerforening, beplantning 01.02.05
Plan / Byg   Klage over diverse - Grethe Helin ?
Plan / Byg   Kommuneplan - høringssvar 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplan 1996-2006 01.02.03
Plan / Byg   Kommuneplan 2001, Krogholmvej 01.02.03
Plan / Byg   Kommuneplan 2001-2012 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplan 2002-2012: Klager 01.02.03 K03
Plan / Byg   Kommuneplan, 1994-2005, Forslag 01.02.03
Plan / Byg   Kommuneplan, 1996-2006, tillæg 1, Maglehøj og Lille Veksø 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplan, Diverse  01.02.03
Plan / Byg   Kommuneplan, Diverse 1995-2005 01.02.03
Plan / Byg   Kommuneplan, diverse 2001-2012 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplan, ekspropriation 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplan, forslag i høring 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplan, rummelighed 2002-2017 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplan, ændringsforslag 01.02.03
Plan / Byg   Kommuneplan. Diverse 1995-2005 01.02.03
Plan / Byg   Kommuneplanarbejde 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplanlægning - projekt højskole 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplanlægning diverse internt, undtaget aktindsigt 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplanlægning, borgermøder 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplanrevision start 1998 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplanrevision, indkaldelse af ideer og forslag 01.02.00
Plan / Byg   Kommuneplanstrategi, konskvensberegning 01.02.00
Plan / Byg 6 Kommuneplantillæg nr. 6 01.02.15
Plan / Byg   Kursusgrunden i Veksø, International højskole 01.02.05
Plan / Byg   Landsplanredegørelse 2006 01.01.01 P17
Plan / Byg   Landzone adm. Fastlæggelse af kommunegrænse 01.03
Plan / Byg   Landzone, Størrelser af boliger 01.03
Plan / Byg   Landzoneafgørelser - PU-udvalget 2003-2004-2005. Administrativt meddelt 01.03.03
Plan / Byg   Landzoneopgaver, flytning fra HUR til kommunerne 01.03
Plan / Byg   Langåsen og Nellesødalen, Fredning 01.05.10 P28
Plan / Byg   Lastbilkørsel m.v. ved Buresø, Forespørgsel 01.02.05
Plan / Byg   Lokalplan Ølstykke kommune - Ny Sperrestrup 01.02.03
Plan / Byg   Lokalplan Ølstykke kommune - Toftegård 01.02.05
Plan / Byg   Lokalplanarbejde, Søsum, bag Pudebjerggård, Spangshøj 01.02.05
Plan / Byg .48c Løjesøgrøften, etablering af erstatningsisotop 01.05.08
Plan / Byg   Maglevad industriområde, mulighed for udstykning af mindre grunde end 5000 m2 01.02.05
Plan / Byg   Manøvrebane på område 6F1 ved Toppevad 01.03.03
Plan / Byg   Modelflyveplads, Stenlien 01.02.00 K02
Plan / Byg   Opgørelse over bygningsinspektoratets meddelte tilladelser og anmeldelser m.v. 1994 02.00.06
Plan / Byg   Opgørelse over bygningsinspektoratets meddelte tilladelser og anmeldelser m.v. 1995 02.00.06
Plan / Byg   Opgørelse over bygningsinspektoratets meddelte tilladelser og anmeldelser m.v. 1996, 1997,1998 02.00.06
Plan / Byg   Opgørelser over bygningsansøgninger 02.00
Plan / Byg   Partshøring, ønske om obligatorisk høring på frivillig organisation 00.07.04
Plan / Byg   Planlægning, gennerelle forespørgsler, flere sager 01.02.00
Plan / Byg   Planstrategi 2003 01.02.03
Plan / Byg   Prognoser, Diverse 1996 00.01 P10
Plan / Byg   Prognoser, Tabeller 1996 00.01 P10
Plan / Byg   Regionplan 1997 01.02.03
Plan / Byg   Regionplan 1997, forslag 01.01.02
Plan / Byg   Regionplan 2001, Tillæg, diverse materiale, HUR 01.01.02/03
Plan / Byg   Regionplan 2005 - orientering om kilesamarbejde. Furesø-Stavnsholtkilen 01.01.02 P00
Plan / Byg   Regionplan 2005 og lokalisering af golfbaner. Stenløse Golf, Søsum 01.02.05
Plan / Byg   Regionplan 2005, arealundersøgelse 01.01.02
Plan / Byg   Regionplan 2005, debatoplæg mv. 01.01.00
Plan / Byg   Regionplan 2005, forslag 01.01.02
Plan / Byg   Regionplan 2005, høringssvar 01.01.02
Plan / Byg   Regionplan 2005, kileforlængelse, Furesø-Stavnsholt kilen 01.01.02
Plan / Byg   Regionplan 2005, Stationsnærhedsprincippet 01.01.03
Plan / Byg   Regionplan 2005, tillæg vedr. detailhandel 01.01.03
Plan / Byg   Regionplan, forslag om skovrejsning 01.01.02
Plan / Byg   Regionplanlægning, Frederikssundsfingeren - Udbygning af de regionale erhvervsområder og den kollektive trafik 01.01.02 P20
Plan / Byg   Regionplantillæg 2, Værdifulde landskaber 1997 01.01.02
Plan / Byg   Skorstensfejerbidrag, opkrævning over ejendomsskattebilletten 02.05.01 Ø54
Plan / Byg   Skovbyggelinie - kortlæggelse af mulighed for byggeri 01.05.02
Plan / Byg   Skovrejsning, VVM-screening, afgørelse 04.10.10
Plan / Byg   Sommerhuse i landzone. Helårsanvendelser, afslag på tidligere aftale om konvertering  01.07.04
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, 1/10 2000 - 31/9 2001 01.07.04
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, 1/10 2001 - 31/9 2002 01.07.04
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Administration af overgangsbestemmelse, lov nr. 371 af 2/6 1999 01.07.04
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Dispensation til helårsbeboelse 01.07.04 P21
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Grf. Buresø og grf. Klokkekildevej, ulovlige forhold i området 01.07.04
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Grf. Klokkekilden - Dispensation for beboere tilmeldt folkferegisteret før 20.10.1998 00.01.A08
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, helårsstatus 01.002.03
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Information om sormmerhusreglerne 01.07.02
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, klage over bebyggelsesprocent 01.02.05
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Lovovervågning vedr. helårsbeboelse, 2000,2001,2002 01.07.04K07
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Ny lovgivning om stop for nye ulovlige helårsbeboelser. Trådt i kraft 1. Januar 1999 01.07.04
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Udsendelse af breve november 94 (henvisning til 24-7/1/F5348)  01.07.04 K07
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Udsendelse af breve okt 95 (henvisning til 24-7/1/F5348)  01.07.04 K07
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Udsendelse af breve okt 96 01.07.04 K07
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Udsendelse af breve okt 97 01.07.04 K07
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, Udsendelse af breve okt 98 (henvisning til 24-7/1/F5348)  01.07.04 K07
Plan / Byg   Sommerhusområde Buresø, udsendelse af breve okt 99  01.07.04 K07
Plan / Byg   Sommerhusområder i almindelighed - Høring om helårsstatus i Buresø-området (før 24-7/1) 01.07.00 P16
Plan / Byg   Spejderpavillion i Slagslunde i.h.t. Kommuneplan 01.02.03
Plan / Byg   Statistik, Flygtninge & indvandrere fordelt på kommuner og amtskommuner 00.10 P22
Plan / Byg   Støttesag: Brøndsted 2 03.03
Plan / Byg   Støttesag: Damgårdsparken - udvidelse 14 boliger + serviceareal.  03.07
Plan / Byg   Støttesag: Damgårdsparken 2 kuverter 03.07
Plan / Byg   Støttesag: Damgårdsparken, Skema A og B - 47 boliger + serviceareal 03.07
Plan / Byg   Støttesag: Gartnerhaven, Veksø Bygade 6a, 6b, 6c 03.02
Plan / Byg   Støttesag: Højgården, Ganløse. Matr.nr. 11a 03.02
Plan / Byg   Støttesag: Møllevangen 12 03.02
Plan / Byg   Støttesag: Møllevangen 21-85. Drift- og vedligeholdsplaner for 35 boliger 03.02.14
Plan / Byg   Støttesag: Sandbjergskolen 03.02
Plan / Byg   Støttesag: Skolevej 12-26, 44-58 + 28-42, Skema ABC, Drift- og vedligeholdsplaner 03.02.14
Plan / Byg   Støttesag: Stenlillevej 40, Stenløse. Matr.nr. 52a. 15 private andelsboliger 03.02
Plan / Byg 05733-6 Støttesag: Teglværksparken 2-22, Ganløse.  03.02
Plan / Byg   Støttesag: Teglværksparken 24-40, Ganløse.  03.02
Plan / Byg   Støttesag: Teglværksparken, Ganløse. Bebyggelsesplan matr.nr. 7ai, Ganløse 03.02
Plan / Byg   Støttesag: Østergade 22, Ganløse. Matr.nr. 11a og 11fu 03.02
Plan / Byg   Støttet boligbyggeri og byfornyelse, sæsonudjævning og vinterbyggeri 02.00
Plan / Byg 02247-8 Søttesag: Lillivej 1-16, Stenløse. Skema A+B 03.02
Plan / Byg   Udstykning af Moseskrænten 3, matr.nr. 13b, Ganløse. Aftægtsbolig. 01.04.00 P19
Plan / Byg   Udstykning/bebyggelse i landzone - Nordre Sørække 3, Søsum 01.03.03
Plan / Byg   Udstykning: Skovvej 18a, matr.nr. 53d, Slagslunde. Ikke yderligere udstykning 01.04.00 G01
Plan / Byg   Udtalelse om udstykningsmuligheder. Lindevej 12, matr.nr. 42g, Slagslunde 01.04.00 P19
Plan / Byg   Vindmøller, kommuneplan 01.02.20
Plan / Byg   Vindmøllestatus i Stenløse Kommune 01.02.20
Plan / Byg   Vinduer/facader, Højgårdsparken 01.02.05
Plan / Byg   VVM Screening, Stenløse Syd 01.02.05
Plan / Byg   Zonestatus for Buresøområdet 01.03.00 P00
Plan / Byg   Ældreboligplan 2001/2002 01.02.03
Private Erhverv   Bevillingsnævn 1998-2001, Referater 22.01.01
Private erhverv   Endagsbevilling 1994-98 22.01.01
Private erhverv   Førerkort til hyrevognskørsel 1995 22.11.00
Private erhverv   Førerkort til hyrevognskørsel 1996 22.11.00
Private erhverv   Førerkort til hyrevognskørsel 1997 22.11.00
Private erhverv   Førerkort til hyrevognskørsel 1998 22.11.00
Private erhverv   Hyrevognsbevilling, afmelding 22.11.02
Private erhverv   Hyrevognskørsel samt limousine, Særlige krav m.v. Nye regler  22.11.03
Private erhverv   Hyrevognskørsel/hyrevognsbevillinger i almindelighed 22.11.00 ø29
Private erhverv   Hyrevognstakster, takstændringer for taxi 22.11.00 ø29
Private erhverv   Klage over taxikørsel, Cafe Chaplin 22.11.00 K02
Private erhverv   Klage over taxikørsel, Max V. Kristoffersen 22.11.00 K02
Private erhverv   Klage over taxikørsel, OEM Automatic 22.11.00.K02
Private erhverv   Klage over taxikørsel, svar til konkurrencestyrelsen 22.11.00 K02
Råd   Ældrerådet og Handikaprådet, Møde med TMU 16.00.08
Udstykningssager   Fordelt på matr.nr. og by - Se anden liste  
Vand   Afgift af ledningsfrit vand 13.02
Vand   Badevandsundersøgelser 1999, prøvetagning for badevandsundersøgelser 2000 og 2001 09.19.01 k08
Vand   Drifkkevandsanalyser. Stenlien vandværk 1990-2000 13.02.02
Vand   Drikkevandsanalyser, mindre anlæg (før 80-1-1-23) 13.02.03
Vand   Drikkevandsanalyser. Buresø Vandværk 1974-1997 13.02.02
Vand   Drikkevandsanalyser. Ganløse Bund Vandværk. 1975-1997 13.02.02
Vand   Drikkevandsanalyser. Ganløse Nordre Vandværk. 1994-1997 13.02.02
Vand   Drikkevandsanalyser. Ganløse Søndre Vandværk. 1974-1997 13.02.02
Vand   Drikkevandsanalyser. Slagslunde vandværk 1994-1997 13.02.02
Vand   Drikkevandsanalyser. Smedebakken vandværk 1974-2000 13.02.02
Vand   DVF, møder og referater 2000-2001+ indextal til tilslutningsbidrag 13.02
Vand   Egholm Kildeplads, Indvindingstilladelse 06.02.11
Vand   Fællesregulativ + høring,  vandforsyning åben land 13.02
Vand   Fællesregulativ, Original  for vandværker 1995 13.02.02 P24
Vand   Ganløse aflægningsplads, Vestforbrændingen I/S, driftkontrol 1989-1997 13.02.02
Vand   Ganløse aflægningsplads, Vestforbrændingen I/S, driftkontrol 1998-2000 13.02.02
Vand   Grundvandsbeskyttelse  Stenløse Kommune 1997 06.11
Vand   Grundvandsbeskyttelse i samarbejde med amtet 1996-98 09.08
Vand   Handlingsplan for vandværker/kildepladser i Stenløse kommune 1996-99 13.02.03
Vand   Kortlægning af pesticid dannelse 13.02.00
Vand   KVS - møder 1995-96 13.02.03
Vand   KVS - møder 1997 13.02.03
Vand   KVS - møder 2001, bestyrelsesmøder 13.02.03
Vand   KVS - møder, dagsorden - referater 1997-2000 13.02.03 P35
Vand   Lukkede boringer 1997, opgørelse herover 13.02.01
Vand   Miljøteknisk arbejdegruppe 1996 13.02.02
Vand   Miljøteknisk arbejdsgruppe 1997 13.02.02
Vand   Samarbejdsaftale mellem vandværker 1998-2000 13.02.00
Vand   Samarbejdsaftaler ml. Stenløse Kommune og private vandværker 13.02.00
Vand   Sandbjerghuse, kobberindhold i koldt vand 1996-98 13.02.06
Vand   Takstblad 1996-97-98 13.02
Vand   Takstblad 1999 13.02
Vand   Takstblad 2000 13.02.03
Vand   Takstblad 2001 for de private almene vandværker 13.02.03
Vand   Takstblad 2002 for de pivate almene vandværker 13.02.03
Vand   Takstblad 2003 for de private almene vandværker 13.02.03
Vand   Takstblad 2004 for de private almene vandværker 13.02.03
Vand   Takstblad 2005 for de private almene vandværker 13.02.03
Vand   Takstblad. Buresø vandværk. 1994-1997 13.02.03. S55
Vand   Takstblad. Veksø Vandværk. 1977-1997 13.02.02. S55
Vand   Takstblade. Ganløse Nordre Vandværk. 1994-1998 13.02.03. S55
Vand   Takstblade. Ganløse Søndre Vandværk 1983-1997 13.02.03. S55
Vand   Takstblade. Slagslunde Vandværk 1996 13.02.03. S55
Vand   Vandafgifter for private vandværker, Stenløse og Slagslunde 13.02.03
Vand   Vandafledningsafgift - diverse ansøgninger om nedsættelse 1998 13.02.06
Vand   Vandafledningsafgift til kommunen, Skyllevand 06.01.00
Vand   Vandanalyser,  vandværker+Sandbjergskolen 1997-2000 13.02.02
Vand   Vandforsyning åben land, Christianshøjvej/Orehøjvej 13.02.10
Vand   Vandforsyning åben land, generelt 13.02.10 P22
Vand   Vandforsyning åben land, Kratvej 13.02
Vand   Vandforsyning åben land, Lyngevej 90, 97, 10, Projekt med Uggeløse Vandværk 13.02
Vand   Vandforsyning åben land, Løjesøvej  I / II  13.02.10
Vand   Vandforsyning åben land, Løjesøvej, kontrakt m.m.  13.02.10
Vand   Vandforsyning åben land, Nørrekærvej 4 og 6 13.02.00 P22
Vand   Vandforsyning åben land, projektgruppe 1994-99 13.02.10 P22
Vand   Vandforsyning åben land, til Farumvej og Sortemosen- teknisk godkendelse 13.02.10 G02
Vand   Vandforsyning, åben land. Løjesøvej mm. 13.02.00 P22
Vand   Vandforsyning. Langagergård. Planlægning for ubebyget erhvervsområde 13.02.10
Vand   Vandforsyningsplan 1983-92 13.02.00 P16
Vand   Vandforsyningsplan 1999 13.02
Vand   Vandindvinding, hydrologisk modulberegning indtil 1996. Bjellekær Kildeplads, Bjellekærvej 3 13.02
Vand   Vandindvinding, indberetning om mængde, 1994-95 13.02.03
Vand   Vandindvinding, indberetning om mængde, 1996 13.02
Vand   Vandindvinding, Legalisering af Værløse Kommunes indvinding 13.02
Vand   Vandmålere 1995-96 13.02.06
Vand   Vandressource undersøgelse. Af grundvandsoplandet til Søndersødalen/ NØ- sjælland 13.02.00
Vand   Vandværk, Buresø, Diverse korrespondancer og vandanalyser 13.02.03
Vand   Vandværk, Farum, boretilladelse 13.02
Vand   Vandværk, Ganløse Nordre, Diverse korrespondancer og vandanalyser 13.02.01
Vand   Vandværk, Ganløse Nordre, Ejendomsoplysninger, regnskab, bevillinger, korrespondance og kontrakt 13.02.00 P22
Vand   Vandværk, Ganløse Nordre, klage over magnatisk vandbehanling 13.02.03
Vand   Vandværk, Ganløse Nordre, Magnetisk vandbehandling 13.02.03
Vand   Vandværk, Ganløse Søndre og nordre , handlingsplan om Kildevandsbeskyttelse 13.02.03
Vand   Vandværk, Ganløse Søndre, Diverse korrespondancer og vandanalyser 13.02.00
Vand   Vandværk, Ganløse Søndre, Drikkevandsforsyning 1996 13.02.00
Vand   Vandværk, Knardrup, Vandanalyser 13.02.03
Vand   Vandværk, Knardrup, vandanalyser 1974-97 13.02
Vand   Vandværk, Slagslunde, Diverse korrespondancer og vandanalyser 13.02.03
Vand   Vandværk, Slagslunde, Forsyning af ejendomme - Gulbjergvej, Kratvej og Gilbjergvej 13.02.03
Vand   Vandværk, Slagslunde, Misfarvning af drikkevandet 1997 13.02.00
Vand   Vandværk, Søsum, Nedlægning af vandledning, Søsumvej m.fl (før 80-1-3) 13.02.10
Vand   Vandværk, Veksø, Diverse korrespondancer og vandanalyser 13.02.03
Vand   Vandværker, Stenløse Kommune - KVS, 1986-1996 13.02.00
Vandløb   Afløb fra søområde på matr.nr. 44n og 50bb, Buresø. (afdræning) 06.02.11
Vandløb   Arresø, forsøgsanlæg for kunstig infiltration af Arresøvand 06.02.00
Vandløb   Bøllemosevandløbet - generelt 06.02.00
Vandløb   Damvad Å , Klage over udledningstilladelse af opspændt spild 06.11.01
Vandløb Matr.nr. 6eø,  Etablering af omfangsdræn i nærheden af sø omfatet af Naturbesk.loven. 01.05.08
Vandløb   Fortegnelse over vandløb i Stenløse 06.02
Vandløb   Fuglesø. Oplandsanalyse 1994 06.02.00 P05
Vandløb   Gåsebækrenden - generelt 06.02.00
Vandløb   Indsigelse mod regionplanforslag 5. Spildevand i det åbne land.  06.00.05
Vandløb   Kloddemoseløbet og lukning af Slagslunde renseanlæg 06.03.10
Vandløb   Kloddemoseløbet og Spangebækken, detailprojekt for erenovering 06.02.10
Vandløb   Kloddemoseløbet og Spangebækken, vandløb nr 11  06.02
Vandløb   Klokkekildeløbet, regulativ og redegørelse for kommunevandløb 14 06.02
Vandløb   Lange Maren, renovering 06.02.11
Vandløb   Licitation om vandløbsvedligeholdelse, 2004 06.02.11/Ø22
Vandløb   Pilevang, ødelagt drænledning til Buresø 06.02.26
Vandløb   Privat vandløb fra Egholm Kildeplads - Stenlillevej - Spangebæk 06.02
Vandløb   Privaticering af: Rolandsgrøften, Sørum skelgrøft, Svinemosegrøften, Bøllemosevandløbet
Gåsebækrenden og Tranemoseløbet
06.02.26
Vandløb   Påbud om standsning af udledning af forurenet vand til Stenlåse Å fra tømning af vejbrønde 06.02.26
Vandløb   Regnvandsudløb R101, Ganløse Nord - Udledningstilladelse 13.06.04
Vandløb   Regulativ og redegørelse for vandløb i Frederiksborg Amt 06.02
Vandløb   Regulativændring 2003 (Stenløse Å)  06.02.00
Vandløb   Regulering af Veksømosevandløbet. Station 5236-5745 06.02.00
Vandløb   Rolandsgrøften - generelt 06.02.00
Vandløb   Skelgrøft fra Maglehøj til Løjesø.  06.02.11
Vandløb   Skovvangsvej 18. Oprensning af privat sø 06.02.00 P25
Vandløb   Slagslunde Sø, Oprensning af (matr. Nr. 9a) 06.02.00
Vandløb   Spangebæk, recipientundersøgelse 1999-2000 06.02.00 P05
Vandløb   Spangebæk/Fuglesø. Recipientundersøgelse, Hedeselskabet, 2004 06.02.00 P05
Vandløb   SPOR 2. Erstatningsbiotob. Udledningstilladelse til Løje Sø 06.02 (01.05.08)
Vandløb   Svinemosegrøften - generelt 06.02.00
Vandløb   Sørup nordre skelgrøft - generelt 06.02.00
Vandløb   Søsumgrøften - generelt 06.02.00
Vandløb   Søsumgrøften - nedklassificering 2004 06.02.26
Vandløb   Tranemoseløbet - generelt 06.02.00
Vandløb   Udbud af vandløbsvedligeholdelse 1999 06.02.11
Vandløb   Vandløbsregulativer. TMU og Byrådsbeslutninger. Indsigelser. Klager 06.02.00
Vandløb   Veksømose vandløb, klagesag over vandløbsvedligeholdelsen 06.02.11
Vandløb   Værebro Kildeplads, udledning af råvand 06.11.01 P25
Vandløb   Værebro Å, Tørlægning, sænkning af vandstand 06.02.04
Vandløb
  Kloddemoseløbet og Spangebækken, Tranemoseløbet, Søsumgrøften og Veksø mosevandløbet
regulativ og redegørelse for kommunevandløbene 7,8,11 og 13
06.02
Vejbelysning   Indførelse af gadebelysning i alle nattetimer i Stenløse by. 2002 05.01.12
Vejbelysning   Karlskov Bakke. 2003 05.01.12
Vejbelysning   Krogholmvej-Garbogårds Allé. Udskiftning af styrng i signalanlæg. 05.01.12
Vejbelysning   Vejbelysning 1998-1999-2000-2001-2002 05.01.12
Veje   Blæsenborgvej, Ganløse, Klagesag over vejsyn 05.02.02 K08
Veje   Damvadvej, Søsum, Anlæg af vold og grøft mod Damvadvej 05.01
Veje   Forplads og stianlæg, Stenløse Station 13.05
Veje   Gravetilladelse 1994-98, HNG 05.12
Veje   Gravetilladelse 1995-96, antennekabel 05.12
Veje   Gravetilladelse 1995-96, elkabel, center m.fl. 05.12
Veje   Gravetilladelse 1995-96, telefon 05.12
Veje   Gravetilladelse 1995-96, vand 05.12
Veje   Grf. Slagslunde Syd, Påkørsel af fællesbede 05.02
Veje   Klage over placering af genbrugsbeholdere til glas på Slagslunde Bygade 05.14.04
Veje   Klokkekildevej/Skovvej, istandsættelse 1999, Anke over påbud, div. korrespondance - mappe5 05.02.02
Veje   Klokkekildevej/Skovvej, istandsættelse 1999, Hastighedsdæmpende foranstaltninger - mappe4 05.02.02
Veje   Klokkekildevej/Skovvej, istandsættelse 1999, Nedlægning af kabel i vej - mappe8 05.02.02
Veje   Klokkekildevej/Skovvej, istandsættelse 1999, Opstart - mappe1 05.02.02
Veje   Klokkekildevej/Skovvej, istandsættelse 1999, Regninger 1999-2000 - mappe6 05.02.02
Veje   Klokkekildevej/Skovvej, istandsættelse 1999, Udsendelse af kendelser - mappe3 05.02.02
Veje   Klokkekildevej/Skovvej, istandsættelse 1999, Vejsyn - mappe2 05.02.02
Veje   Klokkekildevej/Skovvej, istandsættelse 2000, Slidlag - mappe7 05.02.02
Veje   Lukning af Rosenvej ved Rosenbakkevej, Indsigelse 05.01.10
Veje   Nedklassificering af offentlige veje. Humlebakken, Garbogård, Gulnarevej m.fl. Møllevangen 05.01.22
Veje   Nedklassificering af Stenløse Center 05.01.22
Veje   Nedklassificering af veje 2002: Kornvænget, Bygvænget, Møebjerggård, Bakkevej, Havrevænget og Kirkebakken 7-11 05.01.22
Veje   Stenløse Station. Cykekskur 13.05
Veje   Særlig brug af vejareal 1994-1998 05.14.08
Veje   Særlig brug af vejareal 1999-2002 05.14.08
Veje   Trafiksanering. Christianshøjvej/Skovhavevej 2005-2006. Stråmoseparken 2006 + diverse ansøgninger 05.13
Veje   Veksø Bygade/Kirkebakken, Ledningsoplysninger,  Købsaftale 05.12
Veje    Damvadvej, Søsum, Anlæg af vold og grøft mod Damvadvej 05.01
Veje / adresser   Adresse- og husnummerering 1995-99 05.01.07
Veje / adresser   Adresse- og husnummerering 2000-2004 05.01.07
Veje / adresser   Adresse- og husnummerering før 1995 05.01.07
Veje / beskæring   Beskæring 2001-2005. Stenløse Kommune 05.14.20
Veje / Broer   Amtvandløbet Damvad Å - Udskiftning af bro nr. 6, Hesselvej 05.06.03
Veje / Broer   Bro, Hovevej, renovering af Lundebro 05.03.06/107
Veje / Broer   Bro, Spydbakken, bro nr. 235.010 1994-98 05.03.06 K08
Veje / Broer   Bro, Stenløse å under Toftholmvej, renovering 05.03.06
Veje / Broer   Bro, Værløse Å, Holmevej - Veksø 05.01
Veje / Broer   Broer, genereleftersyn 1993 05.03.06
Veje / Center   Gaderegulativ, dispensation, restauranter 05.14.08
Veje / Center   Gaderegulativ, dispensation, varsler, påbud 05.14.08
Veje / Center   Gaderegulativ, vedr. udstillingsarealer (før 60-4/221) 05.01.22
Veje / Center   Klagesag - rystelser fra gravemaskiner i.f.m. Damgårdens P-plads etablering 05.01.02
Veje / Center   Stenløse Center, Dispensation fra gaderegulativ 05.01.22
Veje / Center   Stenløse Center, nedklasificering af off. veje 1998 05.01.22
Veje / Center   Stenløse Center, Rengøring af centergaden 05.07.01
Veje / Center   Stenløse Center, Skiltesag 05.14.07
Veje / Center   Stenløse Center. Adm. Af parkeringsarealerne, priser, overenskomster m.v.  
Veje / Center   Stenløse Center. Adm. Af parkeringsarealerne, priser, overenskomster m.v.  
Veje / Center   Stenløse Center. Renholdelse og vintervedligeholdelse 05.07
Veje / Center   Stenløse centerafslutning,  Udskiftning af lamper på torvet 05.05.12
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Afslutningsrapport fra Niras vedr. undersøgelser på forurenet jord 13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Aftale med KPC vedr. Rådhustorvets udvidelse  
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Belysning i den nye del af centret, P-pladser 00.01.08
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Belægninger, murforløb og kunst m.v. Teknik&miljøudv, økonomiudv.  05.02
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Byggemodning, projektundersøgelser, miljøundersøgelser 13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Centerforeningsmøde  
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Centertorvet og p-pladser omkring Rådhuset 05.05
Veje / Center 35b Stenløse Centerafslutning, Damgården 05.05.05
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Diverse korrespondance bl.a. mangelgennemgang af udenomsarealer 05.05
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Ekspropriation 1999 af Damgårdsvej 1+3 05.01.02
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Ekspropriation af Damgården, Damgårdsvej 11, lokalplan 1.1.18 01.02.05 P12
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, filer  
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Forbindelsesled Damgårdvej-Præstegårdsvej, Gartnervænget-Præstegårdsvek 1999-2000 13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Forlægning af Damgårdsvej, ekspropriation 13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Forurenet jord,depot, økonomi 13.06.04 Ø35
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Forurening 1999-2001 13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Forurening 2000 13.06.04
Veje / Center miljø Stenløse centerafslutning, forurening,  1999-2001, korrespondance 13.06.04
Veje / Center miljø Stenløse centerafslutning, forurening, 1999-2000 13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Gaderegulativ for udeservering  
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Jordforurening - geotekniske undersøgelser, analyser, afregning, udgifter  
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Jordforurening , møder omkring forureningen  
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Kontrakt + sikkerhedsstillelse 1999-2000 13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Korrespondance med amtet vedr. depot grund, oprydning 13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, KPC korrespondance 1999-2000 13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Ledningsomlægning og referater fra ledningsmøder 05.02
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Medlemskab af Ejerlaug for St. Center 00.01.A08
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Medlemskab af Ejerlaug for St. Center, referater 05.01.A08
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Nedrivning af Damgården 2000 13.06.04
Veje / Center   Stenløse Centerafslutning, ny profil. Ankomst torve, v/ indgang A 05.01.08/221
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Placering af fiskebil 05.14.05
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, P-plads ved Damgårdsvej, overslag og skitseprojekt 05.05
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, P-plads ved Damgårdsvej, projekter 05.05
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Projekteringsreferater, Skårup og Jespsersen, KPC og St. kommune 13.06.04 P35
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Projektforslag, kontrakt, økonomi, e-mails fra Niras  13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, pullerter ved Kvickly, Afstand mellem 01.02.05
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, pullerter ved Kvickly, Udskiftning 01.02.05
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Udvendig trappeanlæg, godk. Af rækværk, hvide afmærkninger, kunst 05.02
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Valg og kontrakt med Landskabsarkitekt 13.06.04
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Vedligeholdelsesaftale  
Veje / Center   Stenløse centerafslutning, Økonomioversigter, breve m.v. 05.02
Veje / Center   Udstillingsareals-markering 05.14.08
Veje / Husnummer   Husnummerering og Vejnavn, ny bebyggelse ved Bakkevej 05.02.05
Veje / Husnummer   Husnummerering,  Bakkevej og Rugvænget 05.01.01 P07
Veje / Husnummer   Husnummerering,  og vejnavne 05.01.01.P07
Veje / Husnummer   Husnummerering, klage over manglende post 05.01.01 K00
Veje / P-plads   Asfaltering af P-plads, Klokkekildevej 8, Slagslunde (Slagslunde Forsamlingshus) 05.05.06
Veje / P-plads   P-plads ved Korshøj, Veksø 02.01.02
Veje / Rundkørsel   Kildedal Park - Rundkørsel. Tegninger (j.nr. 13.06.04) 05.01
Veje / Station   Veksø Station. Cykelparkering. Afvanding af Veksø Stationsvej 15.05
Veje / Stier   Bro over Værebro Å 05.04
Veje / Stier   Offentlige sti Stenløse - Veksø 05.04.06
Veje / Stier   Offentlige stier, Ganløse Ore 05.04.06
Veje / Stier   Offentlige stier. Bastrupstien 05.04.06
Veje / Stier   Sti fra Dam Agre til Gymnasievej - Dam Holme 05.04
Veje / Stier   Sti Kratvej 05.04
Veje / Stier   Sti langs Damvadvej - 1 05.04
Veje / Stier   Sti langs Damvadvej - 2 05.04
Veje / Stier   Sti Stenløse - Ølstykke. Sti nr. 42 05.04
Veje / Stier   Sti Svinemosevej - Skolestien 05.04
Veje / Stier mat.nr 11g Sti Veksø-Smørum, ekspropriation 05.04
Veje / Stier   Sti Veksø-Søsum, ekspropriation  05.04
Veje / Stier   Sti, Bastbjergstien 1994-2000 05.04.06
Veje / Stier   Sti, Bundsvej, cykelsti 1993 05.01.02 G04
Veje / Stier   Sti, Bundsvej, matrikulære ændringer efter ekspropriation 1994-96 05.01.02 G04
Veje / Stier   Sti, Damvadvej, etape 1, Mappe 1, udbud, licitation, kontrakt 05.04.06 / 40
Veje / Stier   Sti, Damvadvej, etape 1, Mappe 2, Projekt, eksproproation 05.04.06 / 40
Veje / Stier   Sti, Damvadvej, etape 1, Mappe 3. Anlæg 05.04.06 / 40
Veje / Stier   Sti, Damvadvej, etape 2, Mappe 1, Taktation og udbetaling af erstatninger 05.14.06 / 40
Veje / Stier   Sti, Damvadvej, etape 2, Mappe 2, Overtaktation, matr. 8a, 21h, 21k 05.14.06 / 40
Veje / Stier   Sti, Damvadvej, etape 2, Mappe 3, Anlæg af sti 05.14.06 / 40
Veje / Stier   Sti, Damvadvej, etape 2, Mappe 4, Anlæg af sti 05.14.06 / 40
Veje / Stier   Sti, Damvadvej, etape 2, Mappe 5, Kontrakt m.m.  05.14.06 / 40
Veje / Stier   Sti, Krogholmvej, rabat, lysregulering og støjskærm  05.01.02
Veje / Stier   Sti, Svanekærvej - Slagslunde 05.04
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger 1994 - Offentlige veje (før 60-4) 05.13.10
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger 1995 - Gulbjergverj/Hesselvej, Søsum Bygade 05.13.10
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger 1996 - Hvidehøjvej 05.13.10
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger 1997 - Farumvej 05.13.10
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger 1998 - Slotsgyden 05.13.10
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger 1998 - Søsum Bygade 05.13.10
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger 2001 - Elverhøj  Børnehave 05.13.10
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger, Bauneholmvej m.fl. 05.13.10
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger, Damvej, Stenløse 05.02.02
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger, Gulbjergvej 05.13
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger, Lillestræde, Ansøgning af bump 05.02.02
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger, Lillestræde, Etablering af p-plads og klage over trafik 05.02.01 G02
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger, Lillestræde, Opstilling af pullerter 05.02.02
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger. Bauneholmvej 2000-2006 05.13
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger. Bækholmvej. Diverse ansøgninger 2006 05.13
Veje / Trafiksikring   Hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hvidehøjvej. Forslag til ændring 2003 05.13.10
Veje / Trafiksikring   Hovevej, evt. ny busstoppested 13.05
Veje / Trafiksikring   Opsætning af gadespejl på Søsumvej udfor Møllevangen 05.02
Veje / Trafiksikring   Rundkørsel, etablering af. Omlægning af krydset Måløvvej, Bundsvej, Toppevadvej. Landevej 519 05.01.00
Veje / Trafiksikring   Signalanlæg i krydsen Roskildevej.Stenløsevej ved Værebro, Etablering af 05.13.01
Veje / Trafiksikring   Sivetrafik, orientering 05.00
Veje / Trafiksikring   Skolevejes trafiksikkerhed 17.21.05 I00
Veje / Trafiksikring   Støjafskærmning, skiltning ved Frederikssundsvej 05.01.02
Veje / Trafiksikring   Søsum,  Rundkørsel evt. 05.13
Veje / Trafiksikring   Søsum. Minirundkørsel  05.13
Veje / Trafiksikring   Toppevadvej, trafiksikkerhed omkring 05.01
Veje / Trafiksikring   Trafikforhold ved Ganløse Skole 05.01
Veje / Trafiksikring   Trafikforhold ved Slagslunde Skole, Blomstervej 05.01.02
Veje / Trafiksikring   Trafikforhold ved Slagslunde Skole, Blomstervej 05.01.02 K02
Veje / Trafiksikring   Trafikrapport vedr. kryds ved Byvej/Frederikssundsvej 05.01
Veje / Trafiksikring   Trafiksanering i Rosenkvarteret 05.13.10
Veje / Trafiksikring   Trafiksikkerhed. Farumvej 2003, Korshøj, Søsumvej og diverse veje 05.13
Veje / Trafiksikring   Trafiksikkerhed. Færdselsregulering 2002 05.13
Veje / Trafiksikring   Trafiksikkerhed. Kvartalsmøder med Frederikssund Politi. 1992-1998 05.13.00
Veje / Trafiksikring   Trafiksikring ved fodgængerfelterne på Damgårdsvej 05.01
Veje / Trafiksikring   Trafiksikring. Degnebakken, Korsvænget. Bump v/Havrevænget 05.13
Veje / Uheld   Færdselsuheld, Indberetning 1998 05.00
Veje / Uheld   Uheld, Sikkerhedsaftale 05.00 P05
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse 1999/2004. Snekatastrofeplan 05.07.02
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse 2005-2006 05.07
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse, nye vejl. takster pr. 1/9-94, 1994-95 05.07.02 ø29
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse, Snekatastrofeplan for Frederiksborg Amt1999-2000 05.07.02
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse, snerydning 1994-95 05.07.02 P21
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse, snerydning 1995-96 05.07.02
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse, snerydning 1996-97 05.07.02
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse, snerydning 1997-98, nye vejl. takster pr. 30/3-97  05.07.02 ø29
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse, snerydning 2000-2001 05.07
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse, snerydning 2002-2003 05.07
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse, Snerydningskontrakter 1998-1999 05.07.02
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdelse, Vinkelvej, Uheld/erstatningssag 05.07.02
Veje / Vintervedligeholdelse   Vintervedligeholdesle, snerydning 2001-2002 05.07